vloženo celkem 155 testů

kap.7 - Chemie v životě

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
kap.7 - Chemie v životě
Předmět:
Chemie
Třída:
9.
Téma:
Organická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Pro přírodu škodlivým látkám uvolňovaným do ovzduší říkáme
a) imise
b) emise
c) komise
d) komunální odpady

2. Jak je vyhlašována havárie s únikem chemických látek?
a) údery na železnou traverzu
b) zvoněním zvonů
c) kolísavým tónem sirény
d) dlouhým 40 sekundovým troubením

3. Která průmyslová odvětví využívají produkty chemického průmyslu?
a) farmaceutický průmysl
b) potravinářský průmysl
c) doprava
d) textilní průmysl

4. Jaké je riziko při používání ftalátů?
a) jsou prudce hořlavé
b) při rozbití vznikají ostré střepy
c) snižují mužskou plodnost
d) jsou to žíraviny

5. Činnost a účinky droždí způsobují
a) kvasinky
b) plísně
c) bakterie
d) hormony

6. Hmyzí hormony lákající svou vůní samičky se jmenují:
a) oxymorony
b) prostaglandiny
c) feromony
d) estrogeny

7. Pro znovuzpracování a opětné použití odpadů používáme slovo
a) recyklace
b) rekuperace
c) refundace
d) rehabilitace

8. Při výrobě jogurtů využíváme činnosti
a) kvasinek
b) hub
c) bakterií
d) roztočů

9. Jak se nazývají látky sloužící k hubení hmyzu?
a) insekticidy
b) suicidy
c) herbicidy
d) fungicidy

10. Z pohledu chemika fungují enzymy jako
a) kvasinky
b) dezintegrátory
c) katalyzátory
d) karburátory

11. Jak se nazývají látky sloužící k hubení rostlinných plevelů?
a) herbicidy
b) fungicidy
c) rodenticidy
d) insekticidy

12. Které dvě drogy pochází z konopí?
a) marihuana
b) hašiš
c) kokain
d) pervitin

13. Při které z následujících výrob využíváme činnosti přírodních organismů?
a) výroba oleje
b) výroba vína
c) výroba másla
d) výroba chleba

14.  Jakým slovem nazýváme průmyslové výroby, které využívají k chemickým procesům činnosti některých organismů?
a) nanotechnologie
b) kombinované výroby
c) biovýroby
d) biotechnologie

15. Česká republika patří mezi země s chemickým průmyslem
a) spíše méně zastoupeným
b) téměř se nevyskytujícím
c) průměrně zastoupeným
d) velmi rozvinutým

16. Jakým společným slovem byste nazvali herbicidy, insekticidy i fungicidy?
a) pesticidy
b) biocidy
c) chemocidy
d) rodenticidy

17. Chemickým látkám snižujícím povrchové napětí kapalin říkáme
a) leptospirózy
b) glyceroly
c) detergenty
d) fosfáty

18. Průmyslová hnojiva, která obsahují všechny tři hlavní biogenní prvky (tj. hnojiva kombinovaná, plná), mají zkratku
a) TNT
b) LPG
c) CSN
d) NPK

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák