vloženo celkem 158 testů

kap.7 - Chemie v životě

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
kap.7 - Chemie v životě
Předmět:
Chemie
Třída:
9.
Téma:
Organická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Pro znovuzpracování a opětné použití odpadů používáme slovo
a) refundace
b) recyklace
c) rehabilitace
d) rekuperace

2. Pro přírodu škodlivým látkám uvolňovaným do ovzduší říkáme
a) imise
b) komise
c) emise
d) komunální odpady

3. Jak se nazývají látky sloužící k hubení rostlinných plevelů?
a) fungicidy
b) rodenticidy
c) herbicidy
d) insekticidy

4. Které dvě drogy pochází z konopí?
a) hašiš
b) pervitin
c) kokain
d) marihuana

5. Činnost a účinky droždí způsobují
a) kvasinky
b) hormony
c) plísně
d) bakterie

6. Při které z následujících výrob využíváme činnosti přírodních organismů?
a) výroba vína
b) výroba másla
c) výroba oleje
d) výroba chleba

7. Jak se nazývají látky sloužící k hubení hmyzu?
a) herbicidy
b) insekticidy
c) fungicidy
d) suicidy

8. Jaké je riziko při používání ftalátů?
a) při rozbití vznikají ostré střepy
b) jsou prudce hořlavé
c) snižují mužskou plodnost
d) jsou to žíraviny

9. Z pohledu chemika fungují enzymy jako
a) kvasinky
b) dezintegrátory
c) karburátory
d) katalyzátory

10.  Jakým slovem nazýváme průmyslové výroby, které využívají k chemickým procesům činnosti některých organismů?
a) biotechnologie
b) biovýroby
c) nanotechnologie
d) kombinované výroby

11. Při výrobě jogurtů využíváme činnosti
a) bakterií
b) roztočů
c) hub
d) kvasinek

12. Jak je vyhlašována havárie s únikem chemických látek?
a) kolísavým tónem sirény
b) dlouhým 40 sekundovým troubením
c) údery na železnou traverzu
d) zvoněním zvonů

13. Průmyslová hnojiva, která obsahují všechny tři hlavní biogenní prvky (tj. hnojiva kombinovaná, plná), mají zkratku
a) CSN
b) NPK
c) TNT
d) LPG

14. Která průmyslová odvětví využívají produkty chemického průmyslu?
a) doprava
b) potravinářský průmysl
c) farmaceutický průmysl
d) textilní průmysl

15. Česká republika patří mezi země s chemickým průmyslem
a) velmi rozvinutým
b) průměrně zastoupeným
c) spíše méně zastoupeným
d) téměř se nevyskytujícím

16. Chemickým látkám snižujícím povrchové napětí kapalin říkáme
a) detergenty
b) glyceroly
c) leptospirózy
d) fosfáty

17. Jakým společným slovem byste nazvali herbicidy, insekticidy i fungicidy?
a) biocidy
b) chemocidy
c) rodenticidy
d) pesticidy

18. Hmyzí hormony lákající svou vůní samičky se jmenují:
a) prostaglandiny
b) feromony
c) oxymorony
d) estrogeny

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák