vloženo celkem 148 testů

kap.7 - Chemie v životě

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
kap.7 - Chemie v životě
Předmět:
Chemie
Třída:
9.
Téma:
Organická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Pro znovuzpracování a opětné použití odpadů používáme slovo
a) recyklace
b) rekuperace
c) rehabilitace
d) refundace

2. Česká republika patří mezi země s chemickým průmyslem
a) velmi rozvinutým
b) průměrně zastoupeným
c) spíše méně zastoupeným
d) téměř se nevyskytujícím

3. Jak se nazývají látky sloužící k hubení hmyzu?
a) fungicidy
b) insekticidy
c) suicidy
d) herbicidy

4. Jak je vyhlašována havárie s únikem chemických látek?
a) údery na železnou traverzu
b) dlouhým 40 sekundovým troubením
c) kolísavým tónem sirény
d) zvoněním zvonů

5. Činnost a účinky droždí způsobují
a) hormony
b) bakterie
c) plísně
d) kvasinky

6. Při výrobě jogurtů využíváme činnosti
a) hub
b) kvasinek
c) bakterií
d) roztočů

7. Při které z následujících výrob využíváme činnosti přírodních organismů?
a) výroba vína
b) výroba oleje
c) výroba chleba
d) výroba másla

8. Z pohledu chemika fungují enzymy jako
a) dezintegrátory
b) karburátory
c) katalyzátory
d) kvasinky

9.  Jakým slovem nazýváme průmyslové výroby, které využívají k chemickým procesům činnosti některých organismů?
a) biotechnologie
b) nanotechnologie
c) biovýroby
d) kombinované výroby

10. Pro přírodu škodlivým látkám uvolňovaným do ovzduší říkáme
a) komise
b) imise
c) emise
d) komunální odpady

11. Hmyzí hormony lákající svou vůní samičky se jmenují:
a) oxymorony
b) feromony
c) prostaglandiny
d) estrogeny

12. Jaké je riziko při používání ftalátů?
a) snižují mužskou plodnost
b) jsou to žíraviny
c) při rozbití vznikají ostré střepy
d) jsou prudce hořlavé

13. Průmyslová hnojiva, která obsahují všechny tři hlavní biogenní prvky (tj. hnojiva kombinovaná, plná), mají zkratku
a) CSN
b) NPK
c) TNT
d) LPG

14. Jakým společným slovem byste nazvali herbicidy, insekticidy i fungicidy?
a) chemocidy
b) pesticidy
c) biocidy
d) rodenticidy

15. Které dvě drogy pochází z konopí?
a) kokain
b) marihuana
c) hašiš
d) pervitin

16. Jak se nazývají látky sloužící k hubení rostlinných plevelů?
a) insekticidy
b) herbicidy
c) rodenticidy
d) fungicidy

17. Která průmyslová odvětví využívají produkty chemického průmyslu?
a) potravinářský průmysl
b) textilní průmysl
c) doprava
d) farmaceutický průmysl

18. Chemickým látkám snižujícím povrchové napětí kapalin říkáme
a) leptospirózy
b) detergenty
c) fosfáty
d) glyceroly

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák