vloženo celkem 158 testů

Husitství a pozdní středověk

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Husitství a pozdní středověk
Předmět:
Dějepis
Třída:
7.
Téma:
Středověk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Který český panovník má přezdívku "husitský král"?
a) Jiří z Poděbrad
b) Vladislav II. Jagellonský
c) Ladislav Pohrobek
d) Ludvík Jagellonský

2. Jak se jmenoval uherský král, který obsadil po husitských válkách území Moravy?
a) Demétér Hunyády
b) není zde správná odpověď
c) Matyáš Korvín
d) Albrecht II. Rakouský

3. Moru, epidemii která vyhubila třetinu obyvatel Evropy, se také říkalo
a) nemoc hříšníků
b) horečková choroba
c) černá smrt
d) gangréna

4. Z následujících pojmů vyber husitské zbraně.
a) cep
b) loutna
c) lopata
d) píšťala

5. Situaci, kdy o dění v zemi rozhoduje vedle krále i šlechta a zástupci královských měst, říkáme
a) stavovská monarchie
b) královská republika
c) panská demokracie
d) šlechtická anarchie

6. V kterém století byly husitské války?
a) ve 14. století
b) ve 12. století
c) v 15. století
d) ve 13. století

7. Mezi husitské zbraně patří:
a) píšťala
b) radlice
c) sudlice
d) vozembouch

8. Vrcholnou fázi gotiky - jagellonskou gotiku, nazýváme také gotika
a) polská
b) vladislavská
c) ladislavská
d) uherská

9. V kterém roce zemřel v bitvě u Moháče Ludvík Jagellonský?
a) není zde správná odpověď
b) 1419
c) 1526
d) 1618

10. Který pojem se logicky nehodí mezi ostatní?
a) univerzita
b) spanilá jízda
c) kaple Betlémská
d) koncil
e) glejt

11. Který český panovník má přezdívku "král Bene" (král Dobře)?
a) Ludvík Jagellonský
b) Jiří z Poděbrad
c) Ladislav Pohrobek
d) Vladislav II. Jagellonský

12. Jak se jmenoval zemský správce za nedospělého krále Ladislava Pohrobka?
a) Jiří z Poděbrad
b) Vladislav Jagellonský
c) Albrecht Rakouský
d) Zikmund Lucemburský

13. Co bylo symbolem husitů?
a) dva zkřížené meče
b) kříž
c) cep
d) kalich

14. K obraně v poli husité používali
a) kamennou hradbu
b) vozovou hradbu
c) falešný zpěv
d) hradbu z navršené hlíny

15. Jak se jmenoval společný program sjednocující všechny husity?
a) Husitská bula
b) Zákon božích bojovníků
c) Čtyři artikuly pražské
d) Dekret kutnohorský

16. Poslední bitvou husitských válek byla bitva
a) na Vítkově
b) u Lipan
c) u Sudoměře
d) u Domažlic

17. Kterou událostí začaly husitské války?
a) upálením Mistra Jana Husa
b) porážkou křižáků
c) pražskou defenestrací
d) dobytím Vítkova husity

18. Jak se nazývá smlouva mezi katolíky a husity, smlouva ukončující husitské války?
a) Římská kompaktáta
b) Pražská kompaktáta
c) Basilejská kompaktáta
d) Husitská kompaktáta

19. Kdo velel v závěru husitských válek radikální části husitů?
a) není zde správná odpověď
b) Prokop Holý
c) Zikmund Lucemburský
d) Jan Žižka

20. Jak se jmenoval anglický učenec, který byl jedním z předchůdců Jana Husa?
a) Jan Viklef
b) Richard Goblet
c) John Goose
d) Petr Koranda

21. Na počátku husitských válek velel husitským vojskům
a) Zikmund Lucemburský
b) Jan Žižka
c) Jan Hus
d) Prokop Holý

22. Který český panovník navrhoval uzavření mírových smluv v celé Evropě?
a) Jiří z Poděbrad
b) Vladislav II. Jagellonský
c) Albrecht Rakouský
d) Zikmund Lucemburský

23. Husité prosazovali při mši podávání vína i hostií. Tomuto se říká přijímání ....
a) pod obojí
b) kněžské
c) dualistické
d) oboustranné

24. Jak se jmenuje město, které založili radikální husité?
a) Domažlice
b) České Budějovice
c) Sudoměřice
d) Tábor

25. Pojmem "papežské schizma" označujeme stav, kdy
a) je více papežů najednou
b) papež nechává prodávat odpustky
c) papež nechá svolat koncil
d) kardinálové volí papeže

26. Jan Hus byl upálen v Kostnici roku
a) 1620
b) 1314
c) 1376
d) 1415

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák