vloženo celkem 148 testů

kap.5 - Kovy a nekovy

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
kap.5 - Kovy a nekovy
Předmět:
Chemie
Třída:
8.
Téma:
Anorganická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

K práci nelze použít periodickou tabulku.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Která z následujících forem fosforu je samozápalná?
a) bílý fosfor
b) černý fosfor
c) červený fosfor
d) modrý fosfor

2. ,,Vlastnosti prvků jsou periodickou vlastností jejich protonového čísla.‘‘ Tomuto zákonu říkáme
a) protonový zákon
b) periodický zákon
c) zákon opakování prvků
d) zákon protonového čísla

3. Prvek hořčík má značku:
a) Mc
b) Ho
c) Mg
d) Hk

4. Prvek železo má značku
a) Ze
b) Zo
c) není zde správná odpověď
d) Fm

5. Který (které) z následujících prvků patří mezi alkalické kovy?
a) železo
b) hořčík
c) draslík
d) sodík

6. Při střevních potížích se užívá lék Carbosorb obsahující aktivní uhlí. Čím lze vysvětlit jeho účinky?
a) Aktivní uhlí má velký povrch, na který se škodlivé látky váží.
b) Aktivní uhlí rozbijí velké škodlivé molekuly na malé neškodné.
c) Aktivní uhlí povzbuzuje vrozenou lidskou imunitu a tělo se dokáže lépe bránit.
d) Aktivní uhlí zabijí viry i bakterie, je to dezinfekce.

7. Který prvek se vyskytuje v přírodě ve dvou formách - grafitu a diamantu?
a) uhlík
b) platina
c) není zde správná odpověď
d) vápník

8. Pro který prvek platí, že je: kov, šedivá barva, jedovatý, lehce tavitelný, má vysokou hustotu.
a) stříbro
b) olovo
c) vápník
d) hliník

9. Prvek žluté barvy, nekov, příměs uhlí, je obsažen v sopečných plynech, při hoření vzniká plyn používající se k dezinfekci (např. čištění sudů). Mluvíme o:
a) chlóru
b) síře
c) fosforu
d) zlatu

10. Které z níže uvedených látek jsou slitinami?
a) ocel
b) brom
c) dural
d) zlato

11. Z kterých kovů je tvořen bronz?
a) hliníku a hořčíku
b) není zde správná odpověď
c) mědi a cínu
d) železa a uhlíku

12. Proč se k plnění vzducholodí a balónů nepoužívá vodík?
a) jeho výroba je drahá
b) je prudce jedovatý
c) se vzduchem je výbušný
d) je těžší než vzduch

13. Hořením kyslíku a vodíku vzniká
a) není zde správná odpověď
b) oxid uhličitý
c) vzduch
d) voda

14. Bydlíte v prvním patře domu vedle továrny, z které uniklo velké množství chloru. Co uděláte?
a) Vyjdu na ulici a co nejrychleji (autem, během) opustím zamořenou oblast.
b) Zůstanu doma v bytě a utěsním okna i dveře např. izolepou. K tomu si pustím rádio či televizi.
c) Uteču do sklepa a pevně zavřu dveře. Dýchám přes filtr vyrobený z nějaké látky (košile, kapesníky, vata,...)
d) Vykloním se z okna a volám o pomoc. Mohu použít i píšťalu a pískat morseovkou signál SOS. (... --- ...)

15. Tento nekov je v mořských řasách, jeho páry mají modrofialovou barvu a jeho roztok v lihu (tinktura) se používá jako dezinfekce. Jmenuje se
a) chlor
b) stříbro
c) uhlík
d) jód

16. Značu Cu má
a) vápník
b) uhlík
c) dusík
d) měď

17. Značka Sn patří prvku
a) zinek
b) skandium
c) cín
d) není zde správná odpověď

18. Objevitelem periodické soustavy prvků byl Dmitrij Ivanovič .....
a) Bondarenko
b) Mendělejev
c) není zde správná odpověď
d) Raskolnikov

19. Kov červené (červenohnědé) barvy, výborný vodič elektřiny, při vystavení působení vody a vzduchu se na jeho povrchu vytváří zelená vrstva bránící další korozi. Tento kov se jmenuje
a) měď
b) hliník
c) uhlík
d) zinek

20. Které (který) z následujících prvků patří mezi halogeny?
a) brom
b) fluor
c) chlor
d) jód

21. Draslík 19K je v I.A (svisle) skupině a 4 periodě (vodorovně). Kolik má elektronových slupek?
a) 4
b) 19
c) to nelze určit
d) 1

22. Draslík 19K je v I.A (svisle) skupině a 4 periodě (vodorovně). Kolik má valenčních elektronů?
a) 4
b) 1
c) 8
d) 19

23. Jaký je poměr počtu kovů a nekovů?
a) většina prvků jsou kovy
b) většina prvků jsou nekovy
c) to nelze určit, prvky se mění
d) kovů a nekovů je přibližně stejně

24. Které vlastnosti má chlor?
a) je lehčí než vzduch
b) je jedovatý
c) je těžší než vzduch
d) není jedovatý

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák