vloženo celkem 158 testů

Magnetické vlastnosti látek

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Magnetické vlastnosti látek
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Magnetické vlastnosti látek
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Testík na zopakování učiva „Magnetické vlastnosti látek“. Pozor!!! Mezi nabízenými odpověďmi nemusí být správná odpověď a nebo jich může být víc.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Severní pól magnetu může být označen:
a) modrou barvou a písmenem N
b) červenou barvou a písmenem N
c) červenou barvou a písmenem S
d) modrou barvou a písmenem S

2. Magnet může být:
a) nepřirozený
b) přirozený
c) umělý
d) přírodní
e) umělohmotný

3. Pomocí indukčních čar magnetického pole můžeme:
a) otáčet magnetem
b) znázornit silové působení magnetického pole
c) vytvořit magnetické pole

4. Jižní pól magnetu může být označen:
a) modrou barvou a písmenem N
b) modrou barvou a písmenem S
c) červenou barvou a písmenem S
d) červenou barvou a písmenem N

5. Umístíme-li těleso z feromagnetické látky do magnetického pole magnetu:
a) otočí se na sever
b) stane se z něj také magnet
c) zmagnetuje se

6. Mezi souhlasnými póly magnetu působí:
a) přitažlivé síly
b) odpudivé síly
c) magnetické síly

7. Zmagnetování může být:
a) dočasné
b) úplné
c) trvalé
d) částečné

8. Feromagnetická látka je:
a) látka, kterou magnet přitahuje nebo odpuzuje magnetickou silou
b) látka, kterou magnet odpuzuje magnetickou silou
c) látka, kterou magnet přitahuje magnetickou silou

9. Magnet má tyto části:
a) severní pól, jižní pól, středové pásmo
b) severní pól, jižní pól, netečné pásmo
c) kladný pól, záporný pól, netečné pásmo

10. Přitažlivé síly působí mezi:
a) severním pólem magnetu a tělesem z feromagnetické látky
b) opačnými póly magnetu
c) jižním pólem magnetu a tělesem z feromagnetické látky

11. Póly magnetu jsou ty části magnetu:
a) v okolí kterých je nejsilnější magnetické pole
b) které jsou nahoře a dole
c) které jsou označeny barvou

12. Severní magnetický pól Země se nachází:
a) na rovníku
b) na jižní polokouli
c) na severní polokouli

13. K dočasnému zmagnetování dochází u:
a) magneticky tvrdé oceli
b) ztvrdlé oceli
c) magneticky měkké oceli

14. Magnetické pole magnetu je:
a) prostor, ve kterém magnet působí na jiné magnety a tělesa z feromagnetické látky magnetickými silami
b) označeno červenou barvou
c) gravitační pole

15. Magnet je:
a) těleso, které ve svém okolí vytváří elektrické pole
b) těleso, které přitahuje tělesa z feromagnetické látky
c) každé těleso, které má jeden konec červený a druhý modrý
d) těleso, které ve svém okolí vytváří magnetické pole

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák