vloženo celkem 157 testů

Pravěk - souhrn

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Pravěk - souhrn
Předmět:
Dějepis
Třída:
6.
Téma:
Pravěk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

Celkové souhrnné opakování tématu pravěk.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. První zemědělci žili v takzvaných
a) kruhových domech
b) rodových domech
c) dlouhých domech
d) opevněných domech

2. Nejstarším druhem rodu Homo (člověk) je člověk
a) zručný
b) neandertálský
c) pravěký
d) vzpřímený

3. Bronz je slitina cínu a ......
a) zlata
b) mědi
c) stříbra
d) není zde správná odpověď

4. Jako pravěk označujeme období, kdy lidé neznali
a) písmo
b) oheň
c) slušné vychování
d) železo

5. Pravěké sošky žen dokazující uctívání plodivé síly žen nazýváme ....
a) vlastuše
b) Libuše
c) Marie
d) není zde správná odpověď

6. Kněžím Keltů říkáme
a) není zde správná odpověď
b) galové
c) druidové
d) faráři

7.  Dobu železnou dělíme na starší - halštatskou a mladší - ......
a) laténskou
b) antickou
c) keltskou
d) juniorskou

8. Zemědělství se do Evropy rozšířilo z oblasti nazývané ....
a) zlatý kraj
b)  úrodný půlměsíc
c) obilné stepi
d) pravlast pšenice

9. Kdo, nebo co, je oppidum?
a) pravěký nástroj
b) kopec z hlíny nad hrobem
c) opevněné město
d) keltský náčelník

10. Nejstarší období pravěku nazýváme doba
a) kostěná
b) kamenná
c) dřevěná
d) zlatá

11. První zemědělci se objevili v mladší doby kamenné, odborně v době ...
a) sololitu
b) neolitu
c) paleolitu
d) koprolitu

12. Nejstarší kulturu doby bronzové na našem území nazýváme kultura
a) únětická
b) svratecká
c) pražská
d) keltská

13. V které době se na zemi objevili první zemědělci?
a) asi před 100 lety
b) asi před 1 miliónem let
c) asi před 10 tisíci lety
d) asi před 1 tisícem let

14. Současní lidé patří k rodu Homo ......
a) habilis
b) sapiens sapiens
c) erectus
d) není zde správná odpověď

15.  Prvními nástroji používanými a vyráběnými lidmi byly
a) pazourkové dýky a sekeromlaty
b) kamenné sekáče a pěstní klíny
c) železné nože a sekery
d) dřevěné luky a šípy s kostěnými hroty

16. Kdy přibližně začala doba železná?
a) asi 100 000 let p.n.l.
b) asi v roce 0
c) asi 40 000 let p.n.l.
d) asi 1 500 let p.n.l.

17. Jak se nazýval keltský kmen žijící na našem území?
a) Galové
b) Čechové
c) Slované
d) Bójové

18.  Jak nazýváme typ pohřebu, kdy je tělo spáleno?
a) plamenný
b) popelnicový
c) žárový
d) ohnivý

19. První železo bylo vyrobeno v oblasti Malé ......
a) Asie
b) Ameriky
c) Evropy
d) Afriky

20. Prvním národem, který se naučil vyrábět železo, byli
a) Sumerové
b) Keltové
c) Chetité
d) Slované

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák