vloženo celkem 155 testů

Závěrečný souhrnný test CH8

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Závěrečný souhrnný test CH8
Předmět:
Chemie
Třída:
8.
Téma:
Anorganická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

Sočástí testu v hodině budou navíc i vzorce anorganických sloučenin. V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jaké je telefonní číslo na hasiče?
a) 153
b) 158
c) 155
d) 150

2. Jaký má vzorec hydroxid olovnatý?
a) OPbH
b) HPbO2
c) Pb(OH)2
d) Pb2OH

3. Které částice jsou v jádře atomu?
a) ionty
b) neutrony
c) elektrony
d) protony

4. Správný název kyseliny solné, používané například k čištění WC.
a) kyselina solnatá
b) kyselina dihydrogenfosforečná
c) kyselina sírová
d) kyselina chlorovodíková

5. Které z následujících prvků nepatří (!) mezi alkalické kovy?
a) sodík
b) vápník
c) hořčík
d) draslík

6. Co uděláte nejdříve při potřísnění ruky kyselinou?
a) rychle ovážeme obvazem
b) ruku dáme pod tekoucí vodu
c) ruku omyjeme zředěným octem
d) voláme lékaře

7. Halogenidy jsou sloučeniny
a) není zde správná odpověď
b) tříprvkové
c) víceprvkové
d) dvouprvkové

8. Ve vodě jsem rozpustil 10 g soli a další sůl se již nerozpouští. Jak se tento roztok jmenuje?
a) nasycený
b) definitivní
c) není zde správná odpověď
d) nerozpustný

9. Který z následujících vzorců popisuje dvouatomovou molekulu?
a) 2N
b) N2
c) 2 N
d) N2

10. Jak nazýváme směs pevné látky a kapaliny (např. křída ve vodě)?
a) emulze
b) suspenze
c) roztok
d) kaše

11. Jak se jmenuje postup, při kterém se k oddělení směsi kapalin využívá jejich rozdílný bod varu?
a) destilace
b) krystalizace
c) usazování
d) chromatografie

12. Látky s nízkým pH se nazývají
a) kyseliny
b) neutrální látky
c) není zde správná odpověď
d) zásady

13. Nejčistší voda bez jakýchkoli příměsí se nazývá voda
a) pitná
b) tvrdá
c) měkká
d) destilovaná

14. Jaký má vzorec oxid dusný?
a) NO
b) N2O
c) N2O3
d) NO2

15. Jak se jmenuje sloučenina, jejíž vzorec je H2SO3
a) kyselina siřičitá
b) kyselina sírová
c) oxid sírový
d) není zde správná odpověď

16. Nekov vyskytující se ve více formách - např. jako grafit, diamant, fuleren. Mluvíme o:
a) uranu
b) uhlíku
c) dusíku
d) vodíku

17. Bezbarvý plyn lehčí než vzduch, ve směsi s kyslíkem výbušný, nejčastější prvek ve vesmíru. Je to:
a) uran
b) vodík
c) benzen
d) dusík

18. Chemické vazby vznikají díky částicím v nejsvrchnější slupce atomu. Jak se tyto částice jmenují?
a) valenční elektrony
b) vazné protony
c) variační protony
d) validní elektrony

19. Kolik atomů vodíku je v jedné molekule kyseliny trihydrogenfosforečné?
a) 6
b) 3
c) 8
d) 5

20. Hořčík 2512Mg je v periodické tabulce ve II.A skupině a 3. periodě. Kolik má protonů?
a) 25
b) 12
c) 2
d) 3

21. Jaký bude hmotnostní zlomek roztoku, který vznikne rozpuštěním 50 g cukru v 250 g vody?
a) není zde správná odpověď
b) 20 %
c) 14 %
d) 24 %

22. Z uvedených možností vyber tělesa.
a) sůl kamenná
b) oxid uhličitý
c) skleněná kulička
d) krystal cukru

23. Který prvek se vyskytuje ve vzduchu nejvíce?
a) kyslík
b) dusík
c) oxid uhličitý
d) není zde správná odpověď

24. Kolik gramů síry (M=32 g/mol, prot. číslo 16) mám navážit, potřebuji-li 3 moly?
a) 7,2 gramu
b) 96 gramů
c) 16 gramů
d) 3 gramy

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák