vloženo celkem 148 testů

Závěrečný souhrnný test CH8

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Závěrečný souhrnný test CH8
Předmět:
Chemie
Třída:
8.
Téma:
Anorganická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

Sočástí testu v hodině budou navíc i vzorce anorganických sloučenin. V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Bezbarvý plyn lehčí než vzduch, ve směsi s kyslíkem výbušný, nejčastější prvek ve vesmíru. Je to:
a) dusík
b) benzen
c) vodík
d) uran

2. Které částice jsou v jádře atomu?
a) ionty
b) protony
c) neutrony
d) elektrony

3. Jaké je telefonní číslo na hasiče?
a) 155
b) 150
c) 158
d) 153

4. Z uvedených možností vyber tělesa.
a) sůl kamenná
b) krystal cukru
c) oxid uhličitý
d) skleněná kulička

5. Chemické vazby vznikají díky částicím v nejsvrchnější slupce atomu. Jak se tyto částice jmenují?
a) valenční elektrony
b) validní elektrony
c) vazné protony
d) variační protony

6. Nekov vyskytující se ve více formách - např. jako grafit, diamant, fuleren. Mluvíme o:
a) uranu
b) vodíku
c) uhlíku
d) dusíku

7. Který prvek se vyskytuje ve vzduchu nejvíce?
a) kyslík
b) dusík
c) oxid uhličitý
d) není zde správná odpověď

8. Jaký má vzorec oxid dusný?
a) NO2
b) N2O
c) NO
d) N2O3

9. Který z následujících vzorců popisuje dvouatomovou molekulu?
a) 2 N
b) N2
c) N2
d) 2N

10. Kolik gramů síry (M=32 g/mol, prot. číslo 16) mám navážit, potřebuji-li 3 moly?
a) 7,2 gramu
b) 96 gramů
c) 3 gramy
d) 16 gramů

11. Jak se jmenuje sloučenina, jejíž vzorec je H2SO3
a) není zde správná odpověď
b) kyselina sírová
c) oxid sírový
d) kyselina siřičitá

12. Jaký má vzorec hydroxid olovnatý?
a) Pb(OH)2
b) HPbO2
c) Pb2OH
d) OPbH

13. Ve vodě jsem rozpustil 10 g soli a další sůl se již nerozpouští. Jak se tento roztok jmenuje?
a) nerozpustný
b) není zde správná odpověď
c) definitivní
d) nasycený

14. Jaký bude hmotnostní zlomek roztoku, který vznikne rozpuštěním 50 g cukru v 250 g vody?
a) 20 %
b) 24 %
c) není zde správná odpověď
d) 14 %

15. Správný název kyseliny solné, používané například k čištění WC.
a) kyselina sírová
b) kyselina dihydrogenfosforečná
c) kyselina chlorovodíková
d) kyselina solnatá

16. Které z následujících prvků nepatří (!) mezi alkalické kovy?
a) sodík
b) draslík
c) hořčík
d) vápník

17. Jak se jmenuje postup, při kterém se k oddělení směsi kapalin využívá jejich rozdílný bod varu?
a) krystalizace
b) destilace
c) usazování
d) chromatografie

18. Kolik atomů vodíku je v jedné molekule kyseliny trihydrogenfosforečné?
a) 6
b) 3
c) 8
d) 5

19. Látky s nízkým pH se nazývají
a) není zde správná odpověď
b) neutrální látky
c) zásady
d) kyseliny

20. Jak nazýváme směs pevné látky a kapaliny (např. křída ve vodě)?
a) kaše
b) emulze
c) suspenze
d) roztok

21. Halogenidy jsou sloučeniny
a) tříprvkové
b) není zde správná odpověď
c) dvouprvkové
d) víceprvkové

22. Nejčistší voda bez jakýchkoli příměsí se nazývá voda
a) měkká
b) tvrdá
c) pitná
d) destilovaná

23. Hořčík 2512Mg je v periodické tabulce ve II.A skupině a 3. periodě. Kolik má protonů?
a) 25
b) 2
c) 3
d) 12

24. Co uděláte nejdříve při potřísnění ruky kyselinou?
a) voláme lékaře
b) rychle ovážeme obvazem
c) ruku dáme pod tekoucí vodu
d) ruku omyjeme zředěným octem

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák