vloženo celkem 148 testů

Mechanické vlastnosti kapalin

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Mechanické vlastnosti kapalin
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Mechanické vlastnosti kapalin
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Když těleso ponořím do větší hloubky, bude na něj působit
a) menší tlaková síla
b) menší vztlaková síla
c) větší vztlaková síla
d) větší tlaková síla

2. Pascalův zákon využíváme:
a) v hydraulických brzdách
b) v hydraulických lisech
c) v hydraulických zvedácích

3. Pascalův zákon říká, že:
a) tlak vyvolaný vnější silou, která působí na povrch kapaliny, je v každém místě této kapaliny stejně velký
b) kapaliny se skládají z částic, které se pohybují
c) na větší plochu musíme působit větší silou

4. Těleso, které se ve vodě potopí na dno má:
a) větší hmotnost než voda
b) větší hustotu než voda
c) menší hmotnost než voda
d) menší hustotu než voda

5. Na tělesa ponořená do kapaliny působí tlakové síly, které mají směr:
a) kolmo na povrch
b) vždy dolů
c) vždy nahoru

6. Velikost tlaku, který vznikne v kapalině působíme-li silou na píst, závisí na:
a) velikosti působící síly
b) hustotě kapaliny
c) ploše pístu
d) hloubce kapaliny

7. Hydrostatický tlak v kapalině vzniká:
a) působením gravitační síly Země na kapalinu
b) působením gravitační síly Země na píst
c) působením vnější silou na píst

8. Velikost hydrostatického tlaku v kapalině závisí na:
a) hustotě tělesa
b) hustotě kapaliny
c) velikosti síly působící na píst
d) hloubce

9. Působíme-li silou na píst, kterým je uzavřena nádoba s kapalinou:
a) kapalina zvětší svůj objem
b) vzniká v kapalině tlak
c) kapalina změní svůj tvar

10. Které z vlastností patří kapalinám?
a) jsou stlačitelné
b) jsou nestlačitelné
c) zachovávají vodorovnou hladinu
d) jsou křehké

11. Na těleso ponořené do kapaliny působí vztlaková síla:
a) jejíž velikost záleží na objemu tělesa
b) která je výslednice tlakových sil působících na těleso
c) která má směr svisle vzhůru
d) jejíž velikost záleží na hustotě kapaliny, do které je těleso ponořeno
e) jejíž velikost nezáleží na hloubce, ve které je těleso zcela ponořeno

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák