vloženo celkem 150 testů

Mechanické vlastnosti kapalin

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Mechanické vlastnosti kapalin
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Mechanické vlastnosti kapalin
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Působíme-li silou na píst, kterým je uzavřena nádoba s kapalinou:
a) kapalina změní svůj tvar
b) kapalina zvětší svůj objem
c) vzniká v kapalině tlak

2. Které z vlastností patří kapalinám?
a) jsou nestlačitelné
b) jsou křehké
c) jsou stlačitelné
d) zachovávají vodorovnou hladinu

3. Na těleso ponořené do kapaliny působí vztlaková síla:
a) jejíž velikost záleží na objemu tělesa
b) jejíž velikost záleží na hustotě kapaliny, do které je těleso ponořeno
c) jejíž velikost nezáleží na hloubce, ve které je těleso zcela ponořeno
d) která má směr svisle vzhůru
e) která je výslednice tlakových sil působících na těleso

4. Těleso, které se ve vodě potopí na dno má:
a) větší hmotnost než voda
b) menší hustotu než voda
c) menší hmotnost než voda
d) větší hustotu než voda

5. Hydrostatický tlak v kapalině vzniká:
a) působením gravitační síly Země na kapalinu
b) působením vnější silou na píst
c) působením gravitační síly Země na píst

6. Pascalův zákon využíváme:
a) v hydraulických zvedácích
b) v hydraulických lisech
c) v hydraulických brzdách

7. Na tělesa ponořená do kapaliny působí tlakové síly, které mají směr:
a) vždy nahoru
b) vždy dolů
c) kolmo na povrch

8. Když těleso ponořím do větší hloubky, bude na něj působit
a) větší tlaková síla
b) menší tlaková síla
c) větší vztlaková síla
d) menší vztlaková síla

9. Velikost hydrostatického tlaku v kapalině závisí na:
a) velikosti síly působící na píst
b) hloubce
c) hustotě tělesa
d) hustotě kapaliny

10. Velikost tlaku, který vznikne v kapalině působíme-li silou na píst, závisí na:
a) hloubce kapaliny
b) velikosti působící síly
c) ploše pístu
d) hustotě kapaliny

11. Pascalův zákon říká, že:
a) kapaliny se skládají z částic, které se pohybují
b) na větší plochu musíme působit větší silou
c) tlak vyvolaný vnější silou, která působí na povrch kapaliny, je v každém místě této kapaliny stejně velký

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák