vloženo celkem 158 testů

kap.5 - Derivátyuhlovodíků

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
kap.5 - Derivátyuhlovodíků
Předmět:
Chemie
Třída:
9.
Téma:
Organická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

Součástí písemného testu ve škole budou také vzorce základních sloučenin derivátů uhlovodíků.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Propantriol, látka používaná v kosmetice i k výrobě výbušnin, je spíše znám pod jménem
a) ethylenglykol
b) fenol
c) glycerol
d) methylester

2. Která z následujících látek patří mezi alkoholy?
a) CH3Cl
b) CH3CH2CH3
c) CH3CH2OH
d) CH3CH2COOH

3. K čemu líh v praxi využíváme?
a) k výrobě papíru
b) jako ředidlo
c) jako palivo
d) k dezinfekci

4. Deriváty uhlovodíků jsou látky, které ve svém řetězci obsahují
a) uhlíky, vodíky a kyslík
b) pouze uhlíky a vodíky
c) atomy C a H a jakýkoli jiný prvek
d) alespoň dva atomy fluoru

5. Která z následujících látek je karboxylová kyselina?
a) H2SO4
b) CH3Cl
c) CH3CH2OH
d) CH3CH2COOH

6. Freony patří mezi
a) organické kyseliny
b) alkoholy
c) halogenderiváty
d) aldehydy

7. Kolik procent kyseliny octové obsahuje ocet?
a) 100
b) 8
c) 23
d) minimálně 50

8. Jak se jmenuje proces, kterým se upravuje líh, aby se nedal pít?
a) denaturace
b) degustace
c) destilace
d) dealkoholizace

9. Nejjednodušší organická kyselina se jmenuje kyselina
a) octová
b) citrónová
c) chlorovodíková
d) mravenčí

10. Čím jsou nebezpečné freony?
a) jsou prudce jedovaté
b) způsobují skleníkový jev
c) ničím, jsou neškodné
d) ničí ozónovou vrstvu

11. Jak se jmenuje prudce jedovatá látka, alkohol způsobující oslepnutí či smrt?
a) propanol
b) glycerol
c) ethylalkohol
d) methylalkohol

12. Jako aromatickou přísadu do těsta používáme někdy rum. Bude upečená buchta obsahovat alkohol?
a) Ne, přemění se v těsto
b) Ne, odpaří se
c) Ano, ale nebude alkoholická
d) Ano, proto ho tam dáváme

13. Jak nazýváme charakteristickou alkoholovou skupinu?
a) hydroxidová
b) hydroxylová
c) karbonylová
d) karboxylová

14. Jakým procesem vzniká z různých organických látek líh?
a) vypalováním
b) destilací
c) kvašením
d) degustací

15. Jaký je odborný název lihu?
a) methanol
b) ethanol
c) glykol
d) propanol

16. Jak říkáme aromatickým látkám ( např. rumová vůně) vznikajícím reakcí organ. kyselin a alkoholů?
a) estery
b) fenoly
c) areny
d) alkoholy

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák