vloženo celkem 156 testů

Otáčivé, deformační účinky síly

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Otáčivé, deformační účinky síly
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Účinky síly
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Test slouží pro zopakování učiva Otáčivé, deformační účinky síly probíraného v 7. třídě.

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Rameno síly je:
a) vzdálenost působiště síly od osy otáčení
b) délka úsečky znázorňující sílu
c) délka páky, na kterou síla působí
d) směr, kterým síla působí

2. Chceme-li zvýšit tlak na podložku, musíme
a) zvětšit plochu i sílu
b) zvětšit plochu a zmenšit sílu
c) zmenšit plochu i sílu
d) zmenšit plochu a zvětšit sílu

3. U jednozvratné páky
a) působí síly na jedné straně od osy otáčení
b) působí síly uprostřed páky
c) působí síly na opačných stranách od osy otáčení
d) se těleso otáčí jen do poloviny

4. Velikost otáčivého účinku síly závisí na:
a) hmotnosti tělesa
b) velikosti působící síly
c) velikosti gravitačnísíly
d) délce ramene síly

5. Rovnoramenná páka je páka,
a) která se nachází ve vodorovné poloze
b) která má ramena obou působících sil stejně dlouhá
c) na kterou působí stejně velké síly
d) která je v rovnovážné poloze

6. Pro rovnovážnou polohu páky platí:
a) F1 · a1 = F2 · a2
b) F1 + a1 = F2 + a2
c) F1 + F2 = a1 + a2
d) F1 · F2 = a1 · a2

7. Těžké stroje pro práci v terénu mají široké pneumatiky,
a) aby se zvětšila plocha, na kterou působí a tím se zmenšil tlak
b) aby jezdily rychleji
c) aby jezdily pomaleji
d) protože to dobře vypadá

8. Moment síly je:
a) součet velikosti síly a jejího ramene
b) součin velikosti síly a jejího ramene
c) součin osy otáčení a délky dvojzvratné páky
d) součin osy otáčení a délky jednozvratné páky

9. Pokud těleso volně leží na vodorovné podložce, tak působí na podložku tlakovou silou,
a) která je rovna hmotnosti tělesa
b) stejně velikou, jako je gravitační síla působící na těleso
c) jejíž velikost můžeme určit pouze měřením
d) které má velikost 10 N

10. Chceme-li, aby nůž lépe krájel, musíme ho nabrousit,
a) čímž zmenšíme plochu, na kterou působí síla a tím zvýšíme tlak
b) čímž zvětšíme sílu, která působí na těleso
c) čímž zmenšíme plochu, na kterou působí síla a tím snížíme tlak
d) čímž zmenšíme sílu, která působí na těleso

11. Tlak je fyzikální veličina,
a) kterou označujeme písmenem p
b) jejíž jednotku označujeme N
c) jejíž jednotku označujeme Pa
d) kterou označujeme písmenem P

12. Velikost deformačních účinků síly je závislá na:
a) velikosti působící síly
b) ploše, na kterou síla působí
c) tvrdosti materiálu
d) hmotnosti tělesa

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák