vloženo celkem 156 testů

El. proud v různých látkách

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
El. proud v různých látkách
Předmět:
Fyzika
Třída:
9.
Téma:
Elektrický proud
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Test slouží pro zopakování učiva Elektrický proud v pevných látkách, kapalinách a plynech.

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Vedení el. proudu v plynech můžeme v přírodě pozorovat:
a) po dešti – duha
b) po výstřelu – ozvěna
c) při bouřce – hrom
d) při bouřce – blesk

2. Elektrický proud:
a) označujeme V a jednotkou je U
b) označujeme A a jednotkou je I
c) označujeme U a jednotkou je V
d) označujeme I a jednotkou je A

3. K ionizaci plynu dochází díky:
a) nízkému tlaku plynu
b) vysoké teplotě plynu
c) silnému elektrickému poli
d) velké hmotnosti elektronů
e) elektrickému náboji neutronů

4. Vedení el. proudu v plynech používáme při:
a) čtení záznamu z CD
b) obloukovém svařování
c) roztáčení turbíny
d) osvětlení zářivkou

5. Nositeli elektrického proudu v plynech jsou:
a) volné záporné ionty
b) volné kladné ionty
c) volné neutrální molekuly
d) volné elektrony

6. Elektrický proud mohou vést:
a) kovy
b) ionizované plyny
c) vodné roztoky kyselin, zásad a solí
d) plasty

7. Elektrický proud je:
a) neuspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem
b) usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem
c) usměrněný pohyb elektricky neutrálních atomů nebo molekul
d) neuspořádaný pohyb elektricky neutrálních atomů nebo molekul

8. Vedení el. proudu v kapalinách používáme:
a) při galvanickém pokovování
b) při svícení
c) u elektrických článků
d) při ohřevu vody

9. Kapaliny, které vedou el. proud se nazývají:
a) elektronky
b) elektrony
c) elektrolyty

10. Nositeli elektrického proudu v kapalinách jsou:
a) volné elektrony
b) volné záporné ionty
c) volné neutrální molekuly
d) volné kladné ionty

11. Nositeli elektrického proudu v pevných látkách jsou:
a) volné molekuly
b) volné kladné ionty
c) volné atomy
d) volné záporné ionty
e) volné elektrony

12. Dohodnutý směr elektrického proudu je:
a) od záporného pólu (–) ke kladnému pólu (+)
b) záleží na nositelích elektrického náboje
c) od kladného pólu (+) k zápornému pólu (–)
d) směr elektrického proudu se neustále mění bez ohledu na (+) a (–)

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák