vloženo celkem 156 testů

El. proud v různých látkách

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
El. proud v různých látkách
Předmět:
Fyzika
Třída:
9.
Téma:
Elektrický proud
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Test slouží pro zopakování učiva Elektrický proud v pevných látkách, kapalinách a plynech.

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Nositeli elektrického proudu v plynech jsou:
a) volné neutrální molekuly
b) volné elektrony
c) volné kladné ionty
d) volné záporné ionty

2. Vedení el. proudu v kapalinách používáme:
a) u elektrických článků
b) při svícení
c) při ohřevu vody
d) při galvanickém pokovování

3. Nositeli elektrického proudu v pevných látkách jsou:
a) volné molekuly
b) volné atomy
c) volné kladné ionty
d) volné elektrony
e) volné záporné ionty

4. Elektrický proud:
a) označujeme I a jednotkou je A
b) označujeme A a jednotkou je I
c) označujeme V a jednotkou je U
d) označujeme U a jednotkou je V

5. Elektrický proud je:
a) usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem
b) neuspořádaný pohyb elektricky neutrálních atomů nebo molekul
c) neuspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem
d) usměrněný pohyb elektricky neutrálních atomů nebo molekul

6. Vedení el. proudu v plynech můžeme v přírodě pozorovat:
a) po dešti – duha
b) při bouřce – hrom
c) při bouřce – blesk
d) po výstřelu – ozvěna

7. K ionizaci plynu dochází díky:
a) nízkému tlaku plynu
b) elektrickému náboji neutronů
c) vysoké teplotě plynu
d) silnému elektrickému poli
e) velké hmotnosti elektronů

8. Nositeli elektrického proudu v kapalinách jsou:
a) volné kladné ionty
b) volné elektrony
c) volné neutrální molekuly
d) volné záporné ionty

9. Dohodnutý směr elektrického proudu je:
a) od kladného pólu (+) k zápornému pólu (–)
b) záleží na nositelích elektrického náboje
c) směr elektrického proudu se neustále mění bez ohledu na (+) a (–)
d) od záporného pólu (–) ke kladnému pólu (+)

10. Vedení el. proudu v plynech používáme při:
a) roztáčení turbíny
b) obloukovém svařování
c) čtení záznamu z CD
d) osvětlení zářivkou

11. Elektrický proud mohou vést:
a) kovy
b) plasty
c) vodné roztoky kyselin, zásad a solí
d) ionizované plyny

12. Kapaliny, které vedou el. proud se nazývají:
a) elektrony
b) elektronky
c) elektrolyty

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák