vloženo celkem 155 testů

Jednotky veličin, předpony

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Jednotky veličin, předpony
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Opakování ze 6. třídy
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Test slouží pro zopakování převodů jednotek fyzikálních veličin probíraných v šesté třídě.

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Při převodech jednotek objemu platí tato rovnost:
a) 1 mm3 = 1 ml
b) 1 l = 1 dm3
c) 1 cm3 = 1 ml
d) 1 cm3 = 1 cl

2. Litry (l) na centimetry krychlové (cm3) převádíme:
a) litry na centimetry krychlové převádět nelze
b) tak, že desetinnou čárku posuneme o 3 místa doprava
c) tak, že desetinnou čárku posuneme o 3 místa doleva
d) stejně jako decimetry krychlové (dm3) na mililitry (ml)

3. 1 tuna (t):
a) je 10 krát těžší než 1 metrický cent (q)
b) je 100 krát těžší než 1 kilogram (kg)
c) je 1000 krát těžší než 1 kilogram (kg)
d) je 1000 krát těžší než 1 metrický cent (q)

4. 1 centimetr (cm):
a) má 10 dm
b) má 10 mm
c) má 100 mm
d) je
1
100
metru

5. Do sklenice s objemem 1 dl se vejde:
a) 100 cm3 vody
b) 100 mm2 vody
c) 100 ml vody
d) 100 dm3 vody

6. Při převodu z metrů čtverečných (m2) na milimetry čtverečné (mm2) posouváme desetinnou čárku o:
a) 6 míst doprava
b) 3 místa doleva
c) 3 místa doprava
d) 6 míst doleva

7. Která rovnost je správná?
a) 0,000 001 km2 = 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2
b) 0,001 km = 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
c) 1 m2 = 1000 dm2 = 1 000 000 cm2 = 1 000 000 000 mm2
d) 0,000 001 km3 = 1 m3 = 100 dm3 = 1 0 000 cm3 = 1 000 000 mm3
e) 0,000 000 001 km3 = 1 m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3

8. Při převodu z centimetrů (cm) na decimetry (dm) posouváme desetinnou čárku o:
a) 10 míst doprava
b) 1 místo doprava
c) 1 místo doleva
d) 10 míst doleva

9. 1 m2 má:
a) 10 cm2
b) 10 000 cm2
c) 1000 cm2
d) 100 cm2

10. 1 kilogram (kg) má:
a) 1000 g
b) tolik gramů jako 1 kilometr metrů
c) 100 g
d) 10 g

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák