vloženo celkem 148 testů

Od fr. revoluce po jaro národů

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Od fr. revoluce po jaro národů
Předmět:
Dějepis
Třída:
8.
Téma:
Novověk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

V tomto testu může mít jedna otázka více správných odpovědí.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. V kterém roce došlo k vlně revolucí v celé Evropě ("jaro národů")?
a) 1789
b) 1815
c) 1776
d) 1848

2. Která událost je považována za počátek Velké francouzské revoluce?
a) dobytí Bastily
b) nic z toho
c) porážka Napoleona
d) poprava krále

3. Kdo zdokonalil parní stroj tak, že se často považuje za jeho vynálezce?
a) J. Watt
b) S. F. B. Morse
c) nic z toho není pravda
d) G. Stephenson

4. Kde se konal kongres který měl stanovit nové uspořádání Evropy po napoleonských válkách?
a) v Praze
b) v Berlíně
c) v Paříži
d) ve Vídni

5. Jak se jmenuje politický směr požadující svobodu podnikání, nezasahování státu do ekonomiky, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, podíl těch co platí daně na správě státu, atp.?
a) girondismus
b) komunismus
c) socialismus
d) liberalismus

6. Měšťanská kultura, styl bydlení a života v období po napoleonských válkách - důraz na klid, pohodlí, tradice.
a) socialismus
b) girondismus
c) romantismus
d) biedermeier

7. Politik a historik, napsal Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Jmenoval se:
a) Josef Kajetán Tyl
b) Josef Jungmann
c) Josef Dobrovský
d) František Palacký

8. Rakouský politik, který byl v revolučním roce odvolán císařem Ferdinandem I.
a) Alfred Windisgrätz
b) Václav Radecký
c) Ludvík Bonaparte
d) Klemens Metternich

9. Jak se také říká slavné bitvě u Slavkova?
a) nic z toho není pravda
b) bitva o Rakousko
c) bitva národů
d) bitva tří císařů

10. Jakým jazykem se převážně mluvilo v českých městech na konci 18. století?
a) laponsky
b) německy
c) latinsky
d) není zde správná odpověď

11. Čemu říkáme „průmyslová revoluce” - co si pod tímto pojmem máme představit?
a) vzbouření dělníků za svá práva
b) prudký rozvoj průmyslu
c) zavedení strojů do výroby
d) vznik továren

12. Do kterého století bys zařadil hlavní část průmyslové revoluce?
a) 17.
b) 16.
c) 19.
d) 18.

13. Novým císařem Rakouska se po Ferdinandovi I. stal
a) Ferdinand II.
b) Jan Pavel I.
c) František Josef I.
d) Josef II.

14. V kterém roce skončily definitivně napoleonské války?
a) 1786
b) 1889
c) 1815
d) 1805

15. Jak se jmenovala poslední bitva Napoleona Bonaparta, v které byl definitivně poražen?
a) u Waterloo
b) u Vilagose
c) u Moskvy
d) u Slavkova

16. Generál, který vojensky potlačil revoluci v Praze.
a) Václav Radecký
b) Ludvík Bonaparte
c) Klemens Metternich
d) Alfred Windisgrätz

17. Co bylo konečným výsledkem revoluce roku 1848 v Rakousku?
a) samostatnost Českých zemí
b) zavedení feudalismu
c) vyhlášení republiky
d) zrušení roboty

18. Jak se jmenuje prohlášení přijaté za Velké francouzské revoluce vyjadřující ideály rovnosti mezi lidmi?
a) Ústava lidstva
b) Prohlášení svobody
c) Deklarace práv člověka a občana
d) Deklarace svobody a nezávislosti

19. Umělecký směr charakteristický zájmem o historii, vlastenectvím, příběhy plnými citu a emocí.
a) socialismus
b) romantismus
c) biedermeier
d) nacionalismus

20. V kterém roce vypukla Velká francouzská revoluce?
a) 1776
b) 1848
c) 1789
d) 1815

21. Kdo je autorem slov české hymny?
a) Josef Kajetán Tyl
b) autora slov neznáme
c) Karel Hynek Mácha
d) Karel Havlíček Borovský

22. Kdo byl Horacio Nelson?
a) vynálezce
b) spisovatel
c) malíř
d) válečník

23. Co bylo hlavním cílem českého národního obrození v jeho počátcích?
a) zlepšení postavení dělníků
b) vytvoření samostatného státu
c) prosazení ústavy - konstituce
d) obnovení češtiny

24. Za účelem vytvoření společného státu Němci svolali velký sněm do:
a) Kolína nad Rýnem
b) Vídně
c) Frankfurtu nad Mohanem
d) Berlína

25. Kdo s kým bojoval v bitvě u Trafalgaru?
a) Rakousko s Francií
b) Anglie s Francií
c) Německo a Rusko
d) Rusko s Francií

26. I když sám psal německy, stal se zakladatelem spisovné češtiny, je autorem Podrobné mluvnice jazyka českého. Je to:
a) Josef Jungmann
b) Josef Dobrovský
c) Josef Kajetán Tyl
d) František Palacký

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák