vloženo celkem 158 testů

Od fr. revoluce po jaro národů

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Od fr. revoluce po jaro národů
Předmět:
Dějepis
Třída:
8.
Téma:
Novověk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

V tomto testu může mít jedna otázka více správných odpovědí.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Novým císařem Rakouska se po Ferdinandovi I. stal
a) František Josef I.
b) Ferdinand II.
c) Josef II.
d) Jan Pavel I.

2. Jak se jmenovala poslední bitva Napoleona Bonaparta, v které byl definitivně poražen?
a) u Vilagose
b) u Moskvy
c) u Waterloo
d) u Slavkova

3. Generál, který vojensky potlačil revoluci v Praze.
a) Alfred Windisgrätz
b) Václav Radecký
c) Klemens Metternich
d) Ludvík Bonaparte

4. V kterém roce skončily definitivně napoleonské války?
a) 1889
b) 1786
c) 1805
d) 1815

5. Kdo je autorem slov české hymny?
a) autora slov neznáme
b) Karel Hynek Mácha
c) Josef Kajetán Tyl
d) Karel Havlíček Borovský

6. Která událost je považována za počátek Velké francouzské revoluce?
a) poprava krále
b) porážka Napoleona
c) nic z toho
d) dobytí Bastily

7. Umělecký směr charakteristický zájmem o historii, vlastenectvím, příběhy plnými citu a emocí.
a) biedermeier
b) nacionalismus
c) socialismus
d) romantismus

8. Čemu říkáme „průmyslová revoluce” - co si pod tímto pojmem máme představit?
a) vznik továren
b) zavedení strojů do výroby
c) vzbouření dělníků za svá práva
d) prudký rozvoj průmyslu

9. Jak se také říká slavné bitvě u Slavkova?
a) bitva o Rakousko
b) bitva národů
c) nic z toho není pravda
d) bitva tří císařů

10. Jakým jazykem se převážně mluvilo v českých městech na konci 18. století?
a) latinsky
b) není zde správná odpověď
c) laponsky
d) německy

11. Do kterého století bys zařadil hlavní část průmyslové revoluce?
a) 17.
b) 16.
c) 18.
d) 19.

12. Za účelem vytvoření společného státu Němci svolali velký sněm do:
a) Kolína nad Rýnem
b) Vídně
c) Frankfurtu nad Mohanem
d) Berlína

13. I když sám psal německy, stal se zakladatelem spisovné češtiny, je autorem Podrobné mluvnice jazyka českého. Je to:
a) Josef Jungmann
b) Josef Kajetán Tyl
c) Josef Dobrovský
d) František Palacký

14. Co bylo hlavním cílem českého národního obrození v jeho počátcích?
a) obnovení češtiny
b) vytvoření samostatného státu
c) prosazení ústavy - konstituce
d) zlepšení postavení dělníků

15. Kde se konal kongres který měl stanovit nové uspořádání Evropy po napoleonských válkách?
a) v Praze
b) ve Vídni
c) v Berlíně
d) v Paříži

16. Kdo s kým bojoval v bitvě u Trafalgaru?
a) Rusko s Francií
b) Anglie s Francií
c) Německo a Rusko
d) Rakousko s Francií

17. V kterém roce vypukla Velká francouzská revoluce?
a) 1848
b) 1815
c) 1789
d) 1776

18. Jak se jmenuje politický směr požadující svobodu podnikání, nezasahování státu do ekonomiky, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, podíl těch co platí daně na správě státu, atp.?
a) socialismus
b) komunismus
c) girondismus
d) liberalismus

19. Kdo byl Horacio Nelson?
a) malíř
b) vynálezce
c) válečník
d) spisovatel

20. Rakouský politik, který byl v revolučním roce odvolán císařem Ferdinandem I.
a) Klemens Metternich
b) Václav Radecký
c) Ludvík Bonaparte
d) Alfred Windisgrätz

21. V kterém roce došlo k vlně revolucí v celé Evropě ("jaro národů")?
a) 1815
b) 1848
c) 1776
d) 1789

22. Jak se jmenuje prohlášení přijaté za Velké francouzské revoluce vyjadřující ideály rovnosti mezi lidmi?
a) Prohlášení svobody
b) Ústava lidstva
c) Deklarace práv člověka a občana
d) Deklarace svobody a nezávislosti

23. Měšťanská kultura, styl bydlení a života v období po napoleonských válkách - důraz na klid, pohodlí, tradice.
a) romantismus
b) socialismus
c) biedermeier
d) girondismus

24. Politik a historik, napsal Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Jmenoval se:
a) Josef Dobrovský
b) Josef Jungmann
c) František Palacký
d) Josef Kajetán Tyl

25. Co bylo konečným výsledkem revoluce roku 1848 v Rakousku?
a) vyhlášení republiky
b) zavedení feudalismu
c) zrušení roboty
d) samostatnost Českých zemí

26. Kdo zdokonalil parní stroj tak, že se často považuje za jeho vynálezce?
a) G. Stephenson
b) S. F. B. Morse
c) J. Watt
d) nic z toho není pravda

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák