vloženo celkem 163 testů

Od fr. revoluce po jaro národů

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Od fr. revoluce po jaro národů
Předmět:
Dějepis
Třída:
8.
Téma:
Novověk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

V tomto testu může mít jedna otázka více správných odpovědí.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Politik a historik, napsal Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Jmenoval se:
a) František Palacký
b) Josef Kajetán Tyl
c) Josef Jungmann
d) Josef Dobrovský

2. Co bylo hlavním cílem českého národního obrození v jeho počátcích?
a) zlepšení postavení dělníků
b) obnovení češtiny
c) prosazení ústavy - konstituce
d) vytvoření samostatného státu

3. Jak se také říká slavné bitvě u Slavkova?
a) bitva národů
b) nic z toho není pravda
c) bitva o Rakousko
d) bitva tří císařů

4. Jak se jmenuje prohlášení přijaté za Velké francouzské revoluce vyjadřující ideály rovnosti mezi lidmi?
a) Ústava lidstva
b) Deklarace práv člověka a občana
c) Prohlášení svobody
d) Deklarace svobody a nezávislosti

5. Která událost je považována za počátek Velké francouzské revoluce?
a) porážka Napoleona
b) dobytí Bastily
c) nic z toho
d) poprava krále

6. Čemu říkáme „průmyslová revoluce” - co si pod tímto pojmem máme představit?
a) vznik továren
b) prudký rozvoj průmyslu
c) vzbouření dělníků za svá práva
d) zavedení strojů do výroby

7. Jakým jazykem se převážně mluvilo v českých městech na konci 18. století?
a) laponsky
b) německy
c) latinsky
d) není zde správná odpověď

8. Do kterého století bys zařadil hlavní část průmyslové revoluce?
a) 16.
b) 19.
c) 18.
d) 17.

9. Rakouský politik, který byl v revolučním roce odvolán císařem Ferdinandem I.
a) Klemens Metternich
b) Alfred Windisgrätz
c) Václav Radecký
d) Ludvík Bonaparte

10. Kdo byl Horacio Nelson?
a) spisovatel
b) válečník
c) malíř
d) vynálezce

11. I když sám psal německy, stal se zakladatelem spisovné češtiny, je autorem Podrobné mluvnice jazyka českého. Je to:
a) František Palacký
b) Josef Dobrovský
c) Josef Kajetán Tyl
d) Josef Jungmann

12. Novým císařem Rakouska se po Ferdinandovi I. stal
a) Josef II.
b) František Josef I.
c) Jan Pavel I.
d) Ferdinand II.

13. Kdo s kým bojoval v bitvě u Trafalgaru?
a) Rusko s Francií
b) Rakousko s Francií
c) Německo a Rusko
d) Anglie s Francií

14. Umělecký směr charakteristický zájmem o historii, vlastenectvím, příběhy plnými citu a emocí.
a) biedermeier
b) romantismus
c) nacionalismus
d) socialismus

15. V kterém roce skončily definitivně napoleonské války?
a) 1805
b) 1815
c) 1889
d) 1786

16. Jak se jmenovala poslední bitva Napoleona Bonaparta, v které byl definitivně poražen?
a) u Slavkova
b) u Waterloo
c) u Moskvy
d) u Vilagose

17. Co bylo konečným výsledkem revoluce roku 1848 v Rakousku?
a) zavedení feudalismu
b) vyhlášení republiky
c) samostatnost Českých zemí
d) zrušení roboty

18. Za účelem vytvoření společného státu Němci svolali velký sněm do:
a) Kolína nad Rýnem
b) Frankfurtu nad Mohanem
c) Berlína
d) Vídně

19. V kterém roce vypukla Velká francouzská revoluce?
a) 1776
b) 1848
c) 1789
d) 1815

20. Generál, který vojensky potlačil revoluci v Praze.
a) Alfred Windisgrätz
b) Václav Radecký
c) Klemens Metternich
d) Ludvík Bonaparte

21. Měšťanská kultura, styl bydlení a života v období po napoleonských válkách - důraz na klid, pohodlí, tradice.
a) biedermeier
b) girondismus
c) romantismus
d) socialismus

22. V kterém roce došlo k vlně revolucí v celé Evropě ("jaro národů")?
a) 1776
b) 1789
c) 1815
d) 1848

23. Kdo zdokonalil parní stroj tak, že se často považuje za jeho vynálezce?
a) G. Stephenson
b) nic z toho není pravda
c) S. F. B. Morse
d) J. Watt

24. Kdo je autorem slov české hymny?
a) Josef Kajetán Tyl
b) autora slov neznáme
c) Karel Havlíček Borovský
d) Karel Hynek Mácha

25. Kde se konal kongres který měl stanovit nové uspořádání Evropy po napoleonských válkách?
a) v Praze
b) ve Vídni
c) v Berlíně
d) v Paříži

26. Jak se jmenuje politický směr požadující svobodu podnikání, nezasahování státu do ekonomiky, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, podíl těch co platí daně na správě státu, atp.?
a) liberalismus
b) komunismus
c) girondismus
d) socialismus

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák