vloženo celkem 155 testů

Od fr. revoluce po jaro národů

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Od fr. revoluce po jaro národů
Předmět:
Dějepis
Třída:
8.
Téma:
Novověk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

V tomto testu může mít jedna otázka více správných odpovědí.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak se také říká slavné bitvě u Slavkova?
a) bitva národů
b) nic z toho není pravda
c) bitva tří císařů
d) bitva o Rakousko

2. Jakým jazykem se převážně mluvilo v českých městech na konci 18. století?
a) laponsky
b) latinsky
c) německy
d) není zde správná odpověď

3. V kterém roce skončily definitivně napoleonské války?
a) 1815
b) 1805
c) 1889
d) 1786

4. Kdo byl Horacio Nelson?
a) vynálezce
b) malíř
c) válečník
d) spisovatel

5. Novým císařem Rakouska se po Ferdinandovi I. stal
a) Josef II.
b) František Josef I.
c) Ferdinand II.
d) Jan Pavel I.

6. Čemu říkáme „průmyslová revoluce” - co si pod tímto pojmem máme představit?
a) vznik továren
b) zavedení strojů do výroby
c) prudký rozvoj průmyslu
d) vzbouření dělníků za svá práva

7. Jak se jmenuje prohlášení přijaté za Velké francouzské revoluce vyjadřující ideály rovnosti mezi lidmi?
a) Ústava lidstva
b) Prohlášení svobody
c) Deklarace práv člověka a občana
d) Deklarace svobody a nezávislosti

8. Která událost je považována za počátek Velké francouzské revoluce?
a) dobytí Bastily
b) porážka Napoleona
c) poprava krále
d) nic z toho

9. Generál, který vojensky potlačil revoluci v Praze.
a) Ludvík Bonaparte
b) Klemens Metternich
c) Václav Radecký
d) Alfred Windisgrätz

10. V kterém roce vypukla Velká francouzská revoluce?
a) 1776
b) 1789
c) 1848
d) 1815

11. Kdo zdokonalil parní stroj tak, že se často považuje za jeho vynálezce?
a) G. Stephenson
b) nic z toho není pravda
c) J. Watt
d) S. F. B. Morse

12. Jak se jmenovala poslední bitva Napoleona Bonaparta, v které byl definitivně poražen?
a) u Slavkova
b) u Vilagose
c) u Moskvy
d) u Waterloo

13. Jak se jmenuje politický směr požadující svobodu podnikání, nezasahování státu do ekonomiky, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, podíl těch co platí daně na správě státu, atp.?
a) komunismus
b) liberalismus
c) girondismus
d) socialismus

14. Rakouský politik, který byl v revolučním roce odvolán císařem Ferdinandem I.
a) Alfred Windisgrätz
b) Ludvík Bonaparte
c) Václav Radecký
d) Klemens Metternich

15. Co bylo konečným výsledkem revoluce roku 1848 v Rakousku?
a) zavedení feudalismu
b) zrušení roboty
c) samostatnost Českých zemí
d) vyhlášení republiky

16. Co bylo hlavním cílem českého národního obrození v jeho počátcích?
a) zlepšení postavení dělníků
b) vytvoření samostatného státu
c) prosazení ústavy - konstituce
d) obnovení češtiny

17. Kde se konal kongres který měl stanovit nové uspořádání Evropy po napoleonských válkách?
a) ve Vídni
b) v Praze
c) v Paříži
d) v Berlíně

18. V kterém roce došlo k vlně revolucí v celé Evropě ("jaro národů")?
a) 1815
b) 1848
c) 1789
d) 1776

19. Za účelem vytvoření společného státu Němci svolali velký sněm do:
a) Berlína
b) Frankfurtu nad Mohanem
c) Kolína nad Rýnem
d) Vídně

20. Měšťanská kultura, styl bydlení a života v období po napoleonských válkách - důraz na klid, pohodlí, tradice.
a) socialismus
b) girondismus
c) biedermeier
d) romantismus

21. I když sám psal německy, stal se zakladatelem spisovné češtiny, je autorem Podrobné mluvnice jazyka českého. Je to:
a) Josef Jungmann
b) František Palacký
c) Josef Kajetán Tyl
d) Josef Dobrovský

22. Kdo s kým bojoval v bitvě u Trafalgaru?
a) Německo a Rusko
b) Rakousko s Francií
c) Rusko s Francií
d) Anglie s Francií

23. Politik a historik, napsal Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Jmenoval se:
a) Josef Kajetán Tyl
b) Josef Dobrovský
c) František Palacký
d) Josef Jungmann

24. Kdo je autorem slov české hymny?
a) Karel Havlíček Borovský
b) Josef Kajetán Tyl
c) autora slov neznáme
d) Karel Hynek Mácha

25. Umělecký směr charakteristický zájmem o historii, vlastenectvím, příběhy plnými citu a emocí.
a) biedermeier
b) romantismus
c) nacionalismus
d) socialismus

26. Do kterého století bys zařadil hlavní část průmyslové revoluce?
a) 19.
b) 17.
c) 16.
d) 18.

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák