vloženo celkem 156 testů

Od fr. revoluce po jaro národů

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Od fr. revoluce po jaro národů
Předmět:
Dějepis
Třída:
8.
Téma:
Novověk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

V tomto testu může mít jedna otázka více správných odpovědí.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Za účelem vytvoření společného státu Němci svolali velký sněm do:
a) Frankfurtu nad Mohanem
b) Kolína nad Rýnem
c) Vídně
d) Berlína

2. Která událost je považována za počátek Velké francouzské revoluce?
a) nic z toho
b) dobytí Bastily
c) porážka Napoleona
d) poprava krále

3. Jak se jmenuje prohlášení přijaté za Velké francouzské revoluce vyjadřující ideály rovnosti mezi lidmi?
a) Deklarace práv člověka a občana
b) Ústava lidstva
c) Prohlášení svobody
d) Deklarace svobody a nezávislosti

4. Kdo s kým bojoval v bitvě u Trafalgaru?
a) Německo a Rusko
b) Rusko s Francií
c) Anglie s Francií
d) Rakousko s Francií

5. Jak se jmenovala poslední bitva Napoleona Bonaparta, v které byl definitivně poražen?
a) u Waterloo
b) u Vilagose
c) u Moskvy
d) u Slavkova

6. Kdo byl Horacio Nelson?
a) spisovatel
b) malíř
c) válečník
d) vynálezce

7. Jak se také říká slavné bitvě u Slavkova?
a) bitva tří císařů
b) bitva národů
c) bitva o Rakousko
d) nic z toho není pravda

8. V kterém roce došlo k vlně revolucí v celé Evropě ("jaro národů")?
a) 1776
b) 1815
c) 1789
d) 1848

9. Politik a historik, napsal Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Jmenoval se:
a) Josef Dobrovský
b) František Palacký
c) Josef Jungmann
d) Josef Kajetán Tyl

10. Kdo zdokonalil parní stroj tak, že se často považuje za jeho vynálezce?
a) J. Watt
b) S. F. B. Morse
c) nic z toho není pravda
d) G. Stephenson

11. I když sám psal německy, stal se zakladatelem spisovné češtiny, je autorem Podrobné mluvnice jazyka českého. Je to:
a) František Palacký
b) Josef Kajetán Tyl
c) Josef Jungmann
d) Josef Dobrovský

12. Do kterého století bys zařadil hlavní část průmyslové revoluce?
a) 19.
b) 16.
c) 18.
d) 17.

13. Jakým jazykem se převážně mluvilo v českých městech na konci 18. století?
a) německy
b) laponsky
c) není zde správná odpověď
d) latinsky

14. Co bylo hlavním cílem českého národního obrození v jeho počátcích?
a) obnovení češtiny
b) zlepšení postavení dělníků
c) vytvoření samostatného státu
d) prosazení ústavy - konstituce

15. V kterém roce vypukla Velká francouzská revoluce?
a) 1789
b) 1776
c) 1815
d) 1848

16. Měšťanská kultura, styl bydlení a života v období po napoleonských válkách - důraz na klid, pohodlí, tradice.
a) biedermeier
b) romantismus
c) girondismus
d) socialismus

17. Umělecký směr charakteristický zájmem o historii, vlastenectvím, příběhy plnými citu a emocí.
a) nacionalismus
b) biedermeier
c) socialismus
d) romantismus

18. Čemu říkáme „průmyslová revoluce” - co si pod tímto pojmem máme představit?
a) vzbouření dělníků za svá práva
b) prudký rozvoj průmyslu
c) zavedení strojů do výroby
d) vznik továren

19. V kterém roce skončily definitivně napoleonské války?
a) 1786
b) 1805
c) 1815
d) 1889

20. Kdo je autorem slov české hymny?
a) Karel Havlíček Borovský
b) autora slov neznáme
c) Karel Hynek Mácha
d) Josef Kajetán Tyl

21. Generál, který vojensky potlačil revoluci v Praze.
a) Václav Radecký
b) Alfred Windisgrätz
c) Klemens Metternich
d) Ludvík Bonaparte

22. Co bylo konečným výsledkem revoluce roku 1848 v Rakousku?
a) zrušení roboty
b) samostatnost Českých zemí
c) vyhlášení republiky
d) zavedení feudalismu

23. Novým císařem Rakouska se po Ferdinandovi I. stal
a) Josef II.
b) Jan Pavel I.
c) František Josef I.
d) Ferdinand II.

24. Rakouský politik, který byl v revolučním roce odvolán císařem Ferdinandem I.
a) Václav Radecký
b) Ludvík Bonaparte
c) Klemens Metternich
d) Alfred Windisgrätz

25. Jak se jmenuje politický směr požadující svobodu podnikání, nezasahování státu do ekonomiky, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, podíl těch co platí daně na správě státu, atp.?
a) liberalismus
b) socialismus
c) girondismus
d) komunismus

26. Kde se konal kongres který měl stanovit nové uspořádání Evropy po napoleonských válkách?
a) v Praze
b) v Paříži
c) ve Vídni
d) v Berlíně

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák