vloženo celkem 148 testů

Transformátor, rozvodná el. síť

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Transformátor, rozvodná el. síť
Předmět:
Fyzika
Třída:
9.
Téma:
Elektromagnetické jevy
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Test slouží pro zopakování učiva Transformátor, rozvodná elektrická síť.

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Transformátor se běžně používá v:
a) elektromotorech
b) nabíječkách akumulátorů
c) rychlovarných konvicích
d) elektrických napájecích zdrojích

2. Velikost výstupního napětí transformátoru závisí na:
a) kmitočtu výstupního napětí
b) kmitočtu vstupního napětí
c) rychlosti otáčení rotoru
d) velikosti vstupního napětí a počtu závitů obou cívek

3. Jednotkou transformačního poměru je:
a) volt – V
b) ampér – A
c) hertz – Hz
d) transformační poměr je hodnota bez jednotky

4. Pokud je hodnota transformačního poměru menší než 1:
a) mluvíme o transformaci nahoru
b) mluvíme o transformaci doprava
c) mluvíme o transformaci dolů
d) mluvíme o transformaci doleva

5. Pokud je hodnota transformačního poměru větší než 1:
a) sekundární cívka má víc závitů než primární
b) výstupní napětí je menší než vstupní
c) vstupní napětí je menší než výstupní

6. Transformační poměr transformátoru vypočítáme jako poměr:
a) vstupního a výstupního napětí
b) počtu závitů sekundární cívky a primární cívky
c) vstupního a výstupního elektrického proudu

7. Transformátor se skládá z:
a) rotoru, statoru a komutátoru
b) cívky navinuté na jádro z plastu
c) primární, sekundární cívky a jádra z feromagnetické látky

8. Elektrické napětí vyrobené v elektrárnách se transformuje na velmi vysoké napětí:
a) aby se motory v továrnách mohly točit rychleji
b) aby bylo dost elektřiny pro více domácností
c) aby se snížily ztráty při jeho přenosu

9. Transformátor je zařízení, které:
a) mění vstupní střídavé napětí na výstupní střídavé napětí s jinou hodnotou
b) mění vstupní stejnosměrné napětí na výstupní stejnosměrné napětí s jinou hodnotou
c) mění vstupní stejnosměrné napětí na výstupní střídavé napětí s jinou hodnotou
d) mění vstupní střídavé napětí na výstupní stejnosměrné napětí s jinou hodnotou

10. V elektrárnách se vyrábí střídavé napětí:
a) s hodnotou v řádu kV
b) s hodnotou do 1000 V
c) s hodnotou 12 V
d) s hodnotou 220 V – 240 V

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák