vloženo celkem 158 testů

Gotika

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Gotika
Předmět:
Dějepis
Třída:
7.
Téma:
Středověk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Na co je malována freska?
a) do vlhké omítky
b) na dřevěné desky
c) na kamennou nebo dřevěnou sochu
d) na napnuté plátno

2. Země, v které vznikly první gotické stavby, se jmenuje
a) Německo
b) Itálie
c) Gottland
d) Francie

3. Gotický architekt pracující v Praze, stavitel kamenného mostu přes Vltavu.
a) Martin z Hradce
b) Johanes Gutenberg
c) Petr Parléř
d) Jan Bradáč

4. Co je to vitráž?
a) ozdobná pata sloupu
b) barevná výplň okna
c) výloha středověkého obchodu
d) obraz Ježíše na kříži

5. Obraz, či socha, Panny Marie s malým Ježíškem se jmenuje:
a) žádná odpověď není správná
b) zátiší
c) pieta
d) madona

6. Jak říkáme velkým gotickým kostelům?
a) akropole
b) císařské kostely
c) katedrály
d) rotundy

7. Který z následujících znaků je typický pro gotiku?
a) štíhlé, vysoké věže
b) mohutné, spíše do šířky rozložené stavby
c) silné zdi
d) stavby jsou hlavně ze dřeva

8. První gotické stavby vznikly ve století:
a) dvanáctém
b) desátém
c) osmém
d) čtrnáctém

9. Co je to "rozeta"?
a) ozdobný kamenný sloup
b) takové slovo neexistuje
c) růžové pozadí gotických obrazů
d) kruhové zdobené okno

10. Který z následujících znaků je typický pro gotické stavby kostelů?
a) sdružená oblouková okna
b) hranatá okna
c) velká okna
d) malá okna

11. Jak nazýváme typický gotický oblouk?
a) valbový
b) půlkruhový
c) lomený
d) kruhový

12. Jak se jmenoval významný gotický stavitel pracující v Čechách?
a) Petr z Avignonu
b) Matyáš z Arrasu
c) Jakub Krčín
d) Jakub Renčín

13. Malé ozdobné gotické věžičky se nazývají
a) růžice
b) jehly
c) fiály
d) cibulky

14. V období gotiky začaly vznikat první
a) továrny
b) kláštery
c) univerzity
d) hrady

15. Hlavy fantastických zvířat s otevřenou hubou, které odvádí vodu ze střechy, se jmenují:
a) gryfoni
b) démoni
c) okapy
d) chrliče

16. Jak říkáme obrazu, či soše, Panny Marie s ukřižovaným Ježíšem?
a) zátiší
b) žádná odpověď není správná
c) madona
d) pieta

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák