vloženo celkem 150 testů

Síla, skládání sil

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Síla, skládání sil
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Síla, skládání sil
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Hmotnost tělesa, na které působí gravitační síla 35 N, je:
a) 35 g
b) 35 kg
c) 3,5 kg
d) 3 500 g

2. Výslednice dvou sil působících na těleso současně stejným směrem:
a) má velikost rovnu součtu velikostí obou působících sil
b) má stejný směr jako obě působící síly
c) má opačný směr jako obě působící síly

3. Působiště gravitační síly umísťujeme:
a) do těžiště tělesa
b) ke spodnímu okraji tělesa
c) k libovolnému okraji tělěsa

4. Působiště síly je:
a) přímka, ve které síla působí
b) bod, ve kterém síla působí
c) směr, kterým síla působí

5. Těžiště tělesa se nachází:
a) v průsečíku vodorovných přímek
b) v průsečíku výšek
c) v průsečíku kolmých přímek
d) v průsečíku těžnic

6. Poloha těžiště tělesa závisí na:
a) rozložení látky v tělese
b) rychlosti pohybu tělesa
c) umístění tělesa

7. Sílu znázorňujeme:
a) vodorovnou úsečkou
b) úsečkou, která má na jednom konci šipku
c) orientovanou úsečkou
d) svislou úsečkou

8. Výslednice dvou sil působících na těleso současně navzájem opačným směrem:
a) má velikost rovnu součtu velikostí obou působících sil
b) má stejný směr jako obě působící síly
c) má stejný směr jako větší z působících sil

9. Dvě síly jsou v rovnováze pokud působí:
a) postupně na jedno těleso a mají stejný směr
b) současně na jedno těleso, na velikosti a směru nezáleží
c) současně na jedno těleso, mají stejnou velikost a navzájem opačný směr

10. Na závaží o hmotnosti 2 kg působí gravitační síla o velikosti:
a) 20 N
b) 2 N
c) 2 kg
d) 20 kg

11. Účinek síly závisí na:
a) hmotnosti, rychlosti a výšce
b) velikosti, směru a působišti
c) vzdálenosti, směru a výslednici
d) délce, šipce a působišti

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák