vloženo celkem 156 testů

Síla, skládání sil

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Síla, skládání sil
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Síla, skládání sil
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Působiště gravitační síly umísťujeme:
a) do těžiště tělesa
b) k libovolnému okraji tělěsa
c) ke spodnímu okraji tělesa

2. Účinek síly závisí na:
a) hmotnosti, rychlosti a výšce
b) délce, šipce a působišti
c) velikosti, směru a působišti
d) vzdálenosti, směru a výslednici

3. Dvě síly jsou v rovnováze pokud působí:
a) postupně na jedno těleso a mají stejný směr
b) současně na jedno těleso, na velikosti a směru nezáleží
c) současně na jedno těleso, mají stejnou velikost a navzájem opačný směr

4. Hmotnost tělesa, na které působí gravitační síla 35 N, je:
a) 3,5 kg
b) 35 kg
c) 3 500 g
d) 35 g

5. Na závaží o hmotnosti 2 kg působí gravitační síla o velikosti:
a) 20 N
b) 2 kg
c) 20 kg
d) 2 N

6. Těžiště tělesa se nachází:
a) v průsečíku výšek
b) v průsečíku vodorovných přímek
c) v průsečíku kolmých přímek
d) v průsečíku těžnic

7. Působiště síly je:
a) směr, kterým síla působí
b) přímka, ve které síla působí
c) bod, ve kterém síla působí

8. Sílu znázorňujeme:
a) úsečkou, která má na jednom konci šipku
b) vodorovnou úsečkou
c) orientovanou úsečkou
d) svislou úsečkou

9. Výslednice dvou sil působících na těleso současně navzájem opačným směrem:
a) má stejný směr jako obě působící síly
b) má velikost rovnu součtu velikostí obou působících sil
c) má stejný směr jako větší z působících sil

10. Poloha těžiště tělesa závisí na:
a) rychlosti pohybu tělesa
b) umístění tělesa
c) rozložení látky v tělese

11. Výslednice dvou sil působících na těleso současně stejným směrem:
a) má velikost rovnu součtu velikostí obou působících sil
b) má opačný směr jako obě působící síly
c) má stejný směr jako obě působící síly

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák