vloženo celkem 156 testů

kap.3 - Paliva

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
kap.3 - Paliva
Předmět:
Chemie
Třída:
9.
Téma:
Organická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Tzv. dřevěné uhlí se vyrábí tak, že se v milíři za nepřístupu vzduchu zahřívají dřevěná polena na vysokou teplotu. Výroba dřevěného uhlí je tedy reakcí:
a) exotermickou
b) endotermickou i exotermickou
c) endotermickou
d) nic z toho není pravda

2. Z uvedených možností určete ty, které při spalování uhlí způsobují problémy.
a) Zplodiny obsahují oxid siřičitý.
b) Zbývá popel
c) Produkty hoření mohou podporovat skleníkový efekt
d) Obtížně se spaluje

3. Které z uvedených paliv má největší výhřevnost:
a) ropa
b) hnědé uhlí
c) černé uhlí
d) zemní plyn

4. Při exotermické reakci látka teplo
a) přijímá a zároveň odevzdává
b) uvolňuje
c) přijímá
d) nic z toho není pravda

5. Které z následujících paliv mezi ostatní logicky nepatří?
a) lignit
b) antracit
c) černé uhlí
d) benzín
e) ropa

6. Jak se jmenuje uhlovodík, který je hlavní součástí zemního plynu?
a) propanbutan
b) svítiplyn
c) oxid siřičitý
d) methan

7. Které z následujících produktů získáváme z ropy?
a) stolní olej
b) benzín
c) petrolej
d) naftu

8. Jak vzniklo uhlí?
a) petrifikací organických metabolitů jurských dinosaurů
b) rozkladem a přeměnou rostlin
c) spálením prvohorních rostlin
d) usazováním a přeměnou ropy

9. Které z následujících produktů získáváme z uhlí?
a) koks
b) dehet
c) mazut
d) svítiplyn

10. Výhřevnost paliva měříme v jednotkách
a) kg / cm3
b) °C / kg
c) °C / cm3
d) MJ / kg

11. Jak se jmenuje proces, kterým se zpracovává ropa?
a) frakční destilace
b) sedimentace
c) odstřeďování
d) termická spektrografie

12. Nejkvalitnější druh uhlí se jmenuje
a) černé uhlí
b) antracit
c) koks
d) lignit

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák