vloženo celkem 163 testů

Příprava na výstupní test F6

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Příprava na výstupní test F6
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Opakování 6
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

Toto je pouze příprava na skutečný výstupní test. Otázky v reálném testu mohou být samozřejmě odlišné. V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Označ těleso
a) hliník
b) benzín
c) sešit
d) vzduch

2. Jaká skupenství u látek rozlišujeme?
a) pevné, kapalné, plynné
b) tvrdé měkké, obojetné
c) kapalné, tekuté, tuhé

3. Sedíš v jedoucím autě. Jaký je směr gravitační síly Země, která na tebe působí?
a) Svisle dolů.
b) To záleží na rychlosti auta.
c) K zemi.

4. Jak říkáme bodu, do kterého umisťujeme působiště gravitační síly na těleso?
a) těžnice
b) těžiště
c) těžítko

5. V tabulkách zjistíme, že olej má hustotu 0,8 g/cm3. Co tento údaj znamená?
a) Že olej teče o 1 pomaleji, než voda.
b) Že jeden centimetr krychlový oleje má hmotnost 0,8 gramu.
c) Že jeden gram oleje má objem 0,8 cm3

6. Jakou značku má fyzikální veličina hmotnost?
a) V
b) h
c) m
d) S

7. Černý kůň táhne vůz silou 5 kN směrem k severu, bílý táhne ten samý vůz silou 600 N směrem k jihu. Jaký je směr a velikost výslednice těchto sil?
a) 5600 N směrem k jihu
b) 4400 N směrem k severu
c) 6005 N směrem k Praze

8. Co používáme k měření objemu kapalin?
a) šupleru
b) váhy
c) hustoměr
d) odměrný válec

9. K sestrojení rtuťového teploměru využíváme...
a) teplotní roztažnosti látek.
b) závislosti teploty rtuti na čase.
c) toho, že rtuť má vysokou hustotu.

10. Co je hlavní jednotkou veličiny hmotnost?
a) 1 tuna
b) 1 gram
c) 1 kilogram

11. Veličina síla má značku
a) F
b) S
c) N

12. A pak budou v testu příklady (hustota, hmotnost, gravitační síla) a spousta otázek na převod jednotek. Otázka: Musí fyzik umět jednotky?
a) Naprosto bezchybně!
b) Bez toho to nejde...
c) Ano!

13. Jak nazýváme systém základních veličin a jejich jednotek?
a) SI
b) SZV
c) WU

14. Mezi kapalné látky patří
a) voda
b) kapka oleje
c) mrak

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák