vloženo celkem 163 testů

Hospodářství ČR - I. (primární sektor)

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hospodářství ČR - I. (primární sektor)
Předmět:
Zeměpis
Třída:
9.
Téma:
Česká republika
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Která z následujících oblastí má nejlepší podmínky pro zemědělskou produkci?
a) Českomoravská vrchovina
b) Beskydy
c) Polabská nížina

2. Zemědělství dělíme na výrobu rostlinnou a ...
a) mlékárenskou
b) lesní a vodní
c) živočišnou

3. Vytěžené černé uhlí lze dále využít k ... (označte více možností)
a) výrobě barviv
b) topení v kamnech
c) výrobě plastů
d) výrobě koksu

4. Stavební kámen či výroba cementu - pro tyto účely u nás těžíme
a) cementit
b) vápenec
c) pískovec
d) žulu

5. Ostravsko-karvinský revír je známý těžbou
a) zemního plynu
b) ropy
c) hnědého uhlí
d) černého uhlí

6. Které z následujících odvětví NEPATŘÍ k primárnímu sektoru hospodářství?
a) těžba surovin
b) vodní hospodářství
c) lesní hospodářství
d) výroba železa a oceli
e) zemědělství

7. Máme 4 základní zemědělské oblasti: kukuřičnou, řepařskou, bramborářskou a ...
a) horskou
b) lesní
c) obilnou
d) rybníkářskou

8. V které oblasti ČR lze těžit ropu?
a) na Třeboňsku
b) na Hodonínsku
c) nikde
d) na Mostecku

9. Hnědé uhlí, černé uhlí, ropa. Jak nazýváme tyto suroviny společným odborným názvem?
a) energetické suroviny
b) hořlavé suroviny
c) znečišťující suroviny

10. V které oblasti ČR se u nás těží hnědé uhlí?
a) na Mostecku
b) na Hodonínsku
c) na Třeboňsku
d) nikde, těžíme černé uhlí

11. V budoucnu je možná na našem území těžba jedné suroviny důležité pro výrobu baterií. Touto surovinou je ...
a) silencium
b) silicium
c) lithium
d) germanium

12. V posledních 30 letech u nás význam zemědělství a jeho podíl na zaměstnávání lidí
a) spíše roste
b) spíše klesá
c) setrvává na stejné úrovni

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák