vloženo celkem 163 testů

Biosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Biosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak se nazývají severoamerické stepi?
a) celiny
b) pampy
c) prérie

2. Který z níže uvedených pojmů logicky mezi ostatní nepatří?
a) akácie
b) baobab
c) tse-tse

3. Přírodní krajinu lesů mírného pásu můžeme přibližně dělit na:
a) lesy, louky, keře, pole a stavby
b) smrkovou a borovicovou oblast
c) opadavé lesy a jehličnaté lesy

4. Jak se jmenuje území ležící za severním polárním kruhem?
a) Arktida
b) Aurakárie
c) Antarktida

5. Celoroční vysoké teploty a vysoká vlhkost - tyto podmínky jsou charakteristické pro oblast:
a) savan a stepí
b) tropických deštných lesů
c) tundry

6. Které z následujících podmínek mají vliv na výsledné přirozené rozmístění organismů na Zemi?
a) nadmořská výška
b) teplota
c) výskyt vody

7. Co je to permafrost?
a) zvíře podobné rosomáku
b) trvale zmrzlá půda
c) stále čerstvý porost zelených rostlin

8. Pod pojmem BIOSFÉRA si představíš:
a) vše živé na Zemi
b) půdu a horniny
c) rozdělení Země do teplotních pásů

9. Tropické až subtropické podnebí a méňě srážek (období dešťů a sucha) - tyto podmínky jsou charakteristické pro oblast:
a) tropických deštných lesů
b) savan
c) stepí

10. Naše republika leží převážně v oblasti (přírodní krajině)
a) stepí
b) lesů mírného pásu
c) savan

11. Jedna z přírodních oblastí je vhodná pro pěstování obilí či kukuřice, její sušší části jsou využívány jako pastviny. Jde o oblast:
a) tajgy
b) stepí
c) tropických deštných lesů

12. Jak říkáme pásmu jehličnatých lesů v oblasti mírného a subpolárního pásu?
a) tajga
b) smrkoviště
c) pampa

13. Které rostliny a zvířata bys přiřadil k oblasti středomoří?
a) jabloň, bělásek zelný, zubr
b) olivovník, cikáda, zmije růžkatá
c) baobab, anakonda, los

14. Kde lze najít tropický deštný les?
a) v povodí řeky Amazonky
b) v povodí řeky Labe
c) na jižním pobřeží Evropy
d) kolem rovníku na pobřeží Guinejského zálivu

15. Jak se jmenuje místo v poušti, kde je nějaký zdroj vody a rostou tam stromy?
a) gáza
b) hydroláza
c) oáza

16. Pižmoň, sob, liška polární - tato zvířata bys nejspíše našel v biomu
a) stepí
b) tunder
c) lesů mírného pásu

17. Delfíny, žraloky a korály byste mohli vidět v oceánech
a) mírného pásu
b) polárního pásu
c) tropického pásu

18. Která zvířata a rostliny bys mohl najít v oblasti horkých pouští a polopouští?
a) velbloud, kaktus, štír, palma datlová
b) zebra, gepard, anakonda, banánovník
c) sob, liška, bříza, dutohlávka čtvercová

19. Co je to ERG?
a) písečná poušť
b) oblast savan v Austrálii
c) strom podobný akáciím

20. Jak nazýváme chladnou oblast subpolárního pásu s převažujícím porostem mechů, lišejníků a odolných trav?
a) savana
b) step
c) tundra

21. V přírodní krajině savan bys mohl vidět:
a) tygry a bizony
b) jaguáry a soby
c) lvy a zebry

22. Jak nazýváme cizím slovem přírodní krajiny (oblasti), kde jsou stejné nebo velmi podobné podmínky k životu?
a) biomy
b) biologie
c) ekologie

23. Vyberte pravdivá tvrzení:
a) Největší šelmou jižních polárních oblastí je medvěd lední.
b) Ekosystém deštného lesa je v současnosti ohrožen kácením stromů.
c) V oceánech mírného pásu jsou významná loviště makrel a tresek.
d) Důležitými hospodářskými plodinami stepí jsou bavlník a podzemnice olejná.
e) Severní polární oblasti obývá velké množství tučňáků.

24. Papoušci, opice, orchideje, banánovník - to vše žije a roste v oblasti:
a) tajgy
b) lesů mírného pásu
c) tropických deštných lesů

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák