vloženo celkem 163 testů

Atmosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Atmosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Okamžitému (proměnlivému) stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) atmosférická éra
b) počasí
c) podnebí

2. Nejvíce je v atmosféře zastoupen plyn
a) kyslík
b) oxid uhličitý
c) dusík

3. Mezi mírným a tropickým pásem je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) přechodníkový
b) subtropický
c) hypertropický

4. Kolem rovníku je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) mírný
b) tropický
c) polární

5. Graf zachycující změny teplot a srážek v průběhu roku se nazývá
a) grafoskop
b) klimadiagram
c) dešťoměr

6. Věda, která se zabývá atmosférou, se jmenuje:
a) atmologie
b) atmosférologie
c) meteorologie

7. Určete pravdivost následujících tvrzení (Ano = "fajfka", Ne = křížek)
a) Atmosféra umožňuje život suchozemských rostlin a živočichů.
b) Atmosféra zabraňuje rychlému zahřátí a ochlazení Země.
c) Atmosféra Zemi ochlazuje, aby se nepřehřívala

8. Jevu, kdy se Země ohřívá, protože od Slunce přichází více tepla než se od Země odrazí, říkáme:
a) skleníkový efekt
b) podnebný efekt
c) ozonový efekt

9. Jak se jmenují pravidelné větry mezi 40° šířky a rovníkem?
a) tornáda
b) hurikány
c) monzuny
d) pasáty

10. Byl by v atmosféře oxid uhličitý, pokud by ho tam nedodávali lidé svou průmyslovou činností?
a) Ano, ale jen nad pevninou.
b) Ne, byl by všechen uvězněn v ropě a uhlí.
c) Ano, byl.
d) Ne nebyl.

11. Nejnižší vrstva atmosféry, v níž se odehrává většina počasí, se jmenuje
a) ozonosféra
b) stratosféra
c) troposféra

12. Dlouhodobému stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) počasí
b) podnebí
c) atmosférická éra

13. Co sledujeme při pozorování počasí?
a) rychlost a směr větru
b) sluneční záření
c) teplotu vzduchu
d) srážky

14. Co jsou monzuny?
a) Obrovské tropické cyklóny ve tvaru víru s okem uprostřed.
b) Pravidelné větry vanoucí kolem rovníku.
c) Pravidelné větry, které mění směr podle ročního období.

15. Obrovské tropické bouře, cyklóny ve tvaru víru s okem uprostřed, se jmenují
a) monzuny
b) hurikány
c) tajfuny

16. Atmosféra je
a) půdní obal Země
b) vodní obal Země
c) vzdušný obal Země

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák