vloženo celkem 156 testů

Atmosféra a pedosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Atmosféra a pedosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Označte pravdivá tvrzení o půdě.
a) Půda je prostor v domě pod obytnými místnostmi.
b) Půda nevzniká ani nezaniká, je tu od vzniku planety.
c) Půda je nejsvrchnější část zemské kůry.
d) Půda obsahuje živou i neživou část.

2. Určete pravdivost následujících tvrzení (Ano = "fajfka", Ne = křížek)
a) Atmosféra umožňuje život suchozemských rostlin a živočichů.
b) Atmosféra zabraňuje rychlému zahřátí a ochlazení Země.
c) Atmosféra Zemi ochlazuje, aby se nepřehřívala

3. Mezi mírným a tropickým pásem je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) přechodníkový
b) subtropický
c) hypertropický

4. Hornině, z které půda vznikla, říkáme hornina ...
a) otcovská
b) sesterrská
c) bratrská
d) matečná

5. Dlouhodobému stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) počasí
b) atmosférická éra
c) podnebí

6. Nejúrodnější typ půdy se nazývá
a) podzolová půda
b) černozemě
c) hnědozemě

7. Jak se jmenují pravidelné větry mezi 40° šířky a rovníkem?
a) pasáty
b) hurikány
c) monzuny
d) tornáda

8. Pedosféra je
a) vzdušný obal Země
b) vodní obal Země
c) půdní obal Země

9. Jak se nazývá nejúrodnější součást půdy?
a) humus
b) jíl
c) písek
d) podzol

10. Atmosféra je
a) půdní obal Země
b) vzdušný obal Země
c) vodní obal Země

11. Okamžitému (proměnlivému) stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) atmosférická éra
b) počasí
c) podnebí

12. Kolem rovníku je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) tropický
b) mírný
c) polární

13. Věda zabývající se atmosférou se jmenuje
a) meterologie
b) atmologie
c) pedeologie

14. Co jsou monzuny?
a) Pravidelné větry vanoucí kolem rovníku.
b) Obrovské tropické cyklóny ve tvaru víru s okem uprostřed.
c) Pravidelné větry, které mění směr podle ročního období.

15. Nejvíce je v atmosféře zastoupen plyn
a) dusík
b) kyslík
c) oxid uhličitý

16. Co sledujeme při pozorování počasí?
a) srážky
b) sluneční záření
c) teplotu vzduchu
d) rychlost a směr větru

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák