vloženo celkem 156 testů

Atmosféra a pedosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Atmosféra a pedosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak se jmenují pravidelné větry mezi 40° šířky a rovníkem?
a) tornáda
b) pasáty
c) hurikány
d) monzuny

2. Označte pravdivá tvrzení o půdě.
a) Půda obsahuje živou i neživou část.
b) Půda nevzniká ani nezaniká, je tu od vzniku planety.
c) Půda je nejsvrchnější část zemské kůry.
d) Půda je prostor v domě pod obytnými místnostmi.

3. Jak se nazývá nejúrodnější součást půdy?
a) humus
b) podzol
c) písek
d) jíl

4. Atmosféra je
a) vzdušný obal Země
b) půdní obal Země
c) vodní obal Země

5. Určete pravdivost následujících tvrzení (Ano = "fajfka", Ne = křížek)
a) Atmosféra Zemi ochlazuje, aby se nepřehřívala
b) Atmosféra umožňuje život suchozemských rostlin a živočichů.
c) Atmosféra zabraňuje rychlému zahřátí a ochlazení Země.

6. Co sledujeme při pozorování počasí?
a) rychlost a směr větru
b) srážky
c) sluneční záření
d) teplotu vzduchu

7. Co jsou monzuny?
a) Obrovské tropické cyklóny ve tvaru víru s okem uprostřed.
b) Pravidelné větry, které mění směr podle ročního období.
c) Pravidelné větry vanoucí kolem rovníku.

8. Kolem rovníku je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) mírný
b) polární
c) tropický

9. Dlouhodobému stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) atmosférická éra
b) podnebí
c) počasí

10. Okamžitému (proměnlivému) stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) počasí
b) atmosférická éra
c) podnebí

11. Mezi mírným a tropickým pásem je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) subtropický
b) přechodníkový
c) hypertropický

12. Hornině, z které půda vznikla, říkáme hornina ...
a) otcovská
b) matečná
c) sesterrská
d) bratrská

13. Nejvíce je v atmosféře zastoupen plyn
a) oxid uhličitý
b) dusík
c) kyslík

14. Pedosféra je
a) vzdušný obal Země
b) vodní obal Země
c) půdní obal Země

15. Nejúrodnější typ půdy se nazývá
a) hnědozemě
b) podzolová půda
c) černozemě

16. Věda zabývající se atmosférou se jmenuje
a) pedeologie
b) atmologie
c) meterologie

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák