vloženo celkem 156 testů

Atmosféra a pedosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Atmosféra a pedosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak se jmenují pravidelné větry mezi 40° šířky a rovníkem?
a) monzuny
b) hurikány
c) tornáda
d) pasáty

2. Jak se nazývá nejúrodnější součást půdy?
a) humus
b) jíl
c) písek
d) podzol

3. Věda zabývající se atmosférou se jmenuje
a) atmologie
b) pedeologie
c) meterologie

4. Kolem rovníku je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) tropický
b) polární
c) mírný

5. Označte pravdivá tvrzení o půdě.
a) Půda je prostor v domě pod obytnými místnostmi.
b) Půda obsahuje živou i neživou část.
c) Půda nevzniká ani nezaniká, je tu od vzniku planety.
d) Půda je nejsvrchnější část zemské kůry.

6. Co jsou monzuny?
a) Pravidelné větry, které mění směr podle ročního období.
b) Pravidelné větry vanoucí kolem rovníku.
c) Obrovské tropické cyklóny ve tvaru víru s okem uprostřed.

7. Nejvíce je v atmosféře zastoupen plyn
a) oxid uhličitý
b) dusík
c) kyslík

8. Hornině, z které půda vznikla, říkáme hornina ...
a) otcovská
b) matečná
c) bratrská
d) sesterrská

9. Mezi mírným a tropickým pásem je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) subtropický
b) přechodníkový
c) hypertropický

10. Pedosféra je
a) vzdušný obal Země
b) půdní obal Země
c) vodní obal Země

11. Nejúrodnější typ půdy se nazývá
a) černozemě
b) podzolová půda
c) hnědozemě

12. Dlouhodobému stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) podnebí
b) atmosférická éra
c) počasí

13. Určete pravdivost následujících tvrzení (Ano = "fajfka", Ne = křížek)
a) Atmosféra umožňuje život suchozemských rostlin a živočichů.
b) Atmosféra Zemi ochlazuje, aby se nepřehřívala
c) Atmosféra zabraňuje rychlému zahřátí a ochlazení Země.

14. Atmosféra je
a) vzdušný obal Země
b) vodní obal Země
c) půdní obal Země

15. Okamžitému (proměnlivému) stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) podnebí
b) atmosférická éra
c) počasí

16. Co sledujeme při pozorování počasí?
a) teplotu vzduchu
b) rychlost a směr větru
c) sluneční záření
d) srážky

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák