vloženo celkem 156 testů

Atmosféra a pedosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Atmosféra a pedosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Věda zabývající se atmosférou se jmenuje
a) atmologie
b) meterologie
c) pedeologie

2. Okamžitému (proměnlivému) stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) počasí
b) podnebí
c) atmosférická éra

3. Mezi mírným a tropickým pásem je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) subtropický
b) přechodníkový
c) hypertropický

4. Určete pravdivost následujících tvrzení (Ano = "fajfka", Ne = křížek)
a) Atmosféra Zemi ochlazuje, aby se nepřehřívala
b) Atmosféra umožňuje život suchozemských rostlin a živočichů.
c) Atmosféra zabraňuje rychlému zahřátí a ochlazení Země.

5. Označte pravdivá tvrzení o půdě.
a) Půda je prostor v domě pod obytnými místnostmi.
b) Půda obsahuje živou i neživou část.
c) Půda nevzniká ani nezaniká, je tu od vzniku planety.
d) Půda je nejsvrchnější část zemské kůry.

6. Jak se jmenují pravidelné větry mezi 40° šířky a rovníkem?
a) monzuny
b) hurikány
c) tornáda
d) pasáty

7. Kolem rovníku je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) mírný
b) polární
c) tropický

8. Pedosféra je
a) vodní obal Země
b) vzdušný obal Země
c) půdní obal Země

9. Nejvíce je v atmosféře zastoupen plyn
a) oxid uhličitý
b) dusík
c) kyslík

10. Jak se nazývá nejúrodnější součást půdy?
a) humus
b) písek
c) jíl
d) podzol

11. Dlouhodobému stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) počasí
b) atmosférická éra
c) podnebí

12. Hornině, z které půda vznikla, říkáme hornina ...
a) otcovská
b) bratrská
c) sesterrská
d) matečná

13. Nejúrodnější typ půdy se nazývá
a) hnědozemě
b) podzolová půda
c) černozemě

14. Atmosféra je
a) půdní obal Země
b) vodní obal Země
c) vzdušný obal Země

15. Co sledujeme při pozorování počasí?
a) teplotu vzduchu
b) srážky
c) rychlost a směr větru
d) sluneční záření

16. Co jsou monzuny?
a) Pravidelné větry vanoucí kolem rovníku.
b) Obrovské tropické cyklóny ve tvaru víru s okem uprostřed.
c) Pravidelné větry, které mění směr podle ročního období.

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák