vloženo celkem 158 testů

Atmosféra a pedosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Atmosféra a pedosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Pedosféra je
a) vodní obal Země
b) vzdušný obal Země
c) půdní obal Země

2. Kolem rovníku je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) tropický
b) polární
c) mírný

3. Dlouhodobému stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) podnebí
b) atmosférická éra
c) počasí

4. Co jsou monzuny?
a) Pravidelné větry, které mění směr podle ročního období.
b) Pravidelné větry vanoucí kolem rovníku.
c) Obrovské tropické cyklóny ve tvaru víru s okem uprostřed.

5. Hornině, z které půda vznikla, říkáme hornina ...
a) sesterrská
b) matečná
c) bratrská
d) otcovská

6. Nejvíce je v atmosféře zastoupen plyn
a) kyslík
b) oxid uhličitý
c) dusík

7. Určete pravdivost následujících tvrzení (Ano = "fajfka", Ne = křížek)
a) Atmosféra Zemi ochlazuje, aby se nepřehřívala
b) Atmosféra zabraňuje rychlému zahřátí a ochlazení Země.
c) Atmosféra umožňuje život suchozemských rostlin a živočichů.

8. Jak se nazývá nejúrodnější součást půdy?
a) podzol
b) jíl
c) písek
d) humus

9. Okamžitému (proměnlivému) stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) počasí
b) podnebí
c) atmosférická éra

10. Nejúrodnější typ půdy se nazývá
a) podzolová půda
b) hnědozemě
c) černozemě

11. Označte pravdivá tvrzení o půdě.
a) Půda obsahuje živou i neživou část.
b) Půda je nejsvrchnější část zemské kůry.
c) V zeměpise pojem půda označuje prostor pod střechou domu.
d) Půda nevzniká ani nezaniká, je tu od vzniku planety.

12. Co sledujeme při pozorování počasí?
a) teplotu vzduchu
b) srážky
c) sluneční záření
d) rychlost a směr větru

13. Jak se jmenují pravidelné větry mezi 40° šířky a rovníkem?
a) monzuny
b) hurikány
c) pasáty
d) tornáda

14. Věda, která se zabývá atmosférou, se jmenuje:
a) atmologie
b) meteorologie
c) atmosférologie

15. Mezi mírným a tropickým pásem je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) přechodníkový
b) subtropický
c) hypertropický

16. Atmosféra je
a) vzdušný obal Země
b) půdní obal Země
c) vodní obal Země

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák