vloženo celkem 156 testů

Atmosféra a pedosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Atmosféra a pedosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Nejvíce je v atmosféře zastoupen plyn
a) dusík
b) kyslík
c) oxid uhličitý

2. Kolem rovníku je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) tropický
b) mírný
c) polární

3. Jak se jmenují pravidelné větry mezi 40° šířky a rovníkem?
a) pasáty
b) hurikány
c) tornáda
d) monzuny

4. Co jsou monzuny?
a) Pravidelné větry vanoucí kolem rovníku.
b) Obrovské tropické cyklóny ve tvaru víru s okem uprostřed.
c) Pravidelné větry, které mění směr podle ročního období.

5. Pedosféra je
a) vzdušný obal Země
b) vodní obal Země
c) půdní obal Země

6. Atmosféra je
a) vzdušný obal Země
b) vodní obal Země
c) půdní obal Země

7. Jak se nazývá nejúrodnější součást půdy?
a) podzol
b) humus
c) písek
d) jíl

8. Okamžitému (proměnlivému) stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) počasí
b) podnebí
c) atmosférická éra

9. Označte pravdivá tvrzení o půdě.
a) Půda je prostor v domě pod obytnými místnostmi.
b) Půda nevzniká ani nezaniká, je tu od vzniku planety.
c) Půda obsahuje živou i neživou část.
d) Půda je nejsvrchnější část zemské kůry.

10. Věda zabývající se atmosférou se jmenuje
a) meterologie
b) pedeologie
c) atmologie

11. Dlouhodobému stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) podnebí
b) počasí
c) atmosférická éra

12. Hornině, z které půda vznikla, říkáme hornina ...
a) matečná
b) sesterrská
c) otcovská
d) bratrská

13. Určete pravdivost následujících tvrzení (Ano = "fajfka", Ne = křížek)
a) Atmosféra Zemi ochlazuje, aby se nepřehřívala
b) Atmosféra umožňuje život suchozemských rostlin a živočichů.
c) Atmosféra zabraňuje rychlému zahřátí a ochlazení Země.

14. Nejúrodnější typ půdy se nazývá
a) hnědozemě
b) podzolová půda
c) černozemě

15. Mezi mírným a tropickým pásem je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) subtropický
b) hypertropický
c) přechodníkový

16. Co sledujeme při pozorování počasí?
a) srážky
b) rychlost a směr větru
c) teplotu vzduchu
d) sluneční záření

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák