vloženo celkem 156 testů

Atmosféra a pedosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Atmosféra a pedosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak se nazývá nejúrodnější součást půdy?
a) humus
b) podzol
c) písek
d) jíl

2. Nejvíce je v atmosféře zastoupen plyn
a) oxid uhličitý
b) kyslík
c) dusík

3. Hornině, z které půda vznikla, říkáme hornina ...
a) sesterrská
b) bratrská
c) matečná
d) otcovská

4. Kolem rovníku je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) mírný
b) polární
c) tropický

5. Věda zabývající se atmosférou se jmenuje
a) atmologie
b) pedeologie
c) meterologie

6. Označte pravdivá tvrzení o půdě.
a) Půda je prostor v domě pod obytnými místnostmi.
b) Půda nevzniká ani nezaniká, je tu od vzniku planety.
c) Půda obsahuje živou i neživou část.
d) Půda je nejsvrchnější část zemské kůry.

7. Co sledujeme při pozorování počasí?
a) sluneční záření
b) srážky
c) rychlost a směr větru
d) teplotu vzduchu

8. Atmosféra je
a) vodní obal Země
b) půdní obal Země
c) vzdušný obal Země

9. Jak se jmenují pravidelné větry mezi 40° šířky a rovníkem?
a) hurikány
b) tornáda
c) monzuny
d) pasáty

10. Dlouhodobému stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) atmosférická éra
b) podnebí
c) počasí

11. Okamžitému (proměnlivému) stavu atmosféry na určitém území říkáme
a) počasí
b) atmosférická éra
c) podnebí

12. Nejúrodnější typ půdy se nazývá
a) hnědozemě
b) podzolová půda
c) černozemě

13. Mezi mírným a tropickým pásem je ... podnebný pás. Které slovo je třeba doplnit místo teček?
a) přechodníkový
b) hypertropický
c) subtropický

14. Určete pravdivost následujících tvrzení (Ano = "fajfka", Ne = křížek)
a) Atmosféra umožňuje život suchozemských rostlin a živočichů.
b) Atmosféra Zemi ochlazuje, aby se nepřehřívala
c) Atmosféra zabraňuje rychlému zahřátí a ochlazení Země.

15. Co jsou monzuny?
a) Pravidelné větry vanoucí kolem rovníku.
b) Obrovské tropické cyklóny ve tvaru víru s okem uprostřed.
c) Pravidelné větry, které mění směr podle ročního období.

16. Pedosféra je
a) půdní obal Země
b) vzdušný obal Země
c) vodní obal Země

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák