vloženo celkem 158 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) oceánské
b) horské
c) nížinné
d) pevninské

2. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) vnitřní
b) oceánská
c) slaná
d) okrajová

3. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 3
b) 5
c) 4
d) 2

4. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) úmoří
b) rozvodí
c) povodí
d) říční síť

5. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) mořský příkop
b) pevninský šelf
c) oceánský hřbet
d) oceánská pánev

6. Hydrosféra je ...
a) půdní obal Země
b) plynný obal Země
c) pevný obal Země
d) vodní obal Země

7. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) kolmo k proudu
b) po proudu
c) proti proudu
d) směrem k severu

8. Který oceán je největší?
a) Středozemní
b) Tichý
c) Atlantský
d) Indický

9. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průsmyk
b) průplav
c) průliv
d) průvan

10. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Mariánský příkop
b) Venezuelský příkop
c) Americký příkop
d) Trnavský příkop

11. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 91 %
b) přibližně 21 %
c) přibližně 51 %
d) přibližně 71 %

12. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průval
b) průsmyk
c) průliv
d) průplav

13. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Mariánské jezero
b) Titicaca
c) Velké Otročí jezero
d) Bajkal

14. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.
b) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.
c) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.
d) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.

15. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) vlnění
b) přílivu
c) odlivu
d) oceánských proudů

16. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Huronské jezero
b) Baltské moře
c) Velké Otročí jezero
d) Kaspické moře

17. Který oceán je nejmenší?
a) Severní ledový
b) Atlantský
c) Jižní
d) Tichý

18. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) mrazová hranice
b) polární kruh
c) sněžná čára
d) ledovcový hřbet

19. Co patří k hydrosféře?
a) podpovrchová voda
b) ledovce
c) voda v atmosféře
d) oceány a moře

20. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) rozvodí
b) mořská síť
c) úmoří
d) povodí

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák