vloženo celkem 156 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Který oceán je nejmenší?
a) Severní ledový
b) Atlantský
c) Tichý
d) Jižní

2. Který oceán je největší?
a) Středozemní
b) Tichý
c) Atlantský
d) Indický

3. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Americký příkop
b) Trnavský příkop
c) Mariánský příkop
d) Venezuelský příkop

4. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) polární kruh
b) ledovcový hřbet
c) mrazová hranice
d) sněžná čára

5. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průliv
b) průsmyk
c) průval
d) průplav

6. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 4
b) 5
c) 2
d) 3

7. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.
b) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.
c) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.
d) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.

8. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) vlnění
b) přílivu
c) odlivu
d) oceánských proudů

9. Hydrosféra je ...
a) pevný obal Země
b) půdní obal Země
c) plynný obal Země
d) vodní obal Země

10. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) nížinné
b) horské
c) pevninské
d) oceánské

11. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Titicaca
b) Bajkal
c) Mariánské jezero
d) Velké Otročí jezero

12. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Velké Otročí jezero
b) Huronské jezero
c) Kaspické moře
d) Baltské moře

13. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 71 %
b) přibližně 21 %
c) přibližně 51 %
d) přibližně 91 %

14. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) proti proudu
b) po proudu
c) směrem k severu
d) kolmo k proudu

15. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) oceánská
b) okrajová
c) vnitřní
d) slaná

16. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) úmoří
b) povodí
c) mořská síť
d) rozvodí

17. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) povodí
b) říční síť
c) úmoří
d) rozvodí

18. Co patří k hydrosféře?
a) podpovrchová voda
b) voda v atmosféře
c) ledovce
d) oceány a moře

19. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) mořský příkop
b) oceánský hřbet
c) oceánská pánev
d) pevninský šelf

20. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průsmyk
b) průliv
c) průplav
d) průvan

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák