vloženo celkem 163 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Hydrosféra je ...
a) vodní obal Země
b) pevný obal Země
c) půdní obal Země
d) plynný obal Země

2. Který oceán je nejmenší?
a) Tichý
b) Atlantský
c) Jižní
d) Severní ledový

3. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průplav
b) průliv
c) průval
d) průsmyk

4. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průliv
b) průvan
c) průsmyk
d) průplav

5. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) po proudu
b) směrem k severu
c) kolmo k proudu
d) proti proudu

6. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 51 %
b) přibližně 91 %
c) přibližně 21 %
d) přibližně 71 %

7. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) oceánský hřbet
b) oceánská pánev
c) mořský příkop
d) pevninský šelf

8. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) vnitřní
b) slaná
c) oceánská
d) okrajová

9. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) říční síť
b) povodí
c) úmoří
d) rozvodí

10. Který oceán je největší?
a) Indický
b) Atlantský
c) Tichý
d) Středozemní

11. Co patří k hydrosféře?
a) ledovce
b) podpovrchová voda
c) oceány a moře
d) voda v atmosféře

12. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) pevninské
b) oceánské
c) horské
d) nížinné

13. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5

14. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Huronské jezero
b) Velké Otročí jezero
c) Baltské moře
d) Kaspické moře

15. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.
b) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.
c) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.
d) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.

16. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) ledovcový hřbet
b) mrazová hranice
c) sněžná čára
d) polární kruh

17. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) rozvodí
b) povodí
c) mořská síť
d) úmoří

18. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Venezuelský příkop
b) Americký příkop
c) Mariánský příkop
d) Trnavský příkop

19. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) přílivu
b) vlnění
c) oceánských proudů
d) odlivu

20. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Mariánské jezero
b) Velké Otročí jezero
c) Titicaca
d) Bajkal

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák