vloženo celkem 156 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Který oceán je největší?
a) Středozemní
b) Tichý
c) Atlantský
d) Indický

2. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) slaná
b) oceánská
c) okrajová
d) vnitřní

3. Co patří k hydrosféře?
a) voda v atmosféře
b) podpovrchová voda
c) ledovce
d) oceány a moře

4. Hydrosféra je ...
a) vodní obal Země
b) půdní obal Země
c) plynný obal Země
d) pevný obal Země

5. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Americký příkop
b) Venezuelský příkop
c) Mariánský příkop
d) Trnavský příkop

6. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 4
b) 5
c) 2
d) 3

7. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) povodí
b) rozvodí
c) úmoří
d) říční síť

8. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.
b) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.
c) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.
d) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.

9. Který oceán je nejmenší?
a) Severní ledový
b) Tichý
c) Atlantský
d) Jižní

10. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průliv
b) průplav
c) průsmyk
d) průvan

11. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 21 %
b) přibližně 91 %
c) přibližně 51 %
d) přibližně 71 %

12. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Titicaca
b) Mariánské jezero
c) Bajkal
d) Velké Otročí jezero

13. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) kolmo k proudu
b) po proudu
c) proti proudu
d) směrem k severu

14. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průval
b) průsmyk
c) průliv
d) průplav

15. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Huronské jezero
b) Baltské moře
c) Kaspické moře
d) Velké Otročí jezero

16. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) mořská síť
b) rozvodí
c) úmoří
d) povodí

17. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) pevninské
b) horské
c) oceánské
d) nížinné

18. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) pevninský šelf
b) oceánský hřbet
c) oceánská pánev
d) mořský příkop

19. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) vlnění
b) přílivu
c) odlivu
d) oceánských proudů

20. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) sněžná čára
b) mrazová hranice
c) polární kruh
d) ledovcový hřbet

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák