vloženo celkem 160 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Co patří k hydrosféře?
a) oceány a moře
b) ledovce
c) podpovrchová voda
d) voda v atmosféře

2. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.
b) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.
c) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.
d) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.

3. Který oceán je nejmenší?
a) Tichý
b) Atlantský
c) Severní ledový
d) Jižní

4. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) okrajová
b) oceánská
c) vnitřní
d) slaná

5. Hydrosféra je ...
a) pevný obal Země
b) plynný obal Země
c) půdní obal Země
d) vodní obal Země

6. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 91 %
b) přibližně 71 %
c) přibližně 21 %
d) přibližně 51 %

7. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) úmoří
b) mořská síť
c) rozvodí
d) povodí

8. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) oceánské
b) pevninské
c) horské
d) nížinné

9. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průplav
b) průliv
c) průval
d) průsmyk

10. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Trnavský příkop
b) Americký příkop
c) Mariánský příkop
d) Venezuelský příkop

11. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) rozvodí
b) říční síť
c) povodí
d) úmoří

12. Který oceán je největší?
a) Tichý
b) Atlantský
c) Středozemní
d) Indický

13. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průliv
b) průplav
c) průsmyk
d) průvan

14. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Kaspické moře
b) Huronské jezero
c) Velké Otročí jezero
d) Baltské moře

15. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Titicaca
b) Bajkal
c) Mariánské jezero
d) Velké Otročí jezero

16. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) směrem k severu
b) kolmo k proudu
c) po proudu
d) proti proudu

17. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) sněžná čára
b) ledovcový hřbet
c) polární kruh
d) mrazová hranice

18. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) odlivu
b) přílivu
c) oceánských proudů
d) vlnění

19. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) pevninský šelf
b) oceánský hřbet
c) oceánská pánev
d) mořský příkop

20. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 5
b) 2
c) 4
d) 3

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák