vloženo celkem 156 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průsmyk
b) průval
c) průplav
d) průliv

2. Hydrosféra je ...
a) pevný obal Země
b) vodní obal Země
c) plynný obal Země
d) půdní obal Země

3. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) ledovcový hřbet
b) mrazová hranice
c) polární kruh
d) sněžná čára

4. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.
b) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.
c) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.
d) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.

5. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průliv
b) průplav
c) průvan
d) průsmyk

6. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) oceánských proudů
b) vlnění
c) přílivu
d) odlivu

7. Co patří k hydrosféře?
a) ledovce
b) oceány a moře
c) voda v atmosféře
d) podpovrchová voda

8. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) pevninské
b) nížinné
c) oceánské
d) horské

9. Který oceán je největší?
a) Atlantský
b) Tichý
c) Středozemní
d) Indický

10. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 3
b) 5
c) 4
d) 2

11. Který oceán je nejmenší?
a) Atlantský
b) Jižní
c) Tichý
d) Severní ledový

12. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) rozvodí
b) povodí
c) mořská síť
d) úmoří

13. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) slaná
b) vnitřní
c) oceánská
d) okrajová

14. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Titicaca
b) Bajkal
c) Velké Otročí jezero
d) Mariánské jezero

15. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Huronské jezero
b) Velké Otročí jezero
c) Baltské moře
d) Kaspické moře

16. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 71 %
b) přibližně 21 %
c) přibližně 91 %
d) přibližně 51 %

17. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Trnavský příkop
b) Venezuelský příkop
c) Americký příkop
d) Mariánský příkop

18. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) oceánská pánev
b) oceánský hřbet
c) pevninský šelf
d) mořský příkop

19. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) směrem k severu
b) po proudu
c) kolmo k proudu
d) proti proudu

20. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) úmoří
b) povodí
c) rozvodí
d) říční síť

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák