vloženo celkem 156 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Velké Otročí jezero
b) Mariánské jezero
c) Titicaca
d) Bajkal

2. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) oceánské
b) nížinné
c) pevninské
d) horské

3. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Velké Otročí jezero
b) Baltské moře
c) Kaspické moře
d) Huronské jezero

4. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) mořská síť
b) povodí
c) rozvodí
d) úmoří

5. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) říční síť
b) povodí
c) rozvodí
d) úmoří

6. Který oceán je největší?
a) Tichý
b) Indický
c) Atlantský
d) Středozemní

7. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 5
b) 4
c) 2
d) 3

8. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) směrem k severu
b) po proudu
c) proti proudu
d) kolmo k proudu

9. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) slaná
b) oceánská
c) okrajová
d) vnitřní

10. Který oceán je nejmenší?
a) Tichý
b) Jižní
c) Severní ledový
d) Atlantský

11. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Venezuelský příkop
b) Mariánský příkop
c) Trnavský příkop
d) Americký příkop

12. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průsmyk
b) průval
c) průplav
d) průliv

13. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) oceánských proudů
b) vlnění
c) přílivu
d) odlivu

14. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průplav
b) průliv
c) průsmyk
d) průvan

15. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) mořský příkop
b) oceánský hřbet
c) pevninský šelf
d) oceánská pánev

16. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) polární kruh
b) ledovcový hřbet
c) mrazová hranice
d) sněžná čára

17. Hydrosféra je ...
a) vodní obal Země
b) plynný obal Země
c) půdní obal Země
d) pevný obal Země

18. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.
b) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.
c) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.
d) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.

19. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 21 %
b) přibližně 91 %
c) přibližně 71 %
d) přibližně 51 %

20. Co patří k hydrosféře?
a) ledovce
b) voda v atmosféře
c) podpovrchová voda
d) oceány a moře

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák