vloženo celkem 156 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) mořská síť
b) povodí
c) úmoří
d) rozvodí

2. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Kaspické moře
b) Huronské jezero
c) Baltské moře
d) Velké Otročí jezero

3. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) mrazová hranice
b) polární kruh
c) sněžná čára
d) ledovcový hřbet

4. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 71 %
b) přibližně 91 %
c) přibližně 21 %
d) přibližně 51 %

5. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) vlnění
b) oceánských proudů
c) odlivu
d) přílivu

6. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) povodí
b) rozvodí
c) říční síť
d) úmoří

7. Co patří k hydrosféře?
a) voda v atmosféře
b) ledovce
c) oceány a moře
d) podpovrchová voda

8. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) kolmo k proudu
b) směrem k severu
c) po proudu
d) proti proudu

9. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5

10. Který oceán je nejmenší?
a) Jižní
b) Atlantský
c) Severní ledový
d) Tichý

11. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.
b) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.
c) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.
d) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.

12. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průval
b) průliv
c) průplav
d) průsmyk

13. Hydrosféra je ...
a) vodní obal Země
b) pevný obal Země
c) půdní obal Země
d) plynný obal Země

14. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) slaná
b) oceánská
c) okrajová
d) vnitřní

15. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Americký příkop
b) Mariánský příkop
c) Trnavský příkop
d) Venezuelský příkop

16. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) horské
b) oceánské
c) pevninské
d) nížinné

17. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) oceánská pánev
b) mořský příkop
c) oceánský hřbet
d) pevninský šelf

18. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průsmyk
b) průliv
c) průplav
d) průvan

19. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Velké Otročí jezero
b) Mariánské jezero
c) Bajkal
d) Titicaca

20. Který oceán je největší?
a) Tichý
b) Atlantský
c) Středozemní
d) Indický

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák