vloženo celkem 156 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Huronské jezero
b) Velké Otročí jezero
c) Baltské moře
d) Kaspické moře

2. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) oceánská pánev
b) mořský příkop
c) oceánský hřbet
d) pevninský šelf

3. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) úmoří
b) rozvodí
c) říční síť
d) povodí

4. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) kolmo k proudu
b) směrem k severu
c) po proudu
d) proti proudu

5. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) odlivu
b) oceánských proudů
c) přílivu
d) vlnění

6. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Mariánské jezero
b) Titicaca
c) Velké Otročí jezero
d) Bajkal

7. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) oceánské
b) horské
c) nížinné
d) pevninské

8. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průliv
b) průplav
c) průval
d) průsmyk

9. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) sněžná čára
b) mrazová hranice
c) ledovcový hřbet
d) polární kruh

10. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 21 %
b) přibližně 51 %
c) přibližně 71 %
d) přibližně 91 %

11. Který oceán je nejmenší?
a) Jižní
b) Tichý
c) Atlantský
d) Severní ledový

12. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) slaná
b) vnitřní
c) oceánská
d) okrajová

13. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.
b) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.
c) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.
d) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.

14. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průvan
b) průliv
c) průsmyk
d) průplav

15. Hydrosféra je ...
a) plynný obal Země
b) vodní obal Země
c) půdní obal Země
d) pevný obal Země

16. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Americký příkop
b) Trnavský příkop
c) Venezuelský příkop
d) Mariánský příkop

17. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) povodí
b) mořská síť
c) rozvodí
d) úmoří

18. Který oceán je největší?
a) Indický
b) Tichý
c) Středozemní
d) Atlantský

19. Co patří k hydrosféře?
a) podpovrchová voda
b) ledovce
c) voda v atmosféře
d) oceány a moře

20. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 4
b) 2
c) 3
d) 5

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák