vloženo celkem 156 testů

Hydrosféra

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Třída:
6.
Téma:
Planeta Země
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Moře dělíme na ... (vyberte dvě možnosti)
a) vnitřní
b) oceánská
c) okrajová
d) slaná

2. Nejhlubší jezero světa se jmenuje
a) Mariánské jezero
b) Velké Otročí jezero
c) Titicaca
d) Bajkal

3. Který oceán je největší?
a) Indický
b) Atlantský
c) Tichý
d) Středozemní

4. Nejhlubším místem všech oceánů je
a) Trnavský příkop
b) Venezuelský příkop
c) Americký příkop
d) Mariánský příkop

5. Hranice, nad kterou již netaje sníh, se nazývá
a) ledovcový hřbet
b) sněžná čára
c) mrazová hranice
d) polární kruh

6. Přírodou vytvořený pás vody spojující rozsáhlejší vodní plochy se jmenuje
a) průsmyk
b) průvan
c) průliv
d) průplav

7. Gravitační působení Slunce a Měsíce je v mořích a oceánech příčinou:
a) vlnění
b) oceánských proudů
c) odlivu
d) přílivu

8. Kolik máme na Zemi celkem oceánů?
a) 3
b) 2
c) 5
d) 4

9. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediného moře?
a) mořská síť
b) rozvodí
c) povodí
d) úmoří

10. Co patří k hydrosféře?
a) podpovrchová voda
b) voda v atmosféře
c) oceány a moře
d) ledovce

11. Označ tvrzení, která jsou vždy pravdivá.
a) Místu, kde se řeka vlévá do moře, říkáme vtok.
b) Moře je rozlehlá slaná vodní plocha, která ale nemá spojení s oceánem.
c) Každé jezero musí mít nějaký přítok a odtok.
d) Jestliže je v rozlehlé vodní ploše sladká voda, označujeme ji jako jezero.

12. Uměle (lidmi) vytvořenému kanálu, který spojuje rozsáhlejší vodní plochy, říkáme
a) průsmyk
b) průplav
c) průval
d) průliv

13. Jestliže chci aby levé přítoky nějaké řeky byly po mé levé ruce, musím se dívat ... této řeky. Co je třeba doplnit místo teček?
a) proti proudu
b) po proudu
c) kolmo k proudu
d) směrem k severu

14. Hydrosféra je ...
a) plynný obal Země
b) půdní obal Země
c) vodní obal Země
d) pevný obal Země

15. Ledovce dělíme na ... (vyberte dvě odpovědi)
a) nížinné
b) pevninské
c) oceánské
d) horské

16. Rozlohou největší jezero světa se jmenuje
a) Kaspické moře
b) Baltské moře
c) Huronské jezero
d) Velké Otročí jezero

17. Který oceán je nejmenší?
a) Tichý
b) Jižní
c) Severní ledový
d) Atlantský

18. Kolik procent Planety Země pokrývají oceány?
a) přibližně 71 %
b) přibližně 91 %
c) přibližně 21 %
d) přibližně 51 %

19. Jak nazýváme část mořského dna, na kterou se hodí následující popis? Okrajová část kontinentu pokračující pod vodou jako mělčina, dosahuje do hloubky asi 200 metrů. Často těžba ropy a zemního plynu.
a) oceánská pánev
b) mořský příkop
c) pevninský šelf
d) oceánský hřbet

20. Jak říkáme území, ze kterého stéká voda do jediné řeky?
a) říční síť
b) povodí
c) rozvodí
d) úmoří

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák