vloženo celkem 156 testů

Elektrické vlastnosti látek, atom

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Elektrické vlastnosti látek, atom
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Látky a tělesa
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Je kolem zelektrovaných těles elektrické pole?
a) ne
b) někdy ano a někdy ne
c) ano

2. Které částice v atomu mají kladný elektrický náboj?
a) elekrtony
b) protony
c) všechny
d) neutrony
e) neurony

3. Kde v atomu se nachází elektrony?
a) v iontech
b) v protonech
c) v obalu
d) v jádře

4. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji?
a) přitahují se
b) nepůsobí na sebe
c) odpuzují se
d) nejdříve se odpuzují, ale pak se začnou přitahovat

5. Jak na sebe působí dvě kladně nabité částice?
a) přitahují se
b) nepůsobí na sebe
c) odpuzují se
d) nejdříve se přitahují a pak odpuzují

6. Které částice jsou v jádru atomu?
a) ionty
b) elektrony
c) protony
d) neutrony

7. Které částice v atomu mají záporný elektrický náboj?
a) protony
b) neutrony
c) všechny
d) elektrony
e) žádné

8. Jaký elektrický náboj má iont jako celek?
a) Vždy záporný.
b) Buď kladný, nebo záporný.
c) Vždy kladný.
d) Vždy neutrální.

9. Jak se mohou tělesa zelektrovat?
a) intenzivní myšlenkou
b) pohledem
c) třením

10. Jaký náboj může mít zelektrované těleso?
a) magnetický
b) záporný
c) kladný
d) neutrální

11. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji?
a) nepůsobí na sebe
b) odpuzují se
c) nejdříve se přitahují a pak odpuzují
d) přitahují se

12. Přidáním jednoho protonu do atomu vznikne
a) kladný iont
b) není zde správná odpověď
c) záporný iont
d) neutrální iont

13. Jaký elektrický náboj má atom jako celek?
a) Vždy neutrální.
b) Vždy kladný.
c) Buď kladný, nebo záporný.
d) Vždy záporný.

14. V atomu je počet elektronů vždy stejný jako počet
a) molekul
b) iontů
c) neutronů
d) protonů

15. Jak se jmenují částice, které tvoří atomy?
a) jádra
b) neutrony
c) elektrony
d) priony
e) neurony
f) protony

16. Jak se nazývají dvě základní části atomu?
a) elektron a proton
b) iont a molekula
c) slupka a pecka
d) obal a jádro

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák