vloženo celkem 156 testů

Elektrické vlastnosti látek, atom

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Elektrické vlastnosti látek, atom
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Látky a tělesa
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak se nazývají dvě základní části atomu?
a) iont a molekula
b) elektron a proton
c) obal a jádro
d) slupka a pecka

2. Jak se mohou tělesa zelektrovat?
a) intenzivní myšlenkou
b) pohledem
c) třením

3. Jaký elektrický náboj má atom jako celek?
a) Vždy kladný.
b) Vždy neutrální.
c) Vždy záporný.
d) Buď kladný, nebo záporný.

4. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji?
a) odpuzují se
b) nepůsobí na sebe
c) přitahují se
d) nejdříve se přitahují a pak odpuzují

5. Které částice jsou v jádru atomu?
a) elektrony
b) neutrony
c) protony
d) ionty

6. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji?
a) odpuzují se
b) přitahují se
c) nejdříve se odpuzují, ale pak se začnou přitahovat
d) nepůsobí na sebe

7. Jaký elektrický náboj má iont jako celek?
a) Vždy záporný.
b) Vždy kladný.
c) Buď kladný, nebo záporný.
d) Vždy neutrální.

8. Jak na sebe působí dvě kladně nabité částice?
a) odpuzují se
b) přitahují se
c) nepůsobí na sebe
d) nejdříve se přitahují a pak odpuzují

9. Které částice v atomu mají kladný elektrický náboj?
a) protony
b) neurony
c) elekrtony
d) všechny
e) neutrony

10. Přidáním jednoho protonu do atomu vznikne
a) neutrální iont
b) kladný iont
c) není zde správná odpověď
d) záporný iont

11. V atomu je počet elektronů vždy stejný jako počet
a) neutronů
b) molekul
c) iontů
d) protonů

12. Které částice v atomu mají záporný elektrický náboj?
a) všechny
b) elektrony
c) žádné
d) neutrony
e) protony

13. Jaký náboj může mít zelektrované těleso?
a) magnetický
b) kladný
c) záporný
d) neutrální

14. Jak se jmenují částice, které tvoří atomy?
a) jádra
b) elektrony
c) priony
d) neutrony
e) protony
f) neurony

15. Kde v atomu se nachází elektrony?
a) v jádře
b) v obalu
c) v protonech
d) v iontech

16. Je kolem zelektrovaných těles elektrické pole?
a) někdy ano a někdy ne
b) ne
c) ano

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák