vloženo celkem 155 testů

Elektrické vlastnosti látek, atom

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Elektrické vlastnosti látek, atom
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Látky a tělesa
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak na sebe působí dvě kladně nabité částice?
a) přitahují se
b) odpuzují se
c) nepůsobí na sebe
d) nejdříve se přitahují a pak odpuzují

2. Je kolem zelektrovaných těles elektrické pole?
a) ne
b) někdy ano a někdy ne
c) ano

3. Kde v atomu se nachází elektrony?
a) v iontech
b) v jádře
c) v obalu
d) v protonech

4. Jak se nazývají dvě základní části atomu?
a) obal a jádro
b) slupka a pecka
c) elektron a proton
d) iont a molekula

5. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji?
a) odpuzují se
b) nejdříve se odpuzují, ale pak se začnou přitahovat
c) přitahují se
d) nepůsobí na sebe

6. Jak se jmenují částice, které tvoří atomy?
a) neurony
b) elektrony
c) priony
d) protony
e) neutrony
f) jádra

7. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji?
a) přitahují se
b) nejdříve se přitahují a pak odpuzují
c) nepůsobí na sebe
d) odpuzují se

8. Přidáním jednoho protonu do atomu vznikne
a) záporný iont
b) kladný iont
c) neutrální iont
d) není zde správná odpověď

9. Jaký elektrický náboj má iont jako celek?
a) Buď kladný, nebo záporný.
b) Vždy záporný.
c) Vždy kladný.
d) Vždy neutrální.

10. Které částice v atomu mají kladný elektrický náboj?
a) neurony
b) všechny
c) neutrony
d) protony
e) elekrtony

11. Jaký náboj může mít zelektrované těleso?
a) neutrální
b) záporný
c) kladný
d) magnetický

12. Které částice jsou v jádru atomu?
a) elektrony
b) protony
c) ionty
d) neutrony

13. Jaký elektrický náboj má atom jako celek?
a) Buď kladný, nebo záporný.
b) Vždy neutrální.
c) Vždy záporný.
d) Vždy kladný.

14. Jak se mohou tělesa zelektrovat?
a) třením
b) intenzivní myšlenkou
c) pohledem

15. Které částice v atomu mají záporný elektrický náboj?
a) žádné
b) všechny
c) neutrony
d) elektrony
e) protony

16. V atomu je počet elektronů vždy stejný jako počet
a) molekul
b) protonů
c) neutronů
d) iontů

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák