vloženo celkem 160 testů

Elektrické vlastnosti látek, atom

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Elektrické vlastnosti látek, atom
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Látky a tělesa
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Přidáním jednoho protonu do atomu vznikne
a) kladný iont
b) záporný iont
c) neutrální iont
d) není zde správná odpověď

2. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji?
a) nejdříve se přitahují a pak odpuzují
b) přitahují se
c) odpuzují se
d) nepůsobí na sebe

3. Jak na sebe působí dvě kladně nabité částice?
a) nejdříve se přitahují a pak odpuzují
b) odpuzují se
c) nepůsobí na sebe
d) přitahují se

4. V atomu je počet elektronů vždy stejný jako počet
a) molekul
b) protonů
c) iontů
d) neutronů

5. Které částice v atomu mají záporný elektrický náboj?
a) všechny
b) elektrony
c) neutrony
d) protony
e) žádné

6. Jak se nazývají dvě základní části atomu?
a) iont a molekula
b) slupka a pecka
c) obal a jádro
d) elektron a proton

7. Jak se mohou tělesa zelektrovat?
a) pohledem
b) intenzivní myšlenkou
c) třením

8. Které částice jsou v jádru atomu?
a) neutrony
b) protony
c) elektrony
d) ionty

9. Jak se jmenují částice, které tvoří atomy?
a) priony
b) neutrony
c) neurony
d) elektrony
e) jádra
f) protony

10. Je kolem zelektrovaných těles elektrické pole?
a) ne
b) ano
c) někdy ano a někdy ne

11. Které částice v atomu mají kladný elektrický náboj?
a) všechny
b) elekrtony
c) neutrony
d) protony
e) neurony

12. Kde v atomu se nachází elektrony?
a) v jádře
b) v obalu
c) v iontech
d) v protonech

13. Jaký elektrický náboj má iont jako celek?
a) Vždy záporný.
b) Vždy kladný.
c) Buď kladný, nebo záporný.
d) Vždy neutrální.

14. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji?
a) nejdříve se odpuzují, ale pak se začnou přitahovat
b) nepůsobí na sebe
c) odpuzují se
d) přitahují se

15. Jaký elektrický náboj má atom jako celek?
a) Buď kladný, nebo záporný.
b) Vždy kladný.
c) Vždy záporný.
d) Vždy neutrální.

16. Jaký náboj může mít zelektrované těleso?
a) kladný
b) záporný
c) magnetický
d) neutrální

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák