vloženo celkem 158 testů

Elektrické vlastnosti látek, atom

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Elektrické vlastnosti látek, atom
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Látky a tělesa
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak se nazývají dvě základní části atomu?
a) iont a molekula
b) obal a jádro
c) slupka a pecka
d) elektron a proton

2. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji?
a) přitahují se
b) odpuzují se
c) nepůsobí na sebe
d) nejdříve se přitahují a pak odpuzují

3. Kde v atomu se nachází elektrony?
a) v jádře
b) v iontech
c) v protonech
d) v obalu

4. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji?
a) přitahují se
b) nepůsobí na sebe
c) odpuzují se
d) nejdříve se odpuzují, ale pak se začnou přitahovat

5. Které částice v atomu mají záporný elektrický náboj?
a) všechny
b) elektrony
c) neutrony
d) protony
e) žádné

6. Jak se jmenují částice, které tvoří atomy?
a) neurony
b) neutrony
c) elektrony
d) jádra
e) protony
f) priony

7. Přidáním jednoho protonu do atomu vznikne
a) záporný iont
b) není zde správná odpověď
c) kladný iont
d) neutrální iont

8. Jak se mohou tělesa zelektrovat?
a) pohledem
b) třením
c) intenzivní myšlenkou

9. Je kolem zelektrovaných těles elektrické pole?
a) někdy ano a někdy ne
b) ano
c) ne

10. Které částice jsou v jádru atomu?
a) ionty
b) elektrony
c) neutrony
d) protony

11. Jaký náboj může mít zelektrované těleso?
a) magnetický
b) kladný
c) neutrální
d) záporný

12. Jak na sebe působí dvě kladně nabité částice?
a) nepůsobí na sebe
b) nejdříve se přitahují a pak odpuzují
c) přitahují se
d) odpuzují se

13. Které částice v atomu mají kladný elektrický náboj?
a) elekrtony
b) neutrony
c) protony
d) všechny
e) neurony

14. Jaký elektrický náboj má atom jako celek?
a) Vždy kladný.
b) Vždy neutrální.
c) Vždy záporný.
d) Buď kladný, nebo záporný.

15. V atomu je počet elektronů vždy stejný jako počet
a) iontů
b) molekul
c) neutronů
d) protonů

16. Jaký elektrický náboj má iont jako celek?
a) Vždy záporný.
b) Buď kladný, nebo záporný.
c) Vždy neutrální.
d) Vždy kladný.

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák