vloženo celkem 150 testů

Elektrické vlastnosti látek, atom

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Elektrické vlastnosti látek, atom
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Látky a tělesa
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak se mohou tělesa zelektrovat?
a) intenzivní myšlenkou
b) třením
c) pohledem

2. V atomu je počet elektronů vždy stejný jako počet
a) protonů
b) iontů
c) molekul
d) neutronů

3. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji?
a) odpuzují se
b) nejdříve se odpuzují, ale pak se začnou přitahovat
c) nepůsobí na sebe
d) přitahují se

4. Jaký náboj může mít zelektrované těleso?
a) kladný
b) magnetický
c) záporný
d) neutrální

5. Kde v atomu se nachází elektrony?
a) v protonech
b) v iontech
c) v jádře
d) v obalu

6. Jaký elektrický náboj má iont jako celek?
a) Vždy záporný.
b) Vždy kladný.
c) Vždy neutrální.
d) Buď kladný, nebo záporný.

7. Jak na sebe působí dvě tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji?
a) nepůsobí na sebe
b) odpuzují se
c) přitahují se
d) nejdříve se přitahují a pak odpuzují

8. Jak na sebe působí dvě kladně nabité částice?
a) přitahují se
b) nejdříve se přitahují a pak odpuzují
c) nepůsobí na sebe
d) odpuzují se

9. Jak se jmenují částice, které tvoří atomy?
a) neurony
b) priony
c) neutrony
d) protony
e) elektrony
f) jádra

10. Které částice v atomu mají kladný elektrický náboj?
a) neutrony
b) neurony
c) elekrtony
d) všechny
e) protony

11. Které částice jsou v jádru atomu?
a) protony
b) elektrony
c) neutrony
d) ionty

12. Jaký elektrický náboj má atom jako celek?
a) Vždy neutrální.
b) Vždy záporný.
c) Vždy kladný.
d) Buď kladný, nebo záporný.

13. Jak se nazývají dvě základní části atomu?
a) elektron a proton
b) iont a molekula
c) obal a jádro
d) slupka a pecka

14. Které částice v atomu mají záporný elektrický náboj?
a) protony
b) neutrony
c) všechny
d) elektrony
e) žádné

15. Je kolem zelektrovaných těles elektrické pole?
a) ano
b) ne
c) někdy ano a někdy ne

16. Přidáním jednoho protonu do atomu vznikne
a) záporný iont
b) kladný iont
c) není zde správná odpověď
d) neutrální iont

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák