vloženo celkem 161 testů

ČSR - vznik samostatného státu

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
ČSR - vznik samostatného státu
Předmět:
Dějepis
Třída:
9.
Téma:
Československo
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Kolikátý den v příslušném měsíci došlo ke spontánnímu vyhlášení samostatné Československé republiky?
a) 18.
b) 1.
c) 28.
d) 11.

2. Který z následujících pojmů se mezi ostatní logicky nehodí?
a) západní fronta
b) bitva u Zborova
c) legionář
d) Transsibiřská magistrála

3. Jaké heslo je na standartě prezidenta republiky?
a) Pravda vítězí.
b) Nebát se a nekrást.
c) Pravda vítězi.
d) Nebát se a nakrást.

4. Samostatná Československá republika vznikla roku ...
a) 1914
b) 1918
c) 1917
d) není zde správná odpověď

5. Jak se jmenoval hlavní orgán českého domácího odboje za 1. sv. války (zabývající se např. špionáží)?
a) Camorra
b) Maffie
c) taková organizace neexistovala
d) Cossa Nostra

6. Slováci se k Čechům přihlásili dva dny po vyhlášení republiky .... deklarací. Co má být napsáno místo teček?
a) Košickou
b) Nitranskou
c) Bratislavskou
d) Martinskou

7. V návrhu zahraničního odboje na vznik samostatného státu bylo také vytvoření společného národa ...
a) středoevropského
b) československého
c) moravského
d) slovanského

8. Vojenské oddíly Čechoslováků bojujících proti Rakousko-Uhersku se nazývají
a) legie
b) odbojníci
c) roty
d) žoldáci

9. Již před domácím vyhlášením samostatnosti byla samostatná ČSR vyhlášena zahraničním odbojem. Toto vyhlášení samostatnosti se nazývá
a) Londýnská deklarace
b) Versailleská deklarace
c) Washingtonská deklarace
d) Pražská deklarace

10. Vyberte dvě dohody uzavřené Čechy a Slováky o uspořádání budoucí samostatné republiky
a) Pittsburská dohoda
b) Clevelandská dohoda
c) Římská dohoda
d) Montrealská dohoda

11. Vojenské oddíly tvořené z Čechů žijících v zahraničí a také ze zběhů z rakouskouherské armády se tvořily v ...
a) Itálii
b) Německu
c) Rusku
d) Francii

12. S kterými státy musela československá armáda bojovat o území?
a) s Maďarskem
b) s Polskem
c) s Německem
d) s Rakouskem

13. Vyber tři osobnosti, které patřily k zahraničnímu odboji.
a) K. Kramář
b) A. Rašín
c) E. Beneš
d) M. R. Štefánik
e) V. Šrobár
f) T. G. Masaryk

14. Z kterých oficiálních zemí se skládalo po svém vzniku Československo?
a) Slezsko
b) Sudety
c) Čechy
d) Západní Karpaty
e) Slovensko
f) Morava
g) Podkarpatská Rus

15. Kdo se stal v nově vzniklé ČSR ministerským předsedou (premiérem)?
a) Milan Rastislav Štefánik
b) Karel Kramář
c) Edvard Beneš
d) Tomáš Garrigue Masaryk

16. Vyber tři osobnosti, které patřily k domácímu odboji.
a) A. Rašín
b) K. Kramář
c) V. Klofáč
d) M. R. Štefánik
e) T.G. Masaryk
f) E. Beneš

17. Kdo byl prvním prezidentem ČSR?
a) Alois Rašín
b) Karel Kramář
c) Tomáš Garrigue Masaryk
d) Edvard Beneš

18. Jak reagovali na vznik samostatné ČSR čeští Němci?
a) Nesouhlasili, nechtěli být jeho součástí.
b) Spíše nesouhlasili, ale pak se dobrovolně připojili.
c) Spíše s jeho vznikem souhlasili, ale hlavně ti chudí.
d) Souhlasili a byli rádi, že mohou být jeho součástí.

19. V kterém měsíci došlo ke spontánnímu vyhlášení samostatné Československé republiky?
a) září
b) prosinec
c) říjen
d) listopad

20. Směly v ČSR volit ženy?
a) Ano
b) Ano, ale jen ty bohaté.
c) Ne, ale směly být voleny.
d) Ne

21. Kdo byl panovníkem Rakousko-Uherska v době jeho rozpadu?
a) císař Josef II.
b) císař Karel I.
c) císař František Josef I.
d) císař Vilém II.

22. Ministr financí, měnová reforma, oběť atentátu. O kom mluvíme?
a) Alois Rašín
b) Karel Kramář
c) Milan Rastislav Štefánik
d) Tomáš Garrigue Masaryk

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák