vloženo celkem 149 testů

ČSR - vznik samostatného státu

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
ČSR - vznik samostatného státu
Předmět:
Dějepis
Třída:
9.
Téma:
Československo
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Kolikátý den v příslušném měsíci došlo ke spontánnímu vyhlášení samostatné Československé republiky?
a) 18.
b) 1.
c) 11.
d) 28.

2. Slováci se k Čechům přihlásili dva dny po vyhlášení republiky .... deklarací. Co má být napsáno místo teček?
a) Košickou
b) Martinskou
c) Nitranskou
d) Bratislavskou

3. Jak se jmenoval hlavní orgán českého domácího odboje za 1. sv. války (zabývající se např. špionáží)?
a) Cossa Nostra
b) taková organizace neexistovala
c) Camorra
d) Maffie

4. V návrhu zahraničního odboje na vznik samostatného státu bylo také vytvoření společného národa ...
a) československého
b) moravského
c) slovanského
d) středoevropského

5. Kdo byl prvním prezidentem ČSR?
a) Edvard Beneš
b) Tomáš Garrigue Masaryk
c) Alois Rašín
d) Karel Kramář

6. Kdo byl panovníkem Rakousko-Uherska v době jeho rozpadu?
a) císař Karel I.
b) císař Josef II.
c) císař Vilém II.
d) císař František Josef I.

7. Směly v ČSR volit ženy?
a) Ne
b) Ne, ale směly být voleny.
c) Ano
d) Ano, ale jen ty bohaté.

8. Z kterých oficiálních zemí se skládalo po svém vzniku Československo?
a) Slovensko
b) Čechy
c) Podkarpatská Rus
d) Slezsko
e) Morava
f) Západní Karpaty
g) Sudety

9. Jaké heslo je na standartě prezidenta republiky?
a) Nebát se a nekrást.
b) Pravda vítězi.
c) Nebát se a nakrást.
d) Pravda vítězí.

10. Vyberte dvě dohody uzavřené Čechy a Slováky o uspořádání budoucí samostatné republiky
a) Římská dohoda
b) Pittsburská dohoda
c) Montrealská dohoda
d) Clevelandská dohoda

11. Samostatná Československá republika vznikla roku ...
a) 1918
b) 1914
c) 1917
d) není zde správná odpověď

12. Ministr financí, měnová reforma, oběť atentátu. O kom mluvíme?
a) Tomáš Garrigue Masaryk
b) Karel Kramář
c) Milan Rastislav Štefánik
d) Alois Rašín

13. V kterém měsíci došlo ke spontánnímu vyhlášení samostatné Československé republiky?
a) říjen
b) listopad
c) září
d) prosinec

14. Vojenské oddíly Čechoslováků bojujících proti Rakousko-Uhersku se nazývají
a) odbojníci
b) legie
c) žoldáci
d) roty

15. Který z následujících pojmů se mezi ostatní logicky nehodí?
a) Transsibiřská magistrála
b) bitva u Zborova
c) legionář
d) západní fronta

16. Vyber tři osobnosti, které patřily k zahraničnímu odboji.
a) T. G. Masaryk
b) E. Beneš
c) K. Kramář
d) M. R. Štefánik
e) A. Rašín
f) V. Šrobár

17. Jak reagovali na vznik samostatné ČSR čeští Němci?
a) Souhlasili a byli rádi, že mohou být jeho součástí.
b) Nesouhlasili, nechtěli být jeho součástí.
c) Spíše nesouhlasili, ale pak se dobrovolně připojili.
d) Spíše s jeho vznikem souhlasili, ale hlavně ti chudí.

18. Kdo se stal v nově vzniklé ČSR ministerským předsedou (premiérem)?
a) Karel Kramář
b) Tomáš Garrigue Masaryk
c) Edvard Beneš
d) Milan Rastislav Štefánik

19. Vojenské oddíly tvořené z Čechů žijících v zahraničí a také ze zběhů z rakouskouherské armády se tvořily v ...
a) Rusku
b) Itálii
c) Francii
d) Německu

20. Vyber tři osobnosti, které patřily k domácímu odboji.
a) A. Rašín
b) M. R. Štefánik
c) E. Beneš
d) K. Kramář
e) V. Klofáč
f) T.G. Masaryk

21. Již před domácím vyhlášením samostatnosti byla samostatná ČSR vyhlášena zahraničním odbojem. Toto vyhlášení samostatnosti se nazývá
a) Washingtonská deklarace
b) Pražská deklarace
c) Londýnská deklarace
d) Versailleská deklarace

22. S kterými státy musela československá armáda bojovat o území?
a) s Maďarskem
b) s Rakouskem
c) s Polskem
d) s Německem

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák