vloženo celkem 156 testů

ČSR - vznik samostatného státu

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
ČSR - vznik samostatného státu
Předmět:
Dějepis
Třída:
9.
Téma:
Československo
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Kdo byl prvním prezidentem ČSR?
a) Alois Rašín
b) Edvard Beneš
c) Tomáš Garrigue Masaryk
d) Karel Kramář

2. Kdo se stal v nově vzniklé ČSR ministerským předsedou (premiérem)?
a) Tomáš Garrigue Masaryk
b) Karel Kramář
c) Edvard Beneš
d) Milan Rastislav Štefánik

3. Jak se jmenoval hlavní orgán českého domácího odboje za 1. sv. války (zabývající se např. špionáží)?
a) Cossa Nostra
b) Maffie
c) taková organizace neexistovala
d) Camorra

4. V návrhu zahraničního odboje na vznik samostatného státu bylo také vytvoření společného národa ...
a) slovanského
b) moravského
c) československého
d) středoevropského

5. Vyberte dvě dohody uzavřené Čechy a Slováky o uspořádání budoucí samostatné republiky
a) Clevelandská dohoda
b) Pittsburská dohoda
c) Montrealská dohoda
d) Římská dohoda

6. Kdo byl panovníkem Rakousko-Uherska v době jeho rozpadu?
a) císař Karel I.
b) císař Josef II.
c) císař Vilém II.
d) císař František Josef I.

7. Ministr financí, měnová reforma, oběť atentátu. O kom mluvíme?
a) Alois Rašín
b) Karel Kramář
c) Milan Rastislav Štefánik
d) Tomáš Garrigue Masaryk

8. Kolikátý den v příslušném měsíci došlo ke spontánnímu vyhlášení samostatné Československé republiky?
a) 28.
b) 11.
c) 1.
d) 18.

9. Vyber tři osobnosti, které patřily k zahraničnímu odboji.
a) T. G. Masaryk
b) K. Kramář
c) M. R. Štefánik
d) A. Rašín
e) V. Šrobár
f) E. Beneš

10. Vyber tři osobnosti, které patřily k domácímu odboji.
a) V. Klofáč
b) A. Rašín
c) E. Beneš
d) M. R. Štefánik
e) T.G. Masaryk
f) K. Kramář

11. Který z následujících pojmů se mezi ostatní logicky nehodí?
a) bitva u Zborova
b) západní fronta
c) Transsibiřská magistrála
d) legionář

12. Vojenské oddíly Čechoslováků bojujících proti Rakousko-Uhersku se nazývají
a) legie
b) odbojníci
c) roty
d) žoldáci

13. Již před domácím vyhlášením samostatnosti byla samostatná ČSR vyhlášena zahraničním odbojem. Toto vyhlášení samostatnosti se nazývá
a) Versailleská deklarace
b) Londýnská deklarace
c) Pražská deklarace
d) Washingtonská deklarace

14. Jaké heslo je na standartě prezidenta republiky?
a) Pravda vítězí.
b) Pravda vítězi.
c) Nebát se a nekrást.
d) Nebát se a nakrást.

15. Směly v ČSR volit ženy?
a) Ano
b) Ne
c) Ne, ale směly být voleny.
d) Ano, ale jen ty bohaté.

16. Vojenské oddíly tvořené z Čechů žijících v zahraničí a také ze zběhů z rakouskouherské armády se tvořily v ...
a) Itálii
b) Německu
c) Rusku
d) Francii

17. Z kterých oficiálních zemí se skládalo po svém vzniku Československo?
a) Čechy
b) Slovensko
c) Slezsko
d) Západní Karpaty
e) Morava
f) Sudety
g) Podkarpatská Rus

18. S kterými státy musela československá armáda bojovat o území?
a) s Německem
b) s Rakouskem
c) s Maďarskem
d) s Polskem

19. Samostatná Československá republika vznikla roku ...
a) není zde správná odpověď
b) 1914
c) 1918
d) 1917

20. V kterém měsíci došlo ke spontánnímu vyhlášení samostatné Československé republiky?
a) září
b) prosinec
c) říjen
d) listopad

21. Jak reagovali na vznik samostatné ČSR čeští Němci?
a) Souhlasili a byli rádi, že mohou být jeho součástí.
b) Nesouhlasili, nechtěli být jeho součástí.
c) Spíše s jeho vznikem souhlasili, ale hlavně ti chudí.
d) Spíše nesouhlasili, ale pak se dobrovolně připojili.

22. Slováci se k Čechům přihlásili dva dny po vyhlášení republiky .... deklarací. Co má být napsáno místo teček?
a) Bratislavskou
b) Martinskou
c) Košickou
d) Nitranskou

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák