vloženo celkem 156 testů

ČSR - vznik samostatného státu

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
ČSR - vznik samostatného státu
Předmět:
Dějepis
Třída:
9.
Téma:
Československo
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Vojenské oddíly tvořené z Čechů žijících v zahraničí a také ze zběhů z rakouskouherské armády se tvořily v ...
a) Itálii
b) Francii
c) Rusku
d) Německu

2. Kdo byl panovníkem Rakousko-Uherska v době jeho rozpadu?
a) císař František Josef I.
b) císař Karel I.
c) císař Josef II.
d) císař Vilém II.

3. V kterém měsíci došlo ke spontánnímu vyhlášení samostatné Československé republiky?
a) prosinec
b) září
c) listopad
d) říjen

4. Kdo byl prvním prezidentem ČSR?
a) Alois Rašín
b) Edvard Beneš
c) Karel Kramář
d) Tomáš Garrigue Masaryk

5. Jak reagovali na vznik samostatné ČSR čeští Němci?
a) Spíše nesouhlasili, ale pak se dobrovolně připojili.
b) Nesouhlasili, nechtěli být jeho součástí.
c) Souhlasili a byli rádi, že mohou být jeho součástí.
d) Spíše s jeho vznikem souhlasili, ale hlavně ti chudí.

6. Vyber tři osobnosti, které patřily k domácímu odboji.
a) E. Beneš
b) M. R. Štefánik
c) V. Klofáč
d) K. Kramář
e) A. Rašín
f) T.G. Masaryk

7. Již před domácím vyhlášením samostatnosti byla samostatná ČSR vyhlášena zahraničním odbojem. Toto vyhlášení samostatnosti se nazývá
a) Londýnská deklarace
b) Versailleská deklarace
c) Washingtonská deklarace
d) Pražská deklarace

8. Vojenské oddíly Čechoslováků bojujících proti Rakousko-Uhersku se nazývají
a) legie
b) odbojníci
c) roty
d) žoldáci

9. Kolikátý den v příslušném měsíci došlo ke spontánnímu vyhlášení samostatné Československé republiky?
a) 28.
b) 11.
c) 18.
d) 1.

10. Který z následujících pojmů se mezi ostatní logicky nehodí?
a) západní fronta
b) legionář
c) Transsibiřská magistrála
d) bitva u Zborova

11. Směly v ČSR volit ženy?
a) Ano, ale jen ty bohaté.
b) Ne
c) Ano
d) Ne, ale směly být voleny.

12. Samostatná Československá republika vznikla roku ...
a) 1918
b) není zde správná odpověď
c) 1917
d) 1914

13. Vyberte dvě dohody uzavřené Čechy a Slováky o uspořádání budoucí samostatné republiky
a) Římská dohoda
b) Clevelandská dohoda
c) Pittsburská dohoda
d) Montrealská dohoda

14. S kterými státy musela československá armáda bojovat o území?
a) s Německem
b) s Maďarskem
c) s Rakouskem
d) s Polskem

15. Kdo se stal v nově vzniklé ČSR ministerským předsedou (premiérem)?
a) Karel Kramář
b) Milan Rastislav Štefánik
c) Edvard Beneš
d) Tomáš Garrigue Masaryk

16. Jak se jmenoval hlavní orgán českého domácího odboje za 1. sv. války (zabývající se např. špionáží)?
a) taková organizace neexistovala
b) Camorra
c) Maffie
d) Cossa Nostra

17. V návrhu zahraničního odboje na vznik samostatného státu bylo také vytvoření společného národa ...
a) slovanského
b) československého
c) moravského
d) středoevropského

18. Jaké heslo je na standartě prezidenta republiky?
a) Pravda vítězí.
b) Nebát se a nekrást.
c) Nebát se a nakrást.
d) Pravda vítězi.

19. Slováci se k Čechům přihlásili dva dny po vyhlášení republiky .... deklarací. Co má být napsáno místo teček?
a) Košickou
b) Bratislavskou
c) Nitranskou
d) Martinskou

20. Ministr financí, měnová reforma, oběť atentátu. O kom mluvíme?
a) Alois Rašín
b) Milan Rastislav Štefánik
c) Karel Kramář
d) Tomáš Garrigue Masaryk

21. Vyber tři osobnosti, které patřily k zahraničnímu odboji.
a) M. R. Štefánik
b) V. Šrobár
c) E. Beneš
d) T. G. Masaryk
e) K. Kramář
f) A. Rašín

22. Z kterých oficiálních zemí se skládalo po svém vzniku Československo?
a) Podkarpatská Rus
b) Slezsko
c) Morava
d) Čechy
e) Sudety
f) Slovensko
g) Západní Karpaty

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák