vloženo celkem 157 testů

Elmag. indukce, střídavý el. proud

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Elmag. indukce, střídavý el. proud
Předmět:
Fyzika
Třída:
9.
Téma:
Elektromagnetické jevy
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Test slouží pro zopakování učiva elektromagnetická indukce a střídavý elektrický proud.

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Střídavý el. proud v el. rozvodné síti má kmitočet
a) 100 kHz
b) 100 Hz
c) 50 kHz
d) 50 Hz

2. Mění-li se v okolí el. cívky magnetické pole, vzniká mezi svorkami cívky:
a) indukovaný elektrický proud
b) indukované elektrické napětí
c) střídavý elektrický proud

3. K výrobě elektrické energie v elektrárnách se používají:
a) komutátory
b) alternátory
c) dynama

4. Velikost indukovaného el. proudu závisí na:
a) velikosti změny magnetického pole
b) rychlosti změny magnetického pole
c) počtu závitů cívky
d) směru otáčení magnetu v okolí cívky
e) velikosti zdroje elektrického napětí

5. Směr indukovaného elektrického proudu v el. cívce se změní, když:
a) změníme rychlost změny magnetického pole v okolí cívky
b) zesílíme magnetické pole v okolí cívky
c) vyměníme póly magnetu, který způsobuje změnu magnetického pole

6. Při zesilování magnetického pole v okolí el. cívky má indukovaný el. proud:
a) opačný směr než při slábnutí tohoto magnetického pole
b) vyšší kmitočet než při slábnutí tohoto magnetického pole
c) stejný směr jako při slábnutí tohoto magnetického pole

7. Pomocí střídavého ampérmetru měříme:
a) maximální hodnotu střídavého proudu
b) efektivní hodnotu střídavého proudu
c) maximální hodnotu střídavého napětí
d) efektivní hodnotu střídavého napětí

8. Střídavý elektrický proud se indukuje:
a) rovnoměrným otáčením magnetu v blízkosti cívky
b) vložením elektrické cívky do magnetického pole
c) vyjmutím elektrické cívky z magnetického pole

9. Časový průběh střídavého elektrického proudu znázorňujeme:
a) sinusoidou
b) libovolnou křivkou
c) parabolou

10. U střídavého elektrického proudu se:
a) pravidelně mění jeho velikost a směr
b) pravidelně mění směr, velikost se nemění
c) pravidelně mění velikost, směr se nemění

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák