vloženo celkem 149 testů

Standardy za 2. stupeň ZŠ

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Standardy za 2. stupeň ZŠ
Předmět:
Fyzika
Třída:
9.
Téma:
Opakování z 9. třídy
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
podle zadání/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jakým měřidlem je nejvhodnější změřit obvod vajíčka?
a) lékařským teploměrem
b) kuchyňskými váhami
c) krejčovským metrem

2. Vyber správnou odpověď.
a) Kostka cukru se v horkém čaji rozpustí za stejnou dobu jako v čaji studeném.
b) Kostka cukru se v horkém čaji rozpustí za kratší dobu než v čaji studeném.
c) Kostka cukru se v horkém čaji rozpustí za delší dobu než v čaji studeném.

3. Difúze je důkazem toho, že
a) atomy se spojují do molekul
b) částice látek se neustále neuspořádaně pohybují
c) všechny látky jsou z atomů

4. Na zahradě stála ocelová nádoba plná vody. V noci přišel mráz a všechna voda se přeměnila na led. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá?
a) Zmrznutím se zvětšil objem vody. (Proto volný led plave.)
b) Zmrznutím se zmenšil objem oceli, ze které byla nádoba udělána.
c) Zmrznutím se zmenšila hmotnost vody. (Proto volný led plave.)
d) Zmrznutím se zmenšil objem oceli, ze které byla nádoba udělána.

5. Mám smrkovou kládu. Její délka je 12 m, průměr 30 cm, objem 6 m3. Hustota dřeva je 800 kg/3. Kolik tato kláda váží?
a) přibližně 230 kg
b) přibližně 17 300 kg
c) přibližně 4 800 kg

6. Sedím v jedoucím vlaku. Vzhledem k cestujícím v kupé jsem v .... a vzhledem k okolní krajině jsem v .... .
a) pohybu, pohybu
b) klidu, pohybu
c) pohybu, pohybu
d) pohybu, klidu

7. Která z následujících těles zjevně vykonávají jako celek otáčivý pohyb?
a) vrtule větrné elektrárny
b) zboží na pásu pokladny
c) auto jedoucí po dálnici

8. Dron vážící 5 kg doletěl za 30 minut rovnoměrného přímočarého pohybu do vzdálenosti 20 km. Jaká byla jeho rychlost?
a) 150 km/h
b) 40 km/h
c) 60 km/h

9. Petr zakreslil graf závislosti dráhy na čase. Grafem byla křivka, která nejdříve mírně šikmo stoupala jako přímka, pak byla rovnoběžná s osou času a pak začala prudce klesat. V kterém úseku bylo těleso v klidu?
a) Když křivka klesala.
b) Když křivka stoupala jako šikmá přímka.
c) Když byla křivka rovnoběžná s osou času.

10. Lojza je rybář. Chytil štiku, která táhla směrem od něho silou 160 N, Lojza tahal na druhou stranu silou 130 N. Kterým směrem se štika pohybovala?
a) od Lojzy
b) nepohybovala se
c) k Lojzovi

11. Mařenka jela ráno na koloběžce do školy. Začalo pršet. Jak se změnila třecí síla mezi pneumatikami a silnicí?
a) nezměnila se
b) vzrostla
c) zmenšila se

12. Berta jede autobusem na výlet. Veze si s sebou míč a ten položí na zem do uličky vedle sebe. Autobus se prudce rozjede. Kam se bude pohybovat míč?
a) Dozadu, k zadním sedadlům.
b) Do boku, pod sedačku.
c) Dopředu, k řidiči.

13. Jablko váží 200 g. Jak velká gravitační síla na něj na Zemi působí?
a) 2 N
b) 200 N
c) 2000 N

14. Malá Maruška a její tatínek sedí na houpačce udělané z podepřené klády tak, že jsou stejně daleko od osy otáčení. Kam si má sednout tatínek, aby houpačka byla v rovnováze?
a) dál od středu otáčení
b) blíž ke středu otáčení
c) může zůstat sedět na místě a houpačku podepřít nohou

15. Jak velký hydrostatický tlak působí na poklop ponorky o ploše 2 m2, jestliže ponorka je v hloubce 50 m? (Hustota vody je 1000 kg/m3)
a) 100 kPa
b) 50 kPa
c) 150 kPa

16. Ocelový váleček o objemu 3 cm3 a váze 100 g zavěsíme na siloměr a ponoříme do vody z kohoutku. Kolik ukáže siloměr?
a) 2 N
b) 1 N
c) 3 N

17. Hustota neznámé látky je 1 500 kg/m3. Z této látky vymodeluji kuličku a položím ji na vodní hladinu. Co se stane?
a) To nelze předpovědět
b) Kulička klesne ke dnu.
c) Kulička bude plovat.

18. Pomocí kladky vytáhli zedníci kbelík malty vážící 20 kg o jedno patro (tedy o 4 metry) výše. Jak velkou práci při tom vykonali?
a) 800 J
b) 500 J
c) 400 J

19. V ryclovarné konvici se ohřálo 0,5 kg vody z 10 °C na 50 °C za 2 minuty. Jak velké teplo voda přijala?
a) 42 kJ
b) 168 kJ
c) 84 kJ

20. Při provozu kterého typu elektrárny nevznikají žádné přímé emise oxidu uhličitého?
a) vodní
b) jaderné
c) tepelné

21. V kterém prostředí se bude zvuk šířit nejhůře?
a) ve vzduchu
b) v kovové kolejnici
c) ve vrstvě vaty

22. Hugo při bouřce uviděl blesk a za 5 sekund uslyšel hrom. Jak daleko uhodilo?
a) asi 3,2 km daleko
b) asi 1,6 km daleko
c) asi 5,8 km daleko

23. Při kreslení elektrických obvodů využíváme schematických značek. Značkou mající podobu prázdného obdélníku tak například znázorňujeme ...
a) žárovku
b) rezistor
c) ampérmetr

24. Bonifác se sáhl na drát v puštěné televizi, skácel se k zemi, drát drží v sevřené dlani a třese se. Co uděláte nejdříve?
a) chytnu ho a odtáhnu od televize
b) nechám ho být zavolám záchranku - číslo 155
c) vypojím přívodní kabel televize

25. Baterie mobilního telefonu je dobíjena napětím
a) je to jedno
b) stejnosměrným
c) střídavým

26. Elektrický proud je od elektrárny veden na sloupech el. vedení neizolovanými vodiči. Proč není třeba vodiče potahovat izolantem?
a) protože proud v nich jde tak rychle, že na člověka nepřeskočí.
b) protože je zakázáno na ně sahat
c) protože vzduch je izolant

27. Žárovka o odporu 30 ohmů je připojena na zdroj o napětí o velikosti 12 V. Jak velký proud jí prochází?
a) 0,4 A
b) 250 mA
c) 36 A

28. Označte ty elektrické přístroje, které pracují na principu elektromagnetické indukce.
a) žárovka
b) elektrický motor
c) elektrická žehlička

29. Polovodičová dioda se využívá k
a) zesílení střídavých proudů a napětí
b) ohřívání topných spirál
c) usměrnění střídavého proudu
d) zesílení stejnosměrných proudů a napětí

30. Transformátor slouží k
a) zesílení střídavých proudů a napětí
b) výrobě střídavých proudů a napětí ze stejnosměrných
c) zeslabení střídavých proudů a napětí
d) usměrnění střídavých proudů a napětí

31. Na podlaze přesně pod bodovým světlem na stropě leží malinké rovinné zrcadlo. Pod jakým úhlem na něj dopadají paprsky? Pod jakým úhlem se budou odrážet?
a) 0 °, 0 °
b) 90 °, 90 °
c) 90 °, 45 °
d) 0 °, 90 °

32. Jak se láme světlo při přechodu ze vzduchu do vody?
a) od kolmice
b) neláme se
c) ke kolmici

33. Honzík má brýle, které fungují jako lupa. Jaký druh čoček v nich má?
a) odrazky
b) spojky
c) rozptylky

34. Rozlište následující tvrzení na pravdivá a nepravdivá.
a) Při výbuchu uranové jaderné bomby dochází k jaderné syntéze.
b) V jaderných elektrárnách dochází ke štěpení jader.
c) Radioaktivita je způsobena samovolným rozpadem jader prvků.
d) Slunce vytváří energii pomocí přeměny hélia na vodík.

35. Rozlište následující tvrzení na pravdivá a nepravdivá.
a) Slunce je největším objektem ve sluneční soustavě.
b) Hvězdy a planety zářící na nočním nebi vyzařují vlastní světlo.
c) Zatmění Slunce nastává tehdy, jestliže je Měsíc v úplňku.
d) Slunce je naše nejbližší hvězda.

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák