vloženo celkem 163 testů

Světlo a stín

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Světlo a stín
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Optika
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Při zatmění Slunce jsou vesmírná tělesa seřazena v následujícím pořadí:
a) Země - Měsíc - Slunce
b) Měsíc - Slunce - Země
c) Slunce - Země - Měsíc
d) Země - Slunce - Měsíc

2. Při zatmění Měsíce jsou vesmírná tělesa seřazena na jedné přímce v následujícím pořadí
a) Země - Měsíc - Slunce
b) Slunce - Země - Měsíc
c) Slunce - Měsíc - Země
d) Země - Slunce - Měsíc

3. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Měsíce?
a) v třetí čtvrti (couvá)
b) v novu
c) v úplňku
d) pokaždé v jiné
e) v první čtvrti (dorůstá)

4. V místnosti svítí na clonu dva zdroje světla. Jak nazýváme prostor za clonou (překážkou), do kterého neproniká světlo ani z jednoho zdroje?
a) temný stín
b) hustý stín
c) plný stín
d) krutopřísný stín

5. Obyvatelé Měsíce, Měsíčňané, se rozhodli, že vyhlásí válku Zemi. Z laseru vystřelili světelný paprsek. Za jak dlouho dorazí paprsek k zemskému povrchu, jestliže Země je od Měsíce přibližně 400 000 km daleko?
a) asi za 0,06 s
b) asi za 2,5 hodiny
c) asi za 3 minuty
d) asi za 1,3 sekundy
e) okamžitě

6. Zářivku svítící ve škole nad lavicemi můžeme považovat za světelný zdroj
a) objemový
b) čirý
c) bodový
d) plošný

7. Která z následujících věcí NENÍ fyzikálním zdrojem světla?
a) žhavé vlákno žárovky
b) Měsíc
c) hvězda Sírius
d) Slunce

8. Optická prostředí můžeme dělit na
a) hustá a řídká
b) viditelná a neviditelná
c) čirá a barevná
d) rychlá a pomalá

9. Která tvrzení platí pro zatmění Slunce?
a) Lze ho vidět na celé jedné zemské polokouli ve stejnou dobu.
b) Jde pozorovat jen v poměrně úzkém pásu na ke Slunci přivrácené polokouli.
c) Zatmění mohou být na částečná nebo úplná.
d) Lze ho vidět na celé jedné zemské polokouli, ale pro různé pozorovatele v různou dobu.

10. Načrtni si obrázek a urči, jak dlouhý stín bude mít za letního dopoledne stožár vysoký 5 m, jestliže slunce je 45° vysoko nad obzorem.
a) asi 5 m
b) asi 3 m
c) asi 7 m
d) tuto úlohu nelze vypočítat

11. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Slunce?
a) v třetí čtvrti (couvá)
b) v novu
c) v první čtvrti (dorůstá)
d) v úplňku
e) pokaždé v jiné

12. Ve stejnorodém prostředí se světlo šíří
a) křivočaře
b) po křivkách zvaných optikoidy
c) přímočaře
d) v perspektivě

13. Jestliže při jasném počasí Měsíc na nebi není vidět, přestože tam je, je právě ve fázi
a) první čtvrti
b) úplňku
c) novu
d) třetí čtvrti

14. Načrtni si pomocný obrázek a urči, jak velký stín bude vrhat na dlažbu dopravní značka vysoká 2 m, jestliže lampa, která ji osvětluje, je vysoká 4 m a stojí 1 m od ní. Stín bude dlouhý
a) 4 m
b) 1 m
c) 3 m
d) 5 m
e) 2 m

15. Optické prostředí, přes které rozeznáváme světlo, ale ne přesně tvary předmětů, nazýváme
a) průhledné
b) průsvitné
c) neprůhledné
d) průbojné

16. Rychlost světla ve vakuu je přibližně
a) 300 km/s
b) 3 000 km/s
c) 30 000 km/s
d) 300 000 km/s

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák