vloženo celkem 149 testů

Světlo a stín

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Světlo a stín
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Optika
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Rychlost světla ve vakuu je přibližně
a) 3 000 km/s
b) 300 000 km/s
c) 30 000 km/s
d) 300 km/s

2. Ve stejnorodém prostředí se světlo šíří
a) po křivkách zvaných optikoidy
b) křivočaře
c) v perspektivě
d) přímočaře

3. Načrtni si pomocný obrázek a urči, jak velký stín bude vrhat na dlažbu dopravní značka vysoká 2 m, jestliže lampa, která ji osvětluje, je vysoká 4 m a stojí 1 m od ní. Stín bude dlouhý
a) 1 m
b) 3 m
c) 4 m
d) 5 m
e) 2 m

4. Zářivku svítící ve škole nad lavicemi můžeme považovat za světelný zdroj
a) plošný
b) objemový
c) čirý
d) bodový

5. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Slunce?
a) v první čtvrti (dorůstá)
b) v úplňku
c) v novu
d) v třetí čtvrti (couvá)
e) pokaždé v jiné

6. Která z následujících věcí NENÍ fyzikálním zdrojem světla?
a) Slunce
b) žhavé vlákno žárovky
c) Měsíc
d) hvězda Sírius

7. Optická prostředí můžeme dělit na
a) viditelná a neviditelná
b) čirá a barevná
c) rychlá a pomalá
d) hustá a řídká

8. Jestliže při jasném počasí Měsíc na nebi není vidět, přestože tam je, je právě ve fázi
a) úplňku
b) novu
c) první čtvrti
d) třetí čtvrti

9. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Měsíce?
a) v třetí čtvrti (couvá)
b) pokaždé v jiné
c) v první čtvrti (dorůstá)
d) v novu
e) v úplňku

10. Obyvatelé Měsíce, Měsíčňané, se rozhodli, že vyhlásí válku Zemi. Z laseru vystřelili světelný paprsek. Za jak dlouho dorazí paprsek k zemskému povrchu, jestliže Země je od Měsíce přibližně 400 000 km daleko?
a) okamžitě
b) asi za 3 minuty
c) asi za 2,5 hodiny
d) asi za 1,3 sekundy
e) asi za 0,06 s

11. Načrtni si obrázek a urči, jak dlouhý stín bude mít za letního dopoledne stožár vysoký 5 m, jestliže slunce je 45° vysoko nad obzorem.
a) tuto úlohu nelze vypočítat
b) asi 5 m
c) asi 3 m
d) asi 7 m

12. Optické prostředí, přes které rozeznáváme světlo, ale ne přesně tvary předmětů, nazýváme
a) průhledné
b) průbojné
c) průsvitné
d) neprůhledné

13. Při zatmění Měsíce jsou vesmírná tělesa seřazena na jedné přímce v následujícím pořadí
a) Země - Měsíc - Slunce
b) Slunce - Měsíc - Země
c) Slunce - Země - Měsíc
d) Země - Slunce - Měsíc

14. V místnosti svítí na clonu dva zdroje světla. Jak nazýváme prostor za clonou (překážkou), do kterého neproniká světlo ani z jednoho zdroje?
a) temný stín
b) krutopřísný stín
c) hustý stín
d) plný stín

15. Která tvrzení platí pro zatmění Slunce?
a) Jde pozorovat jen v poměrně úzkém pásu na ke Slunci přivrácené polokouli.
b) Lze ho vidět na celé jedné zemské polokouli ve stejnou dobu.
c) Lze ho vidět na celé jedné zemské polokouli, ale pro různé pozorovatele v různou dobu.
d) Zatmění mohou být na částečná nebo úplná.

16. Při zatmění Slunce jsou vesmírná tělesa seřazena v následujícím pořadí:
a) Slunce - Země - Měsíc
b) Měsíc - Slunce - Země
c) Země - Slunce - Měsíc
d) Země - Měsíc - Slunce

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák