vloženo celkem 153 testů

Světlo a stín

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Světlo a stín
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Optika
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Optická prostředí můžeme dělit na
a) hustá a řídká
b) viditelná a neviditelná
c) čirá a barevná
d) rychlá a pomalá

2. Která z následujících věcí NENÍ fyzikálním zdrojem světla?
a) hvězda Sírius
b) Slunce
c) žhavé vlákno žárovky
d) Měsíc

3. Ve stejnorodém prostředí se světlo šíří
a) křivočaře
b) po křivkách zvaných optikoidy
c) přímočaře
d) v perspektivě

4. Která tvrzení platí pro zatmění Slunce?
a) Jde pozorovat jen v poměrně úzkém pásu na ke Slunci přivrácené polokouli.
b) Lze ho vidět na celé jedné zemské polokouli ve stejnou dobu.
c) Zatmění mohou být na částečná nebo úplná.
d) Lze ho vidět na celé jedné zemské polokouli, ale pro různé pozorovatele v různou dobu.

5. V místnosti svítí na clonu dva zdroje světla. Jak nazýváme prostor za clonou (překážkou), do kterého neproniká světlo ani z jednoho zdroje?
a) plný stín
b) temný stín
c) hustý stín
d) krutopřísný stín

6. Načrtni si obrázek a urči, jak dlouhý stín bude mít za letního dopoledne stožár vysoký 5 m, jestliže slunce je 45° vysoko nad obzorem.
a) asi 5 m
b) asi 3 m
c) asi 7 m
d) tuto úlohu nelze vypočítat

7. Při zatmění Slunce jsou vesmírná tělesa seřazena v následujícím pořadí:
a) Země - Slunce - Měsíc
b) Měsíc - Slunce - Země
c) Slunce - Země - Měsíc
d) Země - Měsíc - Slunce

8. Načrtni si pomocný obrázek a urči, jak velký stín bude vrhat na dlažbu dopravní značka vysoká 2 m, jestliže lampa, která ji osvětluje, je vysoká 4 m a stojí 1 m od ní. Stín bude dlouhý
a) 5 m
b) 1 m
c) 4 m
d) 3 m
e) 2 m

9. Jestliže při jasném počasí Měsíc na nebi není vidět, přestože tam je, je právě ve fázi
a) úplňku
b) novu
c) první čtvrti
d) třetí čtvrti

10. Zářivku svítící ve škole nad lavicemi můžeme považovat za světelný zdroj
a) bodový
b) plošný
c) čirý
d) objemový

11. Obyvatelé Měsíce, Měsíčňané, se rozhodli, že vyhlásí válku Zemi. Z laseru vystřelili světelný paprsek. Za jak dlouho dorazí paprsek k zemskému povrchu, jestliže Země je od Měsíce přibližně 400 000 km daleko?
a) asi za 3 minuty
b) asi za 0,06 s
c) asi za 2,5 hodiny
d) okamžitě
e) asi za 1,3 sekundy

12. Při zatmění Měsíce jsou vesmírná tělesa seřazena na jedné přímce v následujícím pořadí
a) Slunce - Země - Měsíc
b) Země - Měsíc - Slunce
c) Země - Slunce - Měsíc
d) Slunce - Měsíc - Země

13. Rychlost světla ve vakuu je přibližně
a) 3 000 km/s
b) 30 000 km/s
c) 300 km/s
d) 300 000 km/s

14. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Měsíce?
a) v novu
b) v třetí čtvrti (couvá)
c) pokaždé v jiné
d) v úplňku
e) v první čtvrti (dorůstá)

15. Optické prostředí, přes které rozeznáváme světlo, ale ne přesně tvary předmětů, nazýváme
a) průsvitné
b) průhledné
c) neprůhledné
d) průbojné

16. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Slunce?
a) v třetí čtvrti (couvá)
b) v první čtvrti (dorůstá)
c) v novu
d) v úplňku
e) pokaždé v jiné

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák