vloženo celkem 156 testů

Světlo a stín

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Světlo a stín
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Optika
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Rychlost světla ve vakuu je přibližně
a) 30 000 km/s
b) 300 km/s
c) 3 000 km/s
d) 300 000 km/s

2. Načrtni si obrázek a urči, jak dlouhý stín bude mít za letního dopoledne stožár vysoký 5 m, jestliže slunce je 45° vysoko nad obzorem.
a) asi 5 m
b) asi 7 m
c) tuto úlohu nelze vypočítat
d) asi 3 m

3. Optická prostředí můžeme dělit na
a) čirá a barevná
b) viditelná a neviditelná
c) rychlá a pomalá
d) hustá a řídká

4. V místnosti svítí na clonu dva zdroje světla. Jak nazýváme prostor za clonou (překážkou), do kterého neproniká světlo ani z jednoho zdroje?
a) krutopřísný stín
b) plný stín
c) temný stín
d) hustý stín

5. Načrtni si pomocný obrázek a urči, jak velký stín bude vrhat na dlažbu dopravní značka vysoká 2 m, jestliže lampa, která ji osvětluje, je vysoká 4 m a stojí 1 m od ní. Stín bude dlouhý
a) 1 m
b) 4 m
c) 3 m
d) 5 m
e) 2 m

6. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Měsíce?
a) pokaždé v jiné
b) v novu
c) v první čtvrti (dorůstá)
d) v úplňku
e) v třetí čtvrti (couvá)

7. Optické prostředí, přes které rozeznáváme světlo, ale ne přesně tvary předmětů, nazýváme
a) neprůhledné
b) průbojné
c) průsvitné
d) průhledné

8. Která z následujících věcí NENÍ fyzikálním zdrojem světla?
a) žhavé vlákno žárovky
b) Slunce
c) hvězda Sírius
d) Měsíc

9. Obyvatelé Měsíce, Měsíčňané, se rozhodli, že vyhlásí válku Zemi. Z laseru vystřelili světelný paprsek. Za jak dlouho dorazí paprsek k zemskému povrchu, jestliže Země je od Měsíce přibližně 400 000 km daleko?
a) asi za 3 minuty
b) okamžitě
c) asi za 1,3 sekundy
d) asi za 2,5 hodiny
e) asi za 0,06 s

10. Která tvrzení platí pro zatmění Slunce?
a) Zatmění mohou být na částečná nebo úplná.
b) Lze ho vidět na celé jedné zemské polokouli ve stejnou dobu.
c) Jde pozorovat jen v poměrně úzkém pásu na ke Slunci přivrácené polokouli.
d) Lze ho vidět na celé jedné zemské polokouli, ale pro různé pozorovatele v různou dobu.

11. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Slunce?
a) pokaždé v jiné
b) v novu
c) v třetí čtvrti (couvá)
d) v první čtvrti (dorůstá)
e) v úplňku

12. Jestliže při jasném počasí Měsíc na nebi není vidět, přestože tam je, je právě ve fázi
a) úplňku
b) třetí čtvrti
c) novu
d) první čtvrti

13. Zářivku svítící ve škole nad lavicemi můžeme považovat za světelný zdroj
a) plošný
b) čirý
c) objemový
d) bodový

14. Při zatmění Slunce jsou vesmírná tělesa seřazena v následujícím pořadí:
a) Země - Slunce - Měsíc
b) Měsíc - Slunce - Země
c) Slunce - Země - Měsíc
d) Země - Měsíc - Slunce

15. Při zatmění Měsíce jsou vesmírná tělesa seřazena na jedné přímce v následujícím pořadí
a) Země - Měsíc - Slunce
b) Země - Slunce - Měsíc
c) Slunce - Země - Měsíc
d) Slunce - Měsíc - Země

16. Ve stejnorodém prostředí se světlo šíří
a) po křivkách zvaných optikoidy
b) křivočaře
c) přímočaře
d) v perspektivě

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák