vloženo celkem 148 testů

Mechanické vlastnosti plynů

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Mechanické vlastnosti plynů
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Mech. vlastnosti kapalin a plynů
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak velký atmosférický tlak působí na desku stolu o ploše 2 m2? Pracuj s hodnotou normálního tlaku 101 kPa.
a) asi 101 kPa
b) to nelze spočítat
c) asi 50,5 kPa
d) asi 202 kPa

2. Atmosférický tlak s rostoucí nadmořskou výškou
a) stoupá
b) se nemění
c) klesá

3. Při pokusu provedeném na neznámé vzdálené planetě vystoupila v obrácené trubici rtuť o hustotě 13 500 kg/m3 do výšky 5 cm. Jaký je na planetě atmosférický tlak?
a) 6725,0 Pa
b) 67500 Pa
c) 672,5 kPa
d) tento příklad nelze vypočítat

4. Jak se jmenuje přístroj, který je používán k měření atmosférického tlaku?
a) barometr
b) atmometr
c) aneroid
d) manometr

5. K měření a grafickému zaznamenání atmosférického tlaku používáme přístroj nazývaný
a) barograf
b) pascalograf
c) atmorys
d) grafopis

6. Atmosférický tlak je způsoben
a) pouze tíhou vzdušného obalu Země
b) pouze hmotností kyslíku v atmosféře
c) pouze váhou vodní páry v ovzduší

7. Na Venuši byl sondami změřen tlak 93 218 hPa. Kolik je to kilopascalů?
a) 9 321,8 kPa
b) 93,218 kPa
c) 93 218 000 kPa

8. Pokus, kterým byl poprvé určen atmosférický tlak, se jmenuje
a) Pascalův pokus
b) Archimédův pokus
c) Torricelliho pokus

9. Platí Archimédův zákon i v plynech?
a) ano
b) jen pro předměty lehčí než vzduch
c) ne
d) jen v malých výškách

10. Jak se jmenuje přístroj používaný k měření tlaku v nádobě?
a) barograf
b) manometr
c) barometr
d) anemometr

11. Bratři Montgolfierové vypustili roku 1783 první balon plněný horkým vzduchem. Balon měl objem asi 1500 m3 . Jak velká vztlaková síla na balon působila, jestliže vážil 200 kg a hustota chladného vzduchu v jeho okolí byla 1,3 kg/m3?
a) 1650 kg
b) 19 500 N
c) 1 950 kg
d) 19 300 N

12. Jak velkou tlakovou silou působí atmosférický tlak na vodorovnou střechu domu o rozměrech 8 m krát 12 m? Pracuj s hodnotou normálního tlaku 101 kPa.
a) přibližně 970 kPa
b) není zde správný výsledek
c) 101 kN
d) přibližně 9,7 MN

13. V nádobě byl změřen tlak 204 kPa. Jde o podtlak, či přetlak?
a) přetlak
b) to nelze určit
c) podtlak

14. Na uzavřenou nádobu byla připojena trubice ve tvaru písmene U naplněná rtutí. V části bližší k nádobě rtuť v trubici vystoupila o 5 cm výše než v části od nádoby vzdálenější. Co můžeme říci o tlaku v nádobě?
a) neznáme hustotu plynu v nádobě, proto nemůžeme určit ani jeho tlak
b) v nádobě je podtlak
c) v nádobě je tlak rovný atmosférickému
d) v nádobě je přetlak

15. Jaké jsou vlastnosti plynů?
a) jsou tekuté
b) jsou nestlačitelné
c) mají vlastní tvar
d) rozpínají se

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák