vloženo celkem 148 testů

Archimédův zákon

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Archimédův zákon
Předmět:
Fyzika
Třída:
7.
Téma:
Mechanické vlastnosti kapalin
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

V písemce budou příklady podobného typu, samozřejmě s jinými čísly.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Vosk má hustotu asi 800 kg/m3. Co se stane s obyčejnou válcovou svíčkou, položím-li ji na hladinu vody?
a) klesne asi do poloviny hloubky vody v nádobě
b) klesne ke dnu
c) bude plovat
d) vyskočí z vody a prudce vzplane

2. Jak velkou silou museli starověcí Egypťané držet ve vodě pod lodí ponořený vápencový kvádr o objemu 4 m3 a hmotnosti 8 tun?
a) 40 000 N
b) 64 000 N
c) 32 000 N
d) 20 000 N

3. Dvě stejně velká tělesa A a B ponoříme zcela do vody. Na které z nich bude působit větší vztlaková síla?
a) na obě stejná
b) na těleso A
c) na těleso B
d) to nelze ze zadání určit

4. Kde je Archimédův zákon zapsán správně?
a) Těleso zcela ponořené do kapaliny je lehčí o velikost gravitační síly, kterou vytlačila voda.
b) Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla, jejíž velikost se rovná velikosti gravitační síly působící na kapalinu stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa.
c) Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno vztlakovou silou, jež se rovná tíži kapaliny tělesem vytlačené.
d) Člověk ponořený do alkoholu je z hospody vytlačován odstředivou silou, která se rovná součtu účtů, které má zaplatit.

5. Vztlaková síla závisí podle Archimédova zákona na
a) tíhovém zrychlení (g)
b) hustotě kapaliny
c) objemu ponořené části tělesa
d) hustotě tělesa
e) celkovém objemu tělesa
f) hloubce ponoření (h)

6. Převozník přes řeku má člun o objemu 3 m3. Člun váží 600 kg. Jak velkou maximální zátěž na něj může naložit, aniž by se potopil?
a) 180 kg
b) 3600 kg
c) 2400 kg
d) 1800 kg

7. Loď vpluje z moře do ústí řeky. Jak se změní její ponor?
a) ponor se zmenší
b) ponor se nezmění
c) ponor se zvětší

8. Těleso dlouhé 6 m má hmotnost 100 kg a jeho objem je 0,2 m3. Jak velká vztlaková síla na něj působí, jestliže je zcela ponořeno ve vodě? (Hustota vody je 1000 kg/m3.)
a) 2000 N
b) 1200 N
c) 600 N

9. Označte, zda jsou následující tvrzení pravdivá, či nepravdivá.
a) Vztlaková síla působící na dřevo plovoucí na hladině je menší než síla gravitační.
b) Ponořím-li závaží zavěšené na siloměru do kapaliny, siloměr ukáže menší sílu.
c) Vztlaková síla působící na dřevo plovoucí na hladině je větší než síla gravitační.
d) V malé hloubce je vztlaková síla menší, než je v hloubce velké.

10. Máme dva naprosto stejné dřevěné kvádry. Jeden vložíme do nádoby A, druhý do nádoby B. V jedné nádobě je bezbarvý olej o hustotě 700 kg/m3, v druhé voda o hustotě 1000 kg/m3. V nádobě A se těleso ponoří hlouběji. V které nádobě je olej? (A, či B?)
a) to nelze určit
b) v A
c) v B

11. Dvě stejně těžká tělesa A a B ponoříme do vody. Na které z nich bude působit větší vztlaková síla?
a) na obě stejná
b) na těleso B
c) to nelze ze zadání určit
d) na těleso A

12. Označte, zda jsou následující tvrzení pravdivá, či nepravdivá.
a) Na každé těleso ponořené do kapaliny působí stejně velká gravitační síla, jako na něj působí nad hladinou ve vzduchu
b) Železo není ve vodě nadnášeno, a proto klesá ke dnu.
c) Těleso ponořené v kapalině má menší hmotnost.
d) Každé těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno vztlakovou silou.

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák