vloženo celkem 148 testů

Mezi válkami

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Mezi válkami
Předmět:
Český jazyk
Třída:
9.
Téma:
Literatura 19. a 20. století
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Tristan Tzara je považován za zakladatele
a) dadaismu
b) impresionismu
c) vitalismu
d) realismu

2. Kdo je autorem alegorie "Válka s mloky"?
a) Eduard Bass
b) Karel Poláček
c) není zde správná odpověď
d) Karel Čapek

3. Autorem známé knihy "Markéta Lazarová" je
a) Vladislav Vančura
b) Karel Čapek
c) Ivan Olbracht
d) Josef Čapek

4. Kdo je autorem sbírek "Host do domu" a "Těžká hodina?"
a) Jaroslav Seifert
b) Konstantin Biebl
c) Fráňa Šrámek
d) Jiří Wolker

5. Jiří Wolker byl hlavním představitelem směru nazývaného
a) sociální satira
b) proletářská poezie
c) není zde správná odpověď
d) impresionismus

6. Autorem knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války je
a) Jaroslav Hašek
b) Jiří Drda
c) Vladislav Vančura
d) Karel Poláček

7. Významné autorské divadlo první republiky. Průkopník poetismu a improvizace, ale i protifašistické satiry a sociální satiry.
a) divadlo Semafor
b) Národní divadlo
c) Osvobozené divadlo
d) divadlo Červená sedma

8. Která z následujících děl napsal Karel Poláček?
a) Klapzubova jedenáctka
b) Edudant a Francimor
c) Povídky z jedné kapsy
d) Bylo nás pět

9. Které z následujících děl napsal Eduard Bass?
a) Povětroň
b) Bylo nás pět
c) Klapzubova jedenáctka
d) Muži v ofsajdu

10. "Zde leží ____, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh' srdce k boji vytasit, zemřel – mlád dvacet čtyři let." Který z českých básníků si sám napsal tento epitaf? (Jeho jméno je v textu vynecháno.)
a) Jiří Wolker
b) Karel Čapek
c) Jaroslav Seifert
d) Jan Neruda

11. Souhrnný název pro nové umělecké směry po první sv. válce do poloviny 20. století (v umění i architektuře) např. dadaismus, poetismus, surrealismus, vitalismus...
a) moderna
b) avantgarda
c) alternativa
d) melodrama

12. "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným..." je slavná věta majitele říčních lázní Antonína Důry. Kdo je autorem knihy, kterou i s jejími rysy poetismu krásně filmoval režisér j. Menzel?
a) Karel Čapek
b) Ivan Olbracht
c) Vladislav Vančura
d) Jaroslav Hašek

13. Které z následujících literárních děl se nehodí mezi ostatní, protože ho napsal jiný autor?
a) Rozmarné léto
b) O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
c) Obrazy z dějin národa českého
d) Kubula a Kuba Kubikula

14. Autorem knihy "Cirkus Humberto" je
a) Karel Čapek
b) Eduard Bass
c) Josef Čapek
d) Jan Werich

15. Autorem básnické sbírky "S lodí jež dováží čaj a kávu" je
a) Viktor Dyk
b) Konstantin Biebl
c) Jaroslav Seifert
d) Vítězslav Nezval

16. Které z následujících osobností můžeme přiřadit k poetismu?
a) Jaroslav Seifert
b) Viktor Dyk
c) Vítězslav Nezval
d) Karel Teige

17. K jakému uměleckému směru lze přiřadit následující podivné názvy zvířat: vidamýžď, mžikev, pampevlk.
a) konstruktivismus
b) dadaismus
c) proletářská poezie
d) vitalismus

18. Autorem básnické sbírky "Podivuhodný kouzelník" je
a) Konstantin Biebl
b) Vítězslav Nezval
c) Jaroslav Seifert
d) Viktor Dyk

19. Které či kterou z následujících knih NENAPSAL Karel Čapek?
a) Devatero pohádek
b) Dášenka čili život štěněte
c) Hovory s T.G. Masarykem
d) Anna proletářka

20. Slavné literární dílo R.U.R. od Karla Čapka je
a) básnická sbírka
b) román
c) literatura faktu
d) divadelní hra

21. Které či která z následujících jmen se NEHODÍ k pojmu surrealismus?
a) Karel Teige
b) Fráňa Šrámek
c) Salvador Dalí
d) Toyen

22. František Langer, Rudolf Medek, Josef Kopta. Který z následujících pojmů se hodí pro všechny tyto tři autory?
a) báseň
b) legionářská literatura
c) sociální balada
d) poetismus

23. Autorem protiválečného románu "Na západní frontě klid" je
a) Ernest Hemingway
b) Erich Maria Remarque
c) Henri Barbusse
d) Romain Rolland

24. Jediný literární směr, který vznikl v Československu, se nazývá
a) vitalismus
b) impresionismus
c) poetismus
d) surrealismus

25. Kdo se skrývá za iniciálami W+V?
a) Jiří Voskovec
b) Jan Werich
c) Václav Vydra
d) Jiří Wolker

26. Autorem cestopisu "Anglické listy" je
a) Karel Poláček
b) Jaroslav Hašek
c) Ivan Olbracht
d) Karel Čapek

27. Metoda volné asociace, zachycení proudu myšlenek, automatické psaní, snaha zachytit podvědomí, odvržení logiky. Tyto znaky patří k literárnímu směru nazvanému:
a) funkcionalismus
b) surrealismus
c) impresionismus
d) poetismus

28. " ..... je vyjádření postrádající zcela nebo zčásti smysl, obsahuje paradoxní, groteskní prvky." Které slovo lze doplnit místo písmen teček v úvodu věty?
a) Nonsens
b) Alegorie
c) Satira
d) Rým

29. Autorem poetistické sbírky "Na vlnách TSF" je
a) Jaroslav Seifert
b) Vítězslav Nezval
c) Konstantin Biebl
d) Viktor Dyk

30. Směr objevující se během a po 1. světové válce, zachycuje a popisuje radost z pouhé existence, života, běžných denních maličkostí. Tento směr nazýváme:
a) optimismus
b) realismus
c) surrealismus
d) vitalismus

31. Spisovatel, bohém, mystifikátor, milovník zvířat, voják Rudé armády - o kom mluvíme?
a) o F. Halasovi
b) o F. Šrámkovi
c) o K. Čapkovi
d) o J. Haškovi

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák