vloženo celkem 148 testů

Mezi válkami

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Mezi válkami
Předmět:
Český jazyk
Třída:
9.
Téma:
Literatura 19. a 20. století
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Směr objevující se během a po 1. světové válce, zachycuje a popisuje radost z pouhé existence, života, běžných denních maličkostí. Tento směr nazýváme:
a) optimismus
b) vitalismus
c) surrealismus
d) realismus

2. "Zde leží ____, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh' srdce k boji vytasit, zemřel – mlád dvacet čtyři let." Který z českých básníků si sám napsal tento epitaf? (Jeho jméno je v textu vynecháno.)
a) Jan Neruda
b) Karel Čapek
c) Jiří Wolker
d) Jaroslav Seifert

3. Významné autorské divadlo první republiky. Průkopník poetismu a improvizace, ale i protifašistické satiry a sociální satiry.
a) Osvobozené divadlo
b) divadlo Semafor
c) Národní divadlo
d) divadlo Červená sedma

4. Autorem známé knihy "Markéta Lazarová" je
a) Ivan Olbracht
b) Vladislav Vančura
c) Josef Čapek
d) Karel Čapek

5. " ..... je vyjádření postrádající zcela nebo zčásti smysl, obsahuje paradoxní, groteskní prvky." Které slovo lze doplnit místo písmen teček v úvodu věty?
a) Rým
b) Alegorie
c) Satira
d) Nonsens

6. Autorem básnické sbírky "S lodí jež dováží čaj a kávu" je
a) Vítězslav Nezval
b) Konstantin Biebl
c) Viktor Dyk
d) Jaroslav Seifert

7. Které z následujících děl napsal Eduard Bass?
a) Povětroň
b) Klapzubova jedenáctka
c) Bylo nás pět
d) Muži v ofsajdu

8. Autorem knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války je
a) Karel Poláček
b) Vladislav Vančura
c) Jaroslav Hašek
d) Jiří Drda

9. Autorem cestopisu "Anglické listy" je
a) Jaroslav Hašek
b) Ivan Olbracht
c) Karel Čapek
d) Karel Poláček

10. Jiří Wolker byl hlavním představitelem směru nazývaného
a) sociální satira
b) není zde správná odpověď
c) proletářská poezie
d) impresionismus

11. Kdo je autorem alegorie "Válka s mloky"?
a) Eduard Bass
b) není zde správná odpověď
c) Karel Čapek
d) Karel Poláček

12. Kdo se skrývá za iniciálami W+V?
a) Jiří Wolker
b) Jiří Voskovec
c) Václav Vydra
d) Jan Werich

13. Kdo je autorem sbírek "Host do domu" a "Těžká hodina?"
a) Fráňa Šrámek
b) Konstantin Biebl
c) Jaroslav Seifert
d) Jiří Wolker

14. Metoda volné asociace, zachycení proudu myšlenek, automatické psaní, snaha zachytit podvědomí, odvržení logiky. Tyto znaky patří k literárnímu směru nazvanému:
a) poetismus
b) surrealismus
c) impresionismus
d) funkcionalismus

15. K jakému uměleckému směru lze přiřadit následující podivné názvy zvířat: vidamýžď, mžikev, pampevlk.
a) vitalismus
b) konstruktivismus
c) dadaismus
d) proletářská poezie

16. Autorem poetistické sbírky "Na vlnách TSF" je
a) Konstantin Biebl
b) Jaroslav Seifert
c) Vítězslav Nezval
d) Viktor Dyk

17. Souhrnný název pro nové umělecké směry po první sv. válce do poloviny 20. století (v umění i architektuře) např. dadaismus, poetismus, surrealismus, vitalismus...
a) melodrama
b) moderna
c) alternativa
d) avantgarda

18. Které z následujících osobností můžeme přiřadit k poetismu?
a) Vítězslav Nezval
b) Karel Teige
c) Jaroslav Seifert
d) Viktor Dyk

19. Autorem knihy "Cirkus Humberto" je
a) Josef Čapek
b) Jan Werich
c) Eduard Bass
d) Karel Čapek

20. Autorem protiválečného románu "Na západní frontě klid" je
a) Romain Rolland
b) Erich Maria Remarque
c) Henri Barbusse
d) Ernest Hemingway

21. Které či která z následujících jmen se NEHODÍ k pojmu surrealismus?
a) Fráňa Šrámek
b) Karel Teige
c) Salvador Dalí
d) Toyen

22. Tristan Tzara je považován za zakladatele
a) vitalismu
b) dadaismu
c) impresionismu
d) realismu

23. Které či kterou z následujících knih NENAPSAL Karel Čapek?
a) Dášenka čili život štěněte
b) Devatero pohádek
c) Hovory s T.G. Masarykem
d) Anna proletářka

24. Spisovatel, bohém, mystifikátor, milovník zvířat, voják Rudé armády - o kom mluvíme?
a) o F. Halasovi
b) o F. Šrámkovi
c) o J. Haškovi
d) o K. Čapkovi

25. Slavné literární dílo R.U.R. od Karla Čapka je
a) román
b) literatura faktu
c) básnická sbírka
d) divadelní hra

26. "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným..." je slavná věta majitele říčních lázní Antonína Důry. Kdo je autorem knihy, kterou i s jejími rysy poetismu krásně filmoval režisér j. Menzel?
a) Karel Čapek
b) Vladislav Vančura
c) Ivan Olbracht
d) Jaroslav Hašek

27. Jediný literární směr, který vznikl v Československu, se nazývá
a) poetismus
b) impresionismus
c) vitalismus
d) surrealismus

28. Která z následujících děl napsal Karel Poláček?
a) Povídky z jedné kapsy
b) Edudant a Francimor
c) Bylo nás pět
d) Klapzubova jedenáctka

29. Autorem básnické sbírky "Podivuhodný kouzelník" je
a) Viktor Dyk
b) Jaroslav Seifert
c) Konstantin Biebl
d) Vítězslav Nezval

30. František Langer, Rudolf Medek, Josef Kopta. Který z následujících pojmů se hodí pro všechny tyto tři autory?
a) sociální balada
b) legionářská literatura
c) poetismus
d) báseň

31. Které z následujících literárních děl se nehodí mezi ostatní, protože ho napsal jiný autor?
a) Obrazy z dějin národa českého
b) Kubula a Kuba Kubikula
c) O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
d) Rozmarné léto

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák