vloženo celkem 158 testů

Teplo

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Teplo
Předmět:
Fyzika
Třída:
8.
Téma:
Teplo
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Měrná tepelná kapacita látky odpovídá
a) není zde správná odpověď
b) množství tepla potřebného k ohřátí 1 kg látky o 1 °C
c) teplotě potřebné k dodání tepla 1 kg látky
d) kapacitě tepla měřeného při vedení mezi látkami

2. Označ dvě látky, které jsou při vedení tepla dobrými izolanty.
a) vakuum
b) vzduch
c) zlato
d) kámen

3. Veličinu teplo značíme písmenem
a) t
b) Q
c) J
d) W

4. Označ tvrzení, která jsou správně zformulovaná z pohledu fyzika.
a) Kožich hřeje.
b) Vnitřní energie předaná při tepelné výměně se nazývá teplota.
c) Slunce je zdrojem tepelného záření.
d) Plamen hřeje.

5. Zařízení, ve kterém sluneční paprsky ohřívají vodu, se jmenuje
a) jaderný reaktor
b) fotovoltaický panel
c) tepelný kolektor
d) sluneční radiátor

6. Měrná tepelná kapacita vody je přibližně
a) 4,2 kJ/kg°C
b) 100 °C
c) 3,14 kg°C
d) není zde správná odpověď

7. Na zemi na dlaždicích v koupelně leží celou noc umělohmotná chlupatá podložka (aby nás nestudily nohy). Porovnej teplotu dlaždic a podložky.
a) Podložka bude mít nižší teplotu než dlaždice.
b) Podložka bude mít vyšší teplotu než dlaždice.
c) Podložka bude mít stejnou teplotu jako dlaždice.

8. Veličinu teplota značíme písmenem
a) t
b) Q
c) J
d) C

9. Jestliže dám do horké polévky lžíci, která se postupně zahřívá od ponořené části až po konec držadla lžíce, mluvíme o šíření tepla
a) prouděním
b) vedením
c) prohříváním
d) zářením

10. Zatopím v kotli ve sklepě a za chvíli se začnou zahřívat i radiátory v prvním patře. O jaký druh šíření tepla zde převážně jde? (Zvolte 1 odpověď.)
a) prouděním
b) prohříváním
c) vedením
d) zářením

11. Mezi fosilní paliva řadíme
a) není zde správná odpověď
b) dřevo
c) slámu
d) energii vody

12. Označ správné věty:
a) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla světlá tělesa.
b) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla tělesa s drsným povrchem.
c) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla tělesa s hladkým povrchem.
d) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla tmavá tělesa.

13. Zařízení pro měření předaných tepel se nazývá
a) teplometr
b) teploměr
c) džaulmetr
d) kalorimetr

14. Jak dlouho bude probíhat tepelná výměna mezi tělesy?
a) Dokud nebude mít zahřáté těleso nižší teplotu než chladné.
b) Dokud nebude mít zahřáté těleso vyšší teplotu než chladné.
c) Asi dvě až tři hodiny, to záleží na teplotě v místnosti.
d) Dokud se teploty nevyrovnají.

15. Předané teplo při tepelné výměně NEZÁVISÍ na
a) počáteční a konečné teplotě látky
b) měrné tepelné kapacitě látky
c) hustotě látky
d) hmotnosti látky

16. Veličinu teplo měříme v jednotkách:
a) metr
b) stupeň Celsia
c) Watt
d) Joule

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák