vloženo celkem 148 testů

Teplo

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Teplo
Předmět:
Fyzika
Třída:
8.
Téma:
Teplo
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Zatopím v kotli ve sklepě a za chvíli se začnou zahřívat i radiátory v prvním patře. O jaký druh šíření tepla zde převážně jde? (Zvolte 1 odpověď.)
a) zářením
b) prohříváním
c) prouděním
d) vedením

2. Jak dlouho bude probíhat tepelná výměna mezi tělesy?
a) Asi dvě až tři hodiny, to záleží na teplotě v místnosti.
b) Dokud se teploty nevyrovnají.
c) Dokud nebude mít zahřáté těleso nižší teplotu než chladné.
d) Dokud nebude mít zahřáté těleso vyšší teplotu než chladné.

3. Jestliže dám do horké polévky lžíci, která se postupně zahřívá od ponořené části až po konec držadla lžíce, mluvíme o šíření tepla
a) zářením
b) prohříváním
c) vedením
d) prouděním

4. Zařízení, ve kterém sluneční paprsky ohřívají vodu, se jmenuje
a) jaderný reaktor
b) fotovoltaický panel
c) sluneční radiátor
d) tepelný kolektor

5. Předané teplo při tepelné výměně NEZÁVISÍ na
a) měrné tepelné kapacitě látky
b) počáteční a konečné teplotě látky
c) hmotnosti látky
d) hustotě látky

6. Na zemi na dlaždicích v koupelně leží celou noc umělohmotná chlupatá podložka (aby nás nestudily nohy). Porovnej teplotu dlaždic a podložky.
a) Podložka bude mít stejnou teplotu jako dlaždice.
b) Podložka bude mít vyšší teplotu než dlaždice.
c) Podložka bude mít nižší teplotu než dlaždice.

7. Označ správné věty:
a) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla tělesa s drsným povrchem.
b) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla světlá tělesa.
c) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla tělesa s hladkým povrchem.
d) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla tmavá tělesa.

8. Veličinu teplota značíme písmenem
a) C
b) t
c) J
d) Q

9. Měrná tepelná kapacita látky odpovídá
a) teplotě potřebné k dodání tepla 1 kg látky
b) kapacitě tepla měřeného při vedení mezi látkami
c) množství tepla potřebného k ohřátí 1 kg látky o 1 °C
d) není zde správná odpověď

10. Označ dvě látky, které jsou při vedení tepla dobrými izolanty.
a) vakuum
b) vzduch
c) zlato
d) kámen

11. Označ tvrzení, která jsou správně zformulovaná z pohledu fyzika.
a) Kožich hřeje.
b) Vnitřní energie předaná při tepelné výměně se nazývá teplota.
c) Plamen hřeje.
d) Slunce je zdrojem tepelného záření.

12. Veličinu teplo značíme písmenem
a) t
b) Q
c) J
d) W

13. Zařízení pro měření předaných tepel se nazývá
a) kalorimetr
b) džaulmetr
c) teploměr
d) teplometr

14. Veličinu teplo měříme v jednotkách:
a) stupeň Celsia
b) Joule
c) Watt
d) metr

15. Mezi fosilní paliva řadíme
a) slámu
b) není zde správná odpověď
c) dřevo
d) energii vody

16. Měrná tepelná kapacita vody je přibližně
a) 100 °C
b) 4,2 kJ/kg°C
c) není zde správná odpověď
d) 3,14 kg°C

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák