vloženo celkem 148 testů

Teplo

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Teplo
Předmět:
Fyzika
Třída:
8.
Téma:
Teplo
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Zařízení pro měření předaných tepel se nazývá
a) džaulmetr
b) teplometr
c) kalorimetr
d) teploměr

2. Zařízení, ve kterém sluneční paprsky ohřívají vodu, se jmenuje
a) jaderný reaktor
b) fotovoltaický panel
c) sluneční radiátor
d) tepelný kolektor

3. Označ tvrzení, která jsou správně zformulovaná z pohledu fyzika.
a) Vnitřní energie předaná při tepelné výměně se nazývá teplota.
b) Kožich hřeje.
c) Slunce je zdrojem tepelného záření.
d) Plamen hřeje.

4. Veličinu teplo značíme písmenem
a) J
b) Q
c) t
d) W

5. Označ správné věty:
a) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla světlá tělesa.
b) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla tělesa s drsným povrchem.
c) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla tělesa s hladkým povrchem.
d) Při šíření tepla zářením pohlcují více tepla tmavá tělesa.

6. Předané teplo při tepelné výměně NEZÁVISÍ na
a) hustotě látky
b) měrné tepelné kapacitě látky
c) počáteční a konečné teplotě látky
d) hmotnosti látky

7. Jestliže dám do horké polévky lžíci, která se postupně zahřívá od ponořené části až po konec držadla lžíce, mluvíme o šíření tepla
a) vedením
b) prouděním
c) prohříváním
d) zářením

8. Označ dvě látky, které jsou při vedení tepla dobrými izolanty.
a) vakuum
b) vzduch
c) zlato
d) kámen

9. Na zemi na dlaždicích v koupelně leží celou noc umělohmotná chlupatá podložka (aby nás nestudily nohy). Porovnej teplotu dlaždic a podložky.
a) Podložka bude mít vyšší teplotu než dlaždice.
b) Podložka bude mít stejnou teplotu jako dlaždice.
c) Podložka bude mít nižší teplotu než dlaždice.

10. Měrná tepelná kapacita vody je přibližně
a) není zde správná odpověď
b) 3,14 kg°C
c) 100 °C
d) 4,2 kJ/kg°C

11. Měrná tepelná kapacita látky odpovídá
a) není zde správná odpověď
b) množství tepla potřebného k ohřátí 1 kg látky o 1 °C
c) kapacitě tepla měřeného při vedení mezi látkami
d) teplotě potřebné k dodání tepla 1 kg látky

12. Jak dlouho bude probíhat tepelná výměna mezi tělesy?
a) Dokud nebude mít zahřáté těleso nižší teplotu než chladné.
b) Asi dvě až tři hodiny, to záleží na teplotě v místnosti.
c) Dokud se teploty nevyrovnají.
d) Dokud nebude mít zahřáté těleso vyšší teplotu než chladné.

13. Zatopím v kotli ve sklepě a za chvíli se začnou zahřívat i radiátory v prvním patře. O jaký druh šíření tepla zde převážně jde? (Zvolte 1 odpověď.)
a) zářením
b) prouděním
c) vedením
d) prohříváním

14. Veličinu teplota značíme písmenem
a) Q
b) t
c) J
d) C

15. Veličinu teplo měříme v jednotkách:
a) Watt
b) metr
c) stupeň Celsia
d) Joule

16. Mezi fosilní paliva řadíme
a) energii vody
b) dřevo
c) slámu
d) není zde správná odpověď

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák