vloženo celkem 148 testů

Před 1. světovou válkou

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Před 1. světovou válkou
Předmět:
Český jazyk
Třída:
9.
Téma:
Literatura 19. a 20. století
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. "Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!" Autorem těchto veršů je
a) Viktor Dyk
b) Jan Neruda
c) Jakub Arbes
d) Antonín Sova

2. Fráňa Šrámek, Petr Bezruč, František Gellner. Všichny tito autory můžeme řadit do skupiny nazývané
a) dekadentní básníci
b) anarchističtí buřiči
c) romantici
d) realisté

3. XXX je lyricko-epická báseň s tragickým koncem, příčinou zla je sociální nespravedlnost, útisk chudých bohatými. Co lze doplnit místo písmen XXX?
a) Vánoční koleda
b) Dekadentní báseň
c) Poema
d) Sociální balada

4. Kdo napsal básnickou sbírku "Buřiči", která dala název celé generaci tzv. anarchistických buřičů?
a) Antonín Sova
b) Jan Neruda
c) Viktor Dyk
d) Jan Ratkin

5. Jaké zvolání byste vybrali jako nejvíce vystihující anarchismus?
a) Národ především!
b) Svoboda!
c) Spravedlnost pro všechny!
d) Láska!

6. Jak nazýváme generaci autorů přelomu 19. a 20. století, v jejichž dílech se objevují směry jako symbolismus, dekadence či impresionismus?
a) Česká moderna
b) Anarchističtí buřiči
c) Realisté
d) Reformátoři

7. "Šel starý Magdon z Ostravy domů, v bartovské harendě večer se stavil, s rozbitou lebkou do příkopy pad. Plakala Maryčka Magdonova." Jak se jmenuje sbírka, z které je ukázka?
a) Splav
b) Květy zla
c) Slezské písně
d) Krysař

8. Označ odpověď, v které jsou literární směry správně chronologicky seřazeny od nejstarších po nejmladší.
a) symbolismus - romantismus - realismus
b) romantismus - realismus - symbolismus
c) realismus - symbolismus - romantismus
d) romantismus - symbolismus - realismus

9. Zachytit pocity, nálady, smyslový dojem (převážně formou lyrické básně) se snaží literární směr nazývaný
a) oportunismus
b) impresionismus
c) antimilitarismus
d) realismus

10. Která z následujících děl napsal Petr Bezruč?
a) Splav
b) Slezské písně
c) Krysař
d) Z mého kraje

11. Kdo je autorem novely Krysař?
a) Fráňa Šrámek
b) Petr Bezruč
c) Otokar Březina
d) Viktor Dyk

12. Který z následujících autorů mezi ostatní logicky nepatří?
a) Otokar Březina
b) František Gellner
c) Antonín Sova
d) Jan Neruda

13. Pocity marnost, nudy, konce civilizace a vzpoury proti konvencím se objevují v dílech řazených k literárnímu směru nazývanému
a) dekadence
b) impresionismus
c) symbolismus
d) vitalismus

14. Doplňte větu: Sbírka Fráni Šrámka "Modrý a rudý" ....
a) je zaměřena proti armádě.
b) chválí krásy přírody.
c) vyzývá k sociální revoluci.
d) oslavuje prostý život.

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák