vloženo celkem 148 testů

Před 1. světovou válkou

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Před 1. světovou válkou
Předmět:
Český jazyk
Třída:
9.
Téma:
Literatura 19. a 20. století
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jaké zvolání byste vybrali jako nejvíce vystihující anarchismus?
a) Spravedlnost pro všechny!
b) Národ především!
c) Svoboda!
d) Láska!

2. "Šel starý Magdon z Ostravy domů, v bartovské harendě večer se stavil, s rozbitou lebkou do příkopy pad. Plakala Maryčka Magdonova." Jak se jmenuje sbírka, z které je ukázka?
a) Slezské písně
b) Květy zla
c) Splav
d) Krysař

3. Kdo napsal básnickou sbírku "Buřiči", která dala název celé generaci tzv. anarchistických buřičů?
a) Antonín Sova
b) Viktor Dyk
c) Jan Ratkin
d) Jan Neruda

4. Označ odpověď, v které jsou literární směry správně chronologicky seřazeny od nejstarších po nejmladší.
a) symbolismus - romantismus - realismus
b) realismus - symbolismus - romantismus
c) romantismus - symbolismus - realismus
d) romantismus - realismus - symbolismus

5. XXX je lyricko-epická báseň s tragickým koncem, příčinou zla je sociální nespravedlnost, útisk chudých bohatými. Co lze doplnit místo písmen XXX?
a) Poema
b) Dekadentní báseň
c) Sociální balada
d) Vánoční koleda

6. Pocity marnost, nudy, konce civilizace a vzpoury proti konvencím se objevují v dílech řazených k literárnímu směru nazývanému
a) vitalismus
b) dekadence
c) symbolismus
d) impresionismus

7. Fráňa Šrámek, Petr Bezruč, František Gellner. Všichny tito autory můžeme řadit do skupiny nazývané
a) dekadentní básníci
b) romantici
c) anarchističtí buřiči
d) realisté

8. "Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!" Autorem těchto veršů je
a) Jakub Arbes
b) Viktor Dyk
c) Jan Neruda
d) Antonín Sova

9. Která z následujících děl napsal Petr Bezruč?
a) Krysař
b) Z mého kraje
c) Splav
d) Slezské písně

10. Kdo je autorem novely Krysař?
a) Fráňa Šrámek
b) Otokar Březina
c) Viktor Dyk
d) Petr Bezruč

11. Jak nazýváme generaci autorů přelomu 19. a 20. století, v jejichž dílech se objevují směry jako symbolismus, dekadence či impresionismus?
a) Česká moderna
b) Reformátoři
c) Realisté
d) Anarchističtí buřiči

12. Zachytit pocity, nálady, smyslový dojem (převážně formou lyrické básně) se snaží literární směr nazývaný
a) antimilitarismus
b) realismus
c) impresionismus
d) oportunismus

13. Doplňte větu: Sbírka Fráni Šrámka "Modrý a rudý" ....
a) chválí krásy přírody.
b) vyzývá k sociální revoluci.
c) oslavuje prostý život.
d) je zaměřena proti armádě.

14. Který z následujících autorů mezi ostatní logicky nepatří?
a) Antonín Sova
b) Jan Neruda
c) František Gellner
d) Otokar Březina

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák