vloženo celkem 133 testů

Středověká literatura

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Středověká literatura
Předmět:
Český jazyk
Třída:
8.
Téma:
Literatura
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Nejstarší česky psanou veršovanou kronikou je
a) Kosmova Kronika česká
b) Metodějova kronika
c) Dalimilova kronika
d) Kronika Karla IV.

2. Legenda je literární žánr popisující
a) příběh slavné historické osobnosti
b) dobrodružný příběh populárního hrdiny
c) chronologicky řazený sled reálných událostí
d) život a smrt světce

3. Literární žánr, jehož cílem je chronologicky popsat jednotlivé historické události, se nazývá
a) kronika
b) epos
c) legenda
d) báje

4. První české literární památky byly napsány
a) v Čechách
b) ve Slezsku
c) ve Franské říši
d) na Moravě

5. V českém pravopisu se Jan Hus pravděpodobně zasloužil o zavedení používání
a) nic není správně, nezabýval se pravopisem
b) psaní velkých písmen ve jménech osob
c) vyjmenovaných slov (ale jen po b-l-m-s)
d) diakritických znamének (háčky a čárky)

6. Označte české středověké autory literatury:
a) František Dalimil
b) Tomáš Štítný ze Štítného
c) Petr Chelčický
d) Petr Parléř

7. Kosmova Kronika česká je psána v jazyce
a) latinském
b) českém
c) staroslovanském
d) staročeském

8. HLAHOLICE je
a) druh slovanského písma
b) oslavná církevní báseň
c) středověká lidová píseň
d) název pro potulnou zpěvačku

9. "... epos je rozsáhlá středověká epická báseň o hrdinských skutcích slavných panovníků či bojovníků." Místo teček lze doplnit slova:
a) Válečný
b) Legendární
c) Oslavný
d) Rytířský

10. Nejstarší českou kronikou je
a) Kronika Metodějova
b) Metodějova kronika
c) Kosmova Kronika česká
d) Kronika tak řečeného Dalimila

11. Do kterého století můžeme klást počátky české literatury?
a) 3.
b) 9.
c) 5.
d) 7.

12. Jakým jazykem je napsána legenda "Životopis Konstantinův"?
a) staročesky
b) staroslověnsky
c) latinsky
d) staroslovansky

13. Ke slovu TRUBADÚR se nejvíce hodí slova
a) literární žánr
b) středověký spisovatel
c) hudební nástroj
d) potulný zpěvák

14. Jeden z nejznámějších středověkých eposů vypráví příběh člena družiny Karla Velikého. Toto dílo se jmenuje
a) Legenda o Artušovi
b) Píseň o Rolandovi
c) Kronika válečníka
d) Epos o Karlu Velikém

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák