vloženo celkem 135 testů

Středověká literatura

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Středověká literatura
Předmět:
Český jazyk
Třída:
8.
Téma:
Literatura
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Ke slovu TRUBADÚR se nejvíce hodí slova
a) potulný zpěvák
b) literární žánr
c) středověký spisovatel
d) hudební nástroj

2. Označte české středověké autory literatury:
a) Tomáš Štítný ze Štítného
b) Petr Chelčický
c) Petr Parléř
d) František Dalimil

3. Jeden z nejznámějších středověkých eposů vypráví příběh člena družiny Karla Velikého. Toto dílo se jmenuje
a) Epos o Karlu Velikém
b) Legenda o Artušovi
c) Kronika válečníka
d) Píseň o Rolandovi

4. Literární žánr, jehož cílem je chronologicky popsat jednotlivé historické události, se nazývá
a) báje
b) epos
c) legenda
d) kronika

5. V českém pravopisu se Jan Hus pravděpodobně zasloužil o zavedení používání
a) vyjmenovaných slov (ale jen po b-l-m-s)
b) psaní velkých písmen ve jménech osob
c) nic není správně, nezabýval se pravopisem
d) diakritických znamének (háčky a čárky)

6. Jakým jazykem je napsána legenda "Životopis Konstantinův"?
a) latinsky
b) staroslověnsky
c) staroslovansky
d) staročesky

7. Legenda je literární žánr popisující
a) dobrodružný příběh populárního hrdiny
b) příběh slavné historické osobnosti
c) život a smrt světce
d) chronologicky řazený sled reálných událostí

8. První české literární památky byly napsány
a) na Moravě
b) v Čechách
c) ve Franské říši
d) ve Slezsku

9. "... epos je rozsáhlá středověká epická báseň o hrdinských skutcích slavných panovníků či bojovníků." Místo teček lze doplnit slova:
a) Rytířský
b) Legendární
c) Válečný
d) Oslavný

10. Nejstarší českou kronikou je
a) Kronika Metodějova
b) Kronika tak řečeného Dalimila
c) Kosmova Kronika česká
d) Metodějova kronika

11. Kosmova Kronika česká je psána v jazyce
a) staročeském
b) staroslovanském
c) latinském
d) českém

12. Do kterého století můžeme klást počátky české literatury?
a) 5.
b) 7.
c) 9.
d) 3.

13. Nejstarší česky psanou veršovanou kronikou je
a) Kronika Karla IV.
b) Dalimilova kronika
c) Metodějova kronika
d) Kosmova Kronika česká

14. HLAHOLICE je
a) druh slovanského písma
b) středověká lidová píseň
c) název pro potulnou zpěvačku
d) oslavná církevní báseň

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák