vloženo celkem 133 testů

Středověká literatura

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Středověká literatura
Předmět:
Český jazyk
Třída:
8.
Téma:
Literatura
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jakým jazykem je napsána legenda "Životopis Konstantinův"?
a) latinsky
b) staroslovansky
c) staroslověnsky
d) staročesky

2. První české literární památky byly napsány
a) ve Franské říši
b) v Čechách
c) ve Slezsku
d) na Moravě

3. Literární žánr, jehož cílem je chronologicky popsat jednotlivé historické události, se nazývá
a) kronika
b) legenda
c) báje
d) epos

4. V českém pravopisu se Jan Hus pravděpodobně zasloužil o zavedení používání
a) vyjmenovaných slov (ale jen po b-l-m-s)
b) psaní velkých písmen ve jménech osob
c) nic není správně, nezabýval se pravopisem
d) diakritických znamének (háčky a čárky)

5. "... epos je rozsáhlá středověká epická báseň o hrdinských skutcích slavných panovníků či bojovníků." Místo teček lze doplnit slova:
a) Válečný
b) Rytířský
c) Oslavný
d) Legendární

6. Jeden z nejznámějších středověkých eposů vypráví příběh člena družiny Karla Velikého. Toto dílo se jmenuje
a) Legenda o Artušovi
b) Píseň o Rolandovi
c) Kronika válečníka
d) Epos o Karlu Velikém

7. Ke slovu TRUBADÚR se nejvíce hodí slova
a) potulný zpěvák
b) literární žánr
c) středověký spisovatel
d) hudební nástroj

8. HLAHOLICE je
a) oslavná církevní báseň
b) název pro potulnou zpěvačku
c) středověká lidová píseň
d) druh slovanského písma

9. Označte české středověké autory literatury:
a) Tomáš Štítný ze Štítného
b) František Dalimil
c) Petr Chelčický
d) Petr Parléř

10. Do kterého století můžeme klást počátky české literatury?
a) 9.
b) 7.
c) 5.
d) 3.

11. Kosmova Kronika česká je psána v jazyce
a) staroslovanském
b) staročeském
c) českém
d) latinském

12. Nejstarší česky psanou veršovanou kronikou je
a) Kosmova Kronika česká
b) Kronika Karla IV.
c) Metodějova kronika
d) Dalimilova kronika

13. Legenda je literární žánr popisující
a) život a smrt světce
b) chronologicky řazený sled reálných událostí
c) příběh slavné historické osobnosti
d) dobrodružný příběh populárního hrdiny

14. Nejstarší českou kronikou je
a) Metodějova kronika
b) Kronika tak řečeného Dalimila
c) Kronika Metodějova
d) Kosmova Kronika česká

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák