vloženo celkem 134 testů

Středověká literatura

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Středověká literatura
Předmět:
Český jazyk
Třída:
8.
Téma:
Literatura
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Označte české středověké autory literatury:
a) Petr Parléř
b) František Dalimil
c) Tomáš Štítný ze Štítného
d) Petr Chelčický

2. V českém pravopisu se Jan Hus pravděpodobně zasloužil o zavedení používání
a) nic není správně, nezabýval se pravopisem
b) diakritických znamének (háčky a čárky)
c) psaní velkých písmen ve jménech osob
d) vyjmenovaných slov (ale jen po b-l-m-s)

3. Jakým jazykem je napsána legenda "Životopis Konstantinův"?
a) staroslovansky
b) staroslověnsky
c) staročesky
d) latinsky

4. Jeden z nejznámějších středověkých eposů vypráví příběh člena družiny Karla Velikého. Toto dílo se jmenuje
a) Kronika válečníka
b) Epos o Karlu Velikém
c) Píseň o Rolandovi
d) Legenda o Artušovi

5. Literární žánr, jehož cílem je chronologicky popsat jednotlivé historické události, se nazývá
a) epos
b) báje
c) legenda
d) kronika

6. Legenda je literární žánr popisující
a) chronologicky řazený sled reálných událostí
b) příběh slavné historické osobnosti
c) dobrodružný příběh populárního hrdiny
d) život a smrt světce

7. Do kterého století můžeme klást počátky české literatury?
a) 5.
b) 9.
c) 7.
d) 3.

8. První české literární památky byly napsány
a) na Moravě
b) ve Franské říši
c) ve Slezsku
d) v Čechách

9. Nejstarší českou kronikou je
a) Kronika tak řečeného Dalimila
b) Metodějova kronika
c) Kronika Metodějova
d) Kosmova Kronika česká

10. HLAHOLICE je
a) druh slovanského písma
b) oslavná církevní báseň
c) název pro potulnou zpěvačku
d) středověká lidová píseň

11. Ke slovu TRUBADÚR se nejvíce hodí slova
a) literární žánr
b) středověký spisovatel
c) hudební nástroj
d) potulný zpěvák

12. Nejstarší česky psanou veršovanou kronikou je
a) Metodějova kronika
b) Kronika Karla IV.
c) Dalimilova kronika
d) Kosmova Kronika česká

13. Kosmova Kronika česká je psána v jazyce
a) staročeském
b) staroslovanském
c) latinském
d) českém

14. "... epos je rozsáhlá středověká epická báseň o hrdinských skutcích slavných panovníků či bojovníků." Místo teček lze doplnit slova:
a) Oslavný
b) Válečný
c) Rytířský
d) Legendární

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák