vloženo celkem 138 testů

Středověká literatura

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Středověká literatura
Předmět:
Český jazyk
Třída:
8.
Téma:
Literatura
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Literární žánr, jehož cílem je chronologicky popsat jednotlivé historické události, se nazývá
a) legenda
b) kronika
c) báje
d) epos

2. "... epos je rozsáhlá středověká epická báseň o hrdinských skutcích slavných panovníků či bojovníků." Místo teček lze doplnit slova:
a) Rytířský
b) Legendární
c) Oslavný
d) Válečný

3. První české literární památky byly napsány
a) v Čechách
b) ve Slezsku
c) ve Franské říši
d) na Moravě

4. Kosmova Kronika česká je psána v jazyce
a) staročeském
b) českém
c) latinském
d) staroslovanském

5. Nejstarší českou kronikou je
a) Kronika tak řečeného Dalimila
b) Kosmova Kronika česká
c) Metodějova kronika
d) Kronika Metodějova

6. V českém pravopisu se Jan Hus pravděpodobně zasloužil o zavedení používání
a) nic není správně, nezabýval se pravopisem
b) vyjmenovaných slov (ale jen po b-l-m-s)
c) psaní velkých písmen ve jménech osob
d) diakritických znamének (háčky a čárky)

7. Označte české středověké autory literatury:
a) Tomáš Štítný ze Štítného
b) František Dalimil
c) Petr Chelčický
d) Petr Parléř

8. Jeden z nejznámějších středověkých eposů vypráví příběh člena družiny Karla Velikého. Toto dílo se jmenuje
a) Píseň o Rolandovi
b) Kronika válečníka
c) Epos o Karlu Velikém
d) Legenda o Artušovi

9. Ke slovu TRUBADÚR se nejvíce hodí slova
a) literární žánr
b) potulný zpěvák
c) středověký spisovatel
d) hudební nástroj

10. Legenda je literární žánr popisující
a) příběh slavné historické osobnosti
b) život a smrt světce
c) chronologicky řazený sled reálných událostí
d) dobrodružný příběh populárního hrdiny

11. Nejstarší česky psanou veršovanou kronikou je
a) Metodějova kronika
b) Dalimilova kronika
c) Kronika Karla IV.
d) Kosmova Kronika česká

12. Jakým jazykem je napsána legenda "Životopis Konstantinův"?
a) staročesky
b) latinsky
c) staroslověnsky
d) staroslovansky

13. Do kterého století můžeme klást počátky české literatury?
a) 3.
b) 7.
c) 9.
d) 5.

14. HLAHOLICE je
a) název pro potulnou zpěvačku
b) druh slovanského písma
c) středověká lidová píseň
d) oslavná církevní báseň

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák