vloženo celkem 133 testů

Starověká literatura

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Starověká literatura
Předmět:
Český jazyk
Třída:
8.
Téma:
Literatura
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Kdo napsal knihy "Na počátku byl Sumer" a "Dějiny psané Římem"?
a) Vojtěch Zamarovský
b) Publius Vergilius
c) Homér
d) Eduard Petiška

2. Kde žil slavný pěvec Homér?
a) v Řecku
b) není zde správná odpověď
c) v Sumeru
d) v Egyptě

3. Kdy začínají vznikat první díla krásné literatury?
a) kolem počátku letopočtu (roku 1)
b) asi kolem roku 500 našeho letopočtu
c) asi 4 000 let př.n.l.
d) asi 1000 let př.n.l.

4. Kde byl sepsán "Chammurapiho zákoník"?
a) v Indii
b) v Egyptě
c) v Mezopotámii
d) v Řecku

5. Bible má dvě hlavní části. Jednou z těchto částí je
a) Nový zákon
b) Přísný zákon
c) Boží zákon
d) Křesťanský zákon

6. Která z následujících děl byla sepsána ve starověké Indii?
a) Rámájana
b) Písně otroka
c) védy
d) Mahábhárata

7. Kdo napsal knihu "Umění milovat"?
a) Publius Ovidius Naso
b) Konstantinus Deus Magnus
c) Konstantinus Julius Fracus
d) Publius Vergilius Maro

8. Byl autorem bajek, žil v Řecku a část života prožil jako otrok. Jak se tento člověk jmenoval?
a) Démokritos
b) Ezop
c) Noah
d) Aischylos

9. K jakému druhu krásné literatury bys přiřadil díla slavného Sofokla?
a) próza
b) drama
c) román
d) poezie

10. V Egyptě byl sepsán možná nejstarší životopis světa, příběh úředníka donuceného k emigraci. Jak se toto dílo jmenuje?
a) Vyhnanec od pyramid
b) Epos o Tutanchámonovi
c) Povídka o Sinuhetovi
d)  Kleopatřina píseň

11. Jedno z prvních (možná i nejstarší) literárních děl bylo napsáno v Sumeru, Mezopotámii. Popisuje příběh vládce Uruku a jeho přítele Enkidua. Jak se dílo jmenuje?
a) Zpěv Enkidua
b) Rámájana
c) Sumerské báje
d) Epos o Gilgamešovi

12. V které části Bible najdeme příběhy Adama a Evy, Kaina a Ábela, stvoření světa atp. ?
a) v části Boží zákon
b) v části Křesťanský zákon
c) není zde správná odpověď
d) v části Nový zákon

13. Přečetl jsi si citát a za ním je napsáno: "Lk 6, 31". Z jaké knihy je tento citát?
a) Kniha písní
b) Ilias
c) Aeneis
d) není zde správná odpověď

14. Kde byla sepsána "Kniha mrtvých"?
a) v Číně
b) v Mezopotámii
c) v Judei
d) v Egyptě

15. Řekne-li se Marek, Matouš, Lukáš a Jan, vybaví se ti slovo
a) evangelia
b) divadlo
c) básně
d) eposy

16. Autorem knihy "Staré řecké báje a pověsti" či knihy "Birlibán" je
a) Publius Vergilius
b) Eduard Petiška
c) Vojtěch Zamarovský
d) Homér

17. Kde byla sepsána "Kniha písní" obsahující lidové básně, které byly často zpívány?
a) v Číně
b) v Indii
c) v Sumeru
d) v Egyptě

18. Na co v Sumeru psali?
a) na papyrus
b) na papír
c) na pergamen
d) na hliněné destičky

19. Která díla sepsal Homér?
a) Ilias
b) Lykopedia
c) Pankreas
d) Odysseia

20. Ke slovu Bible se nejvíce hodí slovo
a) Čína
b) Izrael
c) Egypt
d) Sumer

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák