vloženo celkem 138 testů

Pololetní test

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Pololetní test
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Pololetní
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Gravitační silou se přitahují:
a) pouze tělesa vyrobená z kovu
b) pouze tělesa stejně veliká
c) každá dvě tělesa

2. Čím jsme ve větší vzdálenosti od Země, tím je gravitační síla působící na nás:
a) menší
b) nemění se
c) větší

3. Střední část magnetu (mezi póly) se nazývá:
a) střed magnetu
b) střední část magnetu
c) netečné pásmo magnetu

4. Vyber pravdivé tvrzení:
a) mezi důkazy toho, že se částice nepohybují patří difúze a Brownův pohyb
b) sílu měříme siloměrem a jednotkou síly je newton – (N)
c) látky jsou složené z částic, které se nepohybují

5. Magnetickými silami na sebe působí:
a) magnet a těleso z feromagnetické látky
b) pouze zelektrovaná tělesa
c) jakákoliv dvě tělesa

6. Kterou společnou vlastnost mají kapaliny a plyny?
a) tekutost
b) nestlačitelnost
c) stlačitelnost

7. Kladný iont vznikne:
a) přidáním jednoho nebo více protonů do elektronového obalu
b) odebráním jednoho nebo více elektronů z elektronového obalu
c) přidáním jednoho nebo více elektronů do elektronového obalu

8. Látky složené z atomů jednoho druhu jsou:
a) látky
b) prvky
c) sloučeniny

9. Částice, z nichž jsou látky složeny se udržují pohromadě protože:
a) částice jsou spojeny spojovacím materiálem
b) částice na sebe působí přitažlivými silami
c) tělesa jsou vyrobena z jednoho kusu

10. Stlačitelnost, rozpínavost, tekutost, nestálý objem. Uvedené vlastnosti patří:
a) pevné látce
b) kapalné látce
c) plynné látce

11. V pevných krystalických látkách:
a) nejsou částice pravidelně uspořádány
b) jsou částice pravidelně uspořádány, silové působení částic omezuje jejich pohyb na kmitání kolem pevných poloh
c) se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně

12. Děj, při kterém samovolně pronikají částice jedné látky mezi částice druhé látky se nazývá:
a) zelektrování
b) Brownův pohyb
c) difúze

13. Uvnitř jádra atomu se nachází:
a) elektrony, které mají záporný elektrický náboj
b) protony, které mají záporný elektrický náboj
c) protony, které mají kladný elektrický náboj

14. Tělesa zelektrovaná souhlasnými elektrickými náboji se:
a) odpuzují elektrickými silami
b) přitahují elektrickými silami
c) přitahují magnetickými silami

15. V jakých skupenstvích se mohou látky nacházet?
a) průhledné, průsvitné, neprůhledné
b) pevné, plynné, kapalné
c) kapalné, tekuté, tuhé

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák