vloženo celkem 133 testů

Pololetní test

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Pololetní test
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Pololetní
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Čím jsme ve větší vzdálenosti od Země, tím je gravitační síla působící na nás:
a) větší
b) menší
c) nemění se

2. Střední část magnetu (mezi póly) se nazývá:
a) střední část magnetu
b) netečné pásmo magnetu
c) střed magnetu

3. Uvnitř jádra atomu se nachází:
a) protony, které mají záporný elektrický náboj
b) protony, které mají kladný elektrický náboj
c) elektrony, které mají záporný elektrický náboj

4. Stlačitelnost, rozpínavost, tekutost, nestálý objem. Uvedené vlastnosti patří:
a) kapalné látce
b) plynné látce
c) pevné látce

5. Vyber pravdivé tvrzení:
a) mezi důkazy toho, že se částice nepohybují patří difúze a Brownův pohyb
b) látky jsou složené z částic, které se nepohybují
c) sílu měříme siloměrem a jednotkou síly je newton – (N)

6. V pevných krystalických látkách:
a) se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně
b) nejsou částice pravidelně uspořádány
c) jsou částice pravidelně uspořádány, silové působení částic omezuje jejich pohyb na kmitání kolem pevných poloh

7. Kterou společnou vlastnost mají kapaliny a plyny?
a) nestlačitelnost
b) stlačitelnost
c) tekutost

8. Magnetickými silami na sebe působí:
a) pouze zelektrovaná tělesa
b) jakákoliv dvě tělesa
c) magnet a těleso z feromagnetické látky

9. Děj, při kterém samovolně pronikají částice jedné látky mezi částice druhé látky se nazývá:
a) Brownův pohyb
b) difúze
c) zelektrování

10. Kladný iont vznikne:
a) přidáním jednoho nebo více elektronů do elektronového obalu
b) odebráním jednoho nebo více elektronů z elektronového obalu
c) přidáním jednoho nebo více protonů do elektronového obalu

11. Částice, z nichž jsou látky složeny se udržují pohromadě protože:
a) tělesa jsou vyrobena z jednoho kusu
b) částice jsou spojeny spojovacím materiálem
c) částice na sebe působí přitažlivými silami

12. Tělesa zelektrovaná souhlasnými elektrickými náboji se:
a) přitahují magnetickými silami
b) přitahují elektrickými silami
c) odpuzují elektrickými silami

13. V jakých skupenstvích se mohou látky nacházet?
a) pevné, plynné, kapalné
b) kapalné, tekuté, tuhé
c) průhledné, průsvitné, neprůhledné

14. Látky složené z atomů jednoho druhu jsou:
a) látky
b) sloučeniny
c) prvky

15. Gravitační silou se přitahují:
a) každá dvě tělesa
b) pouze tělesa vyrobená z kovu
c) pouze tělesa stejně veliká

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák