vloženo celkem 134 testů

Pololetní test

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Pololetní test
Předmět:
Fyzika
Třída:
6.
Téma:
Pololetní
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Uvnitř jádra atomu se nachází:
a) protony, které mají záporný elektrický náboj
b) protony, které mají kladný elektrický náboj
c) elektrony, které mají záporný elektrický náboj

2. Vyber pravdivé tvrzení:
a) látky jsou složené z částic, které se nepohybují
b) sílu měříme siloměrem a jednotkou síly je newton – (N)
c) mezi důkazy toho, že se částice nepohybují patří difúze a Brownův pohyb

3. Částice, z nichž jsou látky složeny se udržují pohromadě protože:
a) tělesa jsou vyrobena z jednoho kusu
b) částice na sebe působí přitažlivými silami
c) částice jsou spojeny spojovacím materiálem

4. Kterou společnou vlastnost mají kapaliny a plyny?
a) tekutost
b) stlačitelnost
c) nestlačitelnost

5. Gravitační silou se přitahují:
a) pouze tělesa stejně veliká
b) pouze tělesa vyrobená z kovu
c) každá dvě tělesa

6. Děj, při kterém samovolně pronikají částice jedné látky mezi částice druhé látky se nazývá:
a) Brownův pohyb
b) difúze
c) zelektrování

7. Tělesa zelektrovaná souhlasnými elektrickými náboji se:
a) přitahují elektrickými silami
b) přitahují magnetickými silami
c) odpuzují elektrickými silami

8. V jakých skupenstvích se mohou látky nacházet?
a) pevné, plynné, kapalné
b) průhledné, průsvitné, neprůhledné
c) kapalné, tekuté, tuhé

9. V pevných krystalických látkách:
a) se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně
b) nejsou částice pravidelně uspořádány
c) jsou částice pravidelně uspořádány, silové působení částic omezuje jejich pohyb na kmitání kolem pevných poloh

10. Střední část magnetu (mezi póly) se nazývá:
a) střed magnetu
b) netečné pásmo magnetu
c) střední část magnetu

11. Stlačitelnost, rozpínavost, tekutost, nestálý objem. Uvedené vlastnosti patří:
a) kapalné látce
b) pevné látce
c) plynné látce

12. Čím jsme ve větší vzdálenosti od Země, tím je gravitační síla působící na nás:
a) nemění se
b) menší
c) větší

13. Kladný iont vznikne:
a) přidáním jednoho nebo více protonů do elektronového obalu
b) odebráním jednoho nebo více elektronů z elektronového obalu
c) přidáním jednoho nebo více elektronů do elektronového obalu

14. Magnetickými silami na sebe působí:
a) pouze zelektrovaná tělesa
b) jakákoliv dvě tělesa
c) magnet a těleso z feromagnetické látky

15. Látky složené z atomů jednoho druhu jsou:
a) látky
b) sloučeniny
c) prvky

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák