vloženo celkem 163 testů

Kap.4 - atom a molekula

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Kap.4 - atom a molekula
Předmět:
Chemie
Třída:
8.
Téma:
Anorganická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:

Součástí písemného testu ve škole bude i nakreslit modely konkrétních atomů a molekul.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jaký je název nejsvrchnější atomové slupky?
a) vitální
b) validní
c) vokální
d) valenční

2. Mám prvek popsaný tímto zápisem: 2713Al2-. Kolik má elektronů?
a) 13
b) 25
c) 11
d) 15

3. Vyber pravdivá tvrzení
a) Molekula se vždy skládá z atomů.
b) Atom je vždy větší než molekula.
c) Atom se vždy skládá z molekul.
d) Molekula je vždy větší než atom.

4. Jaký elektrický náboj má anion?
a) záporný
b) podle složení kladný i záporný
c) neutrální
d) kladný

5. Prvek značky Cu se jmenuje
a) měď
b) není zde správná odpověď
c) zinek
d) curium

6. Mám prvek popsaný tímto zápisem: 2713Al2-. Kolik má neutronů?
a) 14
b) 27
c) 13
d) 25

7. Značka atomu argonu je 18Ar. Kolik má celkem elektronů?
a) to nelze přesně určit
b) 10
c) 18
d) 2

8. Který z následujících zápisů označuje 3 dvouatomové molekuly kyslíku?
a) 3 O2
b) 3 O2
c) 2 O3
d) 2 O3

9. Mám prvek popsaný tímto zápisem: 2713Al2-. Kolik má protonů?
a) 27
b) 11
c) 13
d) 25

10. Vlastnosti atomu popisující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony říkáme
a) vazebnost
b) elektronegativita
c) elektronová síla
d) přitažlivá síla

11. Jakou chemickou značku má zlato?
a) Au
b) Cd
c) Zl
d) Zo

12. V jádře atomu jsou
a) neutrony a elektrony
b) protony a neutrony
c) jen protony
d) jen elektrony

13. Prvek praseodym má značku 59Pr. Kolik má atom praseodymu v obalu neutronů?
a) něco mezi 59 - 120 (tj. max. 2 krát více)
b) žádný
c) přesně 59
d) něco mezi 30 - 59 (tj. minimálně polovinu)

14. Atom se skládá z
a) jádra a obalu
b) není zde správná odpověď
c) jádra, pláště a elektronových slupek
d) jádra, pláště a kůry

15. Jakou chemickou značku má železo?
a) není zde správná odpověď
b) Ze
c) Zo
d) Že

16. Které z následujících částic mají zcela jistě celkově kladný elektrický náboj?
a) elektrony
b) neutrony
c) protony
d) ionty

17. Zápis O3 představuje
a) tři molekuly kyslíku
b) tři atomy kyslíku
c) jednu molekulu kyslíku
d) jeden atom kyslíku

18. Jaký druh vazby je mezi dvěma vodíky? (H-H)
a) iontová
b) polární
c) to ze zadání nelze určit
d) nepolární

19. Berilyum má chemickou značku 4Be. Kolik bude mít v nejsvrchnější atomové slupce elektronů?
a) 1
b) 2
c) 4
d) 3

20. Chemická značka uhlíku je
a) K
b) není zde správná odpověď
c) U
d) C

21. Neon má chemickou značku 10Ne. Kolik má elektronových slupek?
a) 10
b) 8
c) 5
d) 2

22. Které z následuících vzorců představují molekuly?
a) H2
b) Ag
c) KI
d) 2 Li

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák