vloženo celkem 158 testů

Románský sloh

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Románský sloh
Předmět:
Dějepis
Třída:
7.
Téma:
Raný středověk
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Jak se říká dvoudílnému románskému oknu?
a) dělené
b) sloupkové
c) sdružené
d) spojené

2. Co je to bazilika?
a) románská socha
b) vzácné středověké koření
c) kostel s postranními loděmi
d) nic takového neexistuje

3. Které znaky jsou typické pro románskou architekturu?
a) vysoké štíhlé věže
b) výzdoba interiérů mnoha sochami
c) malá úzká okna
d) mohutné zdi

4. Jaký je typický tvar románského okna?
a) je kruhové nebo eliptické
b) je úzké s obloukovou klenbou
c) je vysoké s lomenou klenbou
d) je obdélníkové

5. Zdobený románský vchod se nazývá
a) portál
b) metál
c) instrumentál
d) kvartál

6. Jaký půdorys má rotunda?
a) eliptický
b) obdélníkový
c) čtvercový
d) kruhový

7. Románský sloh vzniká přibližně kolem roku
a) 500 př.n.l.
b) 476 n.l.
c) 1000 n.l.
d) 1500 n.l.

8. Malbě ve středověké knize říkáme
a) inicializace
b) ignorace
c) interpretace
d) iluminace

9. Románský sloh má svůj název podle
a) krále Romana I. Velikého
b) latinského názvu města Řím - Roma
c) románských jazyků - španělštiny a portugalštiny
d) Romů, kteří tehdy přišli do Evropy

10. Který žánr literatury je typický pro románskou dobu?
a) román
b) kronika
c) pověst
d) detektivka

11. Freska je malba
a) na keramický podklad, nejčastěji mozaiku
b) na pergamen
c) na dřevěnou desku
d) do vlhké omítky

12. Který sloh předcházel slohu románskému?
a) baroko
b) rokoko
c) gotika
d) renesance

13. V kterém našem městě je rotunda se slavnými nástěnnými malbami Přemyslovců?
a) Praha
b) Přemyslov u Brna
c) Olomouc
d) Znojmo

14. Slovem iniciála označujeme
a) zkratku jména a příjmení (např. F.D.)
b) ozdobné písmeno začínající kapitolu
c) jakýkoli mezinárodní svaz
d) ručně malovaný obrázek v rukopise

15. Legenda je
a) příběh, který znají všichni
b) popis života slavného válečníka
c) popis života slavného panovníka
d) životopis světce

16. Sochaři v románské době spíše než sochy dělali
a) reliéfy
b) reparáty
c) relikvie
d) reálie

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák