vloženo celkem 156 testů

kap.1 - Úvod do chemie

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
kap.1 - Úvod do chemie
Předmět:
Chemie
Třída:
8.
Téma:
Anorganická chemie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
 Kamil Doležal
Popis – pokyny:
neuveden


V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Které věci nesmíme v laboratoři dělat?
a) kašlat
b) jíst
c) pít
d) mluvit

2. Jaké je telefonní číslo na hasiče?
a) 150
b) 155
c) 158

3. Bod varu mědi je 2562 °C, bod tání 1084 °C. V jakém skupenství je měď při 1200 °C?
a) kapalném
b) pevném
c) plynném

4. Jedna pomůcka z vybavení laboratoře vypadá jako trychtýř z kuchyně. Jak se správně jmenuje?
a) přelévací kádinka
b) dělící nálevka
c) drtící nálevka
d) filtrační nálevka

5. Které skupenství má značku "s"?
a) pevné
b) kapalné
c) žádné
d) plynné

6. Co uděláme nejdříve při popálení ruky?
a) ruku ovážeme a zavoláme lékaře
b) ruku dáme pod proud studené vody
c) ruku posypu moukou
d) ruku zavážeme sterilním obvazem

7. Při kterém z následujících dějů dochází k chemické přeměně?
a) vypařování benzínu
b) hoření trávy
c) dýchání
d) tavení olova

8. Ethanol má bod varu 78,37 °C a bod tání: -114 °C. V jakém skupenství bude ethanol, jestliže ho v uzavřené zkumavce dám do vařící vody?
a) to nelze určit
b) plynném
c) kapalném
d) pevném

9. Smíme v laboratoři zjišťovat vlastnost nějaké kapaliny jejím opatrným ochutnáním?
a) Ne
b) Ano

10. Které látky nesou varovné označení symbolem lebky?
a) látky toxické
b) látky hořlavé
c) látky žíravé
d) látky škodlivé životnímu prostředí

11. K čemu slouží pipeta?
a) k přenesení sypké látky
b) k určení hmotnosti pevné látky
c) k odměření objemu kapaliny

12. Označte pravdivé věty
a) Všechna tělesa jsou z látek
b) Délka je vlastností látky
c) Jednou z vlastností látek je jejich hustota.
d) Všechny látky jsou tvořeny tělesy.

13. Smíme v laboratoři zjišťovat vlastnost nějaké kapaliny opatrným přičichnutím?
a) Ne
b) Ano

14. Co uděláme nejdříve při polití ruky kyselinou?
a) ruku dáme pod proud studené vody
b) ruku ovážeme a zavoláme lékaře
c) ruku zavážeme sterilním obvazem
d) ruku rychle usekneme

15. Čím se liší byreta od pipety?
a) nálevkou
b) délkou
c) kohoutem
d) šířkou

16. Označte tělesa
a) kyslík
b) železo
c) pravítko
d) kapka vody

17. Jaký varovný symbol je nakreslen na hořlavých látkách?
a) hořící dům
b) vykřičník se zapalovačem
c) oheň
d) škrtnutá sirka

18. Jak se mění skupenství při sublimaci?
a) z plynného na kapalné
b) z kapalného na pevné
c) z kapalného na plynné
d) z pevného na plynné

Autorem testu je  Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák