vloženo celkem 161 testů

Jaderná energie

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Jaderná energie
Předmět:
Fyzika
Třída:
9.
Téma:
Jaderná energie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Testík na zopakování učiva „Jaderná energie“. Pozor!!! Mezi nabízenými odpověďmi nemusí být správná odpověď a nebo jich může být víc.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Nejpronikavější radioaktivní záření je:
a) delta
b) omega
c) neutronové záření
d) gama
e) beta
f) alfa

2. Při jaderné syntéze dochází ke:
a) slučování jader uranu
b) štěpení jader vodíku
c) slučování jader vodíku
d) štěpení jader uranu

3. Jaderný reaktor je:
a) zařízení, v němž probíhá řízená jaderná reakce štěpení jader vodíku
b) zařízení, v němž probíhá řízená jaderná reakce štěpení jader uranu
c) zařízení, v němž probíhá neřízená jaderná reakce štěpení jader uranu

4. Nevýhodou jaderné elektrárny je:
a) nebezpečný odpad
b) vysoký výkon
c) nebezpečí jaderného výbuchu

5. Jádra radionuklidů mohou vyzařovat záření těchto druhů:
a) alfa, beta, gama, neutronové záření
b) alfa, beta, gama, delta
c) alfa a omega

6. Mezi škodlivé účinky radioaktivního záření patří:
a) poškození plodu u těhotné ženy
b) zarudnutí pokožky
c) zhoubné nádory
d) genetické mutace
e) ztráta ochlupení

7. Moderátor v jaderném reaktoru:
a) sloužící k řízení řetězové reakce
b) může být voda
c) snižuje rychlost neutronů

8. Radioaktivita je schopnost některých látek:
a) samovolně vyzařovat viditelné světlo
b) samovolně vyzařovat neviditelné pronikavé záření
c) vyzařovat neviditelné pronikavé záření, pokud dodáváme dostatek energie

9. K řízení řetězové reakce v jaderném reaktoru slouží:
a) regulační tyče
b) moderátor
c) kontejnment

10. Nuklidy jsou:
a) částice, ze kterých se skládá atom
b) látky složené z atomů se stejným protonovým i nukleonovým číslem
c) látky složené z molekul stejného druhu

11. Nukleony jsou:
a) částice uvnitř atomového jádra
b) protony a neutrony
c) částice uvnitř elektronového obalu

12. K zahájení jaderné reakce, při které dochází ke štěpení jader, je potřeba
a) jakékoliv množství štěpného materiálu
b) krizové množství štěpného materiálu
c) kritické množství štěpného materiálu

13. Mezi ničivé účinky jaderného výbuchu nepatří:
a) zamoření jedovatými plyny
b) intenzivní světelný záblesk
c) tlaková vlna
d) zamoření radioaktivním spadem

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák