vloženo celkem 158 testů

Jaderná energie

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Jaderná energie
Předmět:
Fyzika
Třída:
9.
Téma:
Jaderná energie
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Testík na zopakování učiva „Jaderná energie“. Pozor!!! Mezi nabízenými odpověďmi nemusí být správná odpověď a nebo jich může být víc.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Nuklidy jsou:
a) látky složené z molekul stejného druhu
b) látky složené z atomů se stejným protonovým i nukleonovým číslem
c) částice, ze kterých se skládá atom

2. Mezi ničivé účinky jaderného výbuchu nepatří:
a) zamoření jedovatými plyny
b) zamoření radioaktivním spadem
c) intenzivní světelný záblesk
d) tlaková vlna

3. Jaderný reaktor je:
a) zařízení, v němž probíhá řízená jaderná reakce štěpení jader vodíku
b) zařízení, v němž probíhá řízená jaderná reakce štěpení jader uranu
c) zařízení, v němž probíhá neřízená jaderná reakce štěpení jader uranu

4. Nukleony jsou:
a) částice uvnitř atomového jádra
b) protony a neutrony
c) částice uvnitř elektronového obalu

5. Nejpronikavější radioaktivní záření je:
a) neutronové záření
b) beta
c) delta
d) gama
e) omega
f) alfa

6. K řízení řetězové reakce v jaderném reaktoru slouží:
a) kontejnment
b) moderátor
c) regulační tyče

7. K zahájení jaderné reakce, při které dochází ke štěpení jader, je potřeba
a) kritické množství štěpného materiálu
b) krizové množství štěpného materiálu
c) jakékoliv množství štěpného materiálu

8. Jádra radionuklidů mohou vyzařovat záření těchto druhů:
a) alfa a omega
b) alfa, beta, gama, neutronové záření
c) alfa, beta, gama, delta

9. Nevýhodou jaderné elektrárny je:
a) nebezpečný odpad
b) nebezpečí jaderného výbuchu
c) vysoký výkon

10. Při jaderné syntéze dochází ke:
a) štěpení jader uranu
b) slučování jader uranu
c) slučování jader vodíku
d) štěpení jader vodíku

11. Radioaktivita je schopnost některých látek:
a) samovolně vyzařovat neviditelné pronikavé záření
b) vyzařovat neviditelné pronikavé záření, pokud dodáváme dostatek energie
c) samovolně vyzařovat viditelné světlo

12. Moderátor v jaderném reaktoru:
a) snižuje rychlost neutronů
b) sloužící k řízení řetězové reakce
c) může být voda

13. Mezi škodlivé účinky radioaktivního záření patří:
a) genetické mutace
b) ztráta ochlupení
c) zarudnutí pokožky
d) zhoubné nádory
e) poškození plodu u těhotné ženy

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák