vloženo celkem 156 testů

Mechanická energie

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Mechanická energie
Předmět:
Fyzika
Třída:
8.
Téma:
Mechanická energie tělesa
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Zvednutím jablka ze stolu byla vykonána práce W = 2 J.
a) Velikost polohové energie jablka vzhledem k desce stolu je 2 J.
b) Velikost pohybové energie jablka je 2 J.
c) Velikost polohové energie jablka vzhledem k podlaze se zvětšila o 2 J.

2. Pohybovou energii má například:
a) kominík sedící na střeše
b) cyklista, který projíždí zatáčkou
c) startující letadlo

3. Polohovou energii pružnosti má například:
a) stlačená pružina
b) natažená pružina
c) napnutá tětiva luku

4. Velikost pohybové energie tělesa závisí na:
a) rychlosti a hmotnosti tělsa
b) rychlosti a směru pohybu tělesa
c) rychlosti a objemu tělesa

5. Pohybovou energii má každé těleso, které:
a) má křídla nebo kola
b) se pohybuje
c) se vznáší v klidu nad zemí

6. Polohovou energii v gravitačním poli Země má například:
a) jablko na stromě
b) had, který se plazí po zemi
c) letící letadlo

7. Když řekneme, že těleso má energii, znamená to, že:
a)  toto těleso má schopnost konat práci
b) se toto těleso musí nacházet ve stavu bez tíže
c) se toto těleso musí pohybovat vysokou rychlostí

8. U mechanické energie rozlišujeme dva druhy:
a) potenciální a kinetickou
b) polohovou a pohybovou
c) jadernou a elektrickou

9. Velikost polohové energie tělesa závisí na:
a) hmotnosti tělesa a rychlosti pohybu
b) hmotnosti tělesa a jeho výškou nad Zemí
c) hmotnosti tělesa a barvě povrchu

10. Polohovou energii v gravitačním poli Země má každé těleso, které:
a) se nachází v určité výšce nad povrchem Země
b) se kutálí po Zemi
c) se nepohybuje

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák