vloženo celkem 156 testů

Mechanická energie

Zobrazit informace o testu Zobrazit informace o testuSkrýt informace o testu Skrýt informace o testu
Název:
Mechanická energie
Předmět:
Fyzika
Třída:
8.
Téma:
Mechanická energie tělesa
Pořadí otázek/pořadí odpovědí:
náhodné/náhodné
Test vytvořil(a):
Ing. Vojtěch Dorňák
Popis – pokyny:

Všechny odpovědi u jednotlivých otázek si pozorně přečti, protože mohou být správné všechny nebo také žádná.V testu je třeba označit každou odpověď:
  • jedno kliknutí – správná odpověď, označí se správně
  • dvě kliknutí – špatná odpověď, označí se špatně


1. Zvednutím jablka ze stolu byla vykonána práce W = 2 J.
a) Velikost pohybové energie jablka je 2 J.
b) Velikost polohové energie jablka vzhledem k podlaze se zvětšila o 2 J.
c) Velikost polohové energie jablka vzhledem k desce stolu je 2 J.

2. Polohovou energii v gravitačním poli Země má každé těleso, které:
a) se kutálí po Zemi
b) se nachází v určité výšce nad povrchem Země
c) se nepohybuje

3. Velikost pohybové energie tělesa závisí na:
a) rychlosti a směru pohybu tělesa
b) rychlosti a hmotnosti tělsa
c) rychlosti a objemu tělesa

4. Polohovou energii pružnosti má například:
a) natažená pružina
b) napnutá tětiva luku
c) stlačená pružina

5. U mechanické energie rozlišujeme dva druhy:
a) polohovou a pohybovou
b) potenciální a kinetickou
c) jadernou a elektrickou

6. Velikost polohové energie tělesa závisí na:
a) hmotnosti tělesa a barvě povrchu
b) hmotnosti tělesa a rychlosti pohybu
c) hmotnosti tělesa a jeho výškou nad Zemí

7. Když řekneme, že těleso má energii, znamená to, že:
a) se toto těleso musí pohybovat vysokou rychlostí
b) se toto těleso musí nacházet ve stavu bez tíže
c)  toto těleso má schopnost konat práci

8. Pohybovou energii má například:
a) startující letadlo
b) cyklista, který projíždí zatáčkou
c) kominík sedící na střeše

9. Polohovou energii v gravitačním poli Země má například:
a) letící letadlo
b) jablko na stromě
c) had, který se plazí po zemi

10. Pohybovou energii má každé těleso, které:
a) se vznáší v klidu nad zemí
b) se pohybuje
c) má křídla nebo kola

Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem.

Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky.

Přihlášení | Administrace | © Ing. Vojtěch Dorňák