Matematika, 7. třída

Násobení celých čísel – tři čísla

Zpět na obsah
-4 · 1 · 7
=

0 · (-6) · 9
=

-7 · (-6) · (-1)
=

4 · (-10) · (-1)
=

-1 · (-2) · (-4)
=

-3 · (-6) · (-5)
=

-5 · (-7) · (-1)
=

7 · (-1) · 2
=

-3 · (-3) · 10
=

6 · 5 · (-2)
=

© Ing. Vojtěch Dorňák