Matematika, 7. třída

Sčítání, odčítání celých čísel – dvě čísla

Zpět na obsah
18 + (-6)
=

-2 + 3
=

20 - (-5)
=

5 - 10
=

16 + (-18)
=

2 + (-4)
=

-9 + (-3)
=

12 + (-14)
=

-12 - 13
=

-10 - (-11)
=

© Ing. Vojtěch Dorňák