Matematika, 8. třída

Pythagorova věta – výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

Zpět na obsah

V pravoúhlém trojúhelníku ABC s přeponou c, je strana a dlouhá 2,1 cm, strana c má délku 3,5 cm.
Vypočítej délku strany b.

trojúhelník
Délka strany b je cm.
© Ing. Vojtěch Dorňák