Matematika, 8. třída

Pythagorova věta – výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

Zpět na obsah

V pravoúhlém trojúhelníku ABC s přeponou c, je strana a dlouhá 2 610 cm, strana b má délku 3 480 cm.
Vypočítej délku strany c.

trojúhelník
Délka strany c je cm.
© Ing. Vojtěch Dorňák