Matematika, 8. třída

Pythagorova věta – výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

Zpět na obsah

V pravoúhlém trojúhelníku ABC s přeponou c, je strana b dlouhá 1,04 cm, strana c má délku 1,30 cm.
Vypočítej délku strany a.

trojúhelník
Délka strany a je cm.
© Ing. Vojtěch Dorňák